Page 109 - Bidbook
P. 109

      www.duravermeer.nl
           Bouwen met oog voor het bestaansrecht
voor toekomstige generaties.
  GLENN METSELAAR
Hoofd Corporate Communicatie
Dura Vermeer heeft als familiebedrijf in de bouw, opgericht in 1855, de focus gericht op lange termijncontinuïteit. Dura Vermeer heeft drie vernieuwingsambities voor de komende jaren geformuleerd:
1. Digitalisering
We willen nieuwe toepassingen en daarbij behorende nieuwe verdienmodellen ontwikkelen die aansluiten bij de (duurzame) behoeften van onze klanten.
2. Duurzaamheid
Wij kiezen bewust voor het voorkomen van afval, verspilling van grondstoffen en reduceren van CO2-uitstoot bij onze bouwactiviteiten. Dit doen wij door energiereductie van projecten en toepassing van biobased grondstoffen/ grondstoffen die al in de kringloop zijn te hergebruiken.
3. Innovatie
We gaan voorop in vernieuwing en toepassing van technologie met behulp van onder meer verdergaande digitalisering en toepassingen om het bouwproces effectiever, duurzamer en effici├źnter in te richten. We willen ons met name focussen op de kansen die de energietransitie biedt, zoals nul-op-de-meter concepten voor nieuwbouw, het sluiten van de kringloop bij het gebruik van grondstoffen en samenwerking met start- en scale ups. Dura Vermeer wil een leidende rol spelen in deze vernieuwing en samen met partners zoeken naar de beste oplossingen om deze ambitie gestalte te geven.
108 DGBC | Bidbook 2019
DURA VERMEER
Bouwbedrijven
   107   108   109   110   111