Page 110 - Bidbook
P. 110

  KEES STROOPER
Commercie & Marktontwikkeling
Elke dag weer geven we vorm aan de gebouwde omgeving in Nederland via onze projecten, producten en dienstverlening. Heijmans wil een blijvende bijdrage leveren aan een gezonde leefomgeving door in te zetten op verbeteren, verslimmen en verduurzamen. In onze rol bij het bedenken, realiseren en onderhouden van
de gebouwde omgeving ligt er een enorme kans én
een verantwoordelijkheid om de toekomst van onze leefomgeving positief en blijvend te beïnvloeden.
Heijmans kan het verschil maken door duurzaam te ontwerpen, met oog voor alternatieve en decentrale energiewinning, efficiënt gebruik van energie, ruimte en materiaal, en optimaal comfort en beleving. Het uiteindelijke doel is om niet langer te onttrekken, maar juist toe te voegen aan de leefomgeving en daarmee waarde te creëren. Dat betekent dat de keuzes die we maken voor onze klanten niet ten koste mogen gaan van een leefbare samenleving, nu en in de toekomst. Zo nemen we verantwoordelijkheid voor deze toekomst. En zo bouwen wij aan de contouren van morgen.
Duurzaam denken en doen krijgt uitwerking in tal van initiatieven en projecten. Dit concentreert zich voor Heijmans rond drie thema’s: energie, materialen en ruimte.
HEIJMANS
  We willen waarde toevoegen
of creëren in plaats van onttrekken
  DGBC | Bidbook 2019 109
 www.heijmans.nl
 


   108   109   110   111   112