Page 112 - Bidbook
P. 112

 MARCO PEPPEL
Directeur
Voor J.P. van Eesteren draait duurzaamheid om op een gezonde en veilige manier gebouwen maken, onderhouden en (her)ontwikkelen. Gebouwen waarin mensen gezond en veilig wonen en werken. Heel eenvoudig én heel relevant.
Onze duurzaamheidsstrategie is geen hoogdravend verhaal, maar juist een heel praktische kijk op duurzaamheid.
Onze focus ligt op drie hoofdonderwerpen: • het proces (hoe werken we);
• dematerialen(waarmeewerkenwe);en • de bouwplaats (waar werken we).
We willen toe naar circulair denken vanaf de start van het project. Als je in het allereerste ontwerp al nadenkt hoe je bijvoorbeeld demontabel gaat bouwen – dus bouwen om later weer te demonteren en niet te slopen – en welke
recyclebare materialen en producten je kunt gebruiken, gaat duurzaam denken vanaf daar eigenlijk vanzelf. En heeft het een sneeuwbaleffect. We zorgen dat er efficiënter wordt aangevoerd naar de bouwplaats, onze mensen werken in
een rustigere omgeving aan leuker werk, met gezondere materialen, we noteren de materialen in Madaster. En ga zo maar door. Al met al is duurzaam een extra onderdeel van ons motto gebouwen slimmer maken: naast veilig, innovatief en efficiënt bouwen. Sterker nog: duurzaam ís veilig, innovatief en efficiënt. Eigenlijk heel logisch dus.
J.P. VAN EESTEREN
 Gebouwen slimmer maken: samen
innovatief, duurzaam & veilig bouwen
 DGBC | Bidbook 2019 111
           www.jpvaneesteren.nl
 
   110   111   112   113   114