Page 108 - Bidbook
P. 108

 TIMO STUIJ
Planontwikkelaar
DE VRIES EN VERBURG BOUW
Bij De Vries en Verburg is duurzaamheid meer dan
een PR-onderwerp. We zijn ons bewust van ons rentmeesterschap over deze aarde en de eindigheid van de grondstoffen die wij gebruiken bij onze projecten.
Deze bewustwording uit zich er onder andere in dat wij al sinds 2009 participant van het netwerk van de Dutch Green Building Council zijn, nadat wij het eerste gebouw in Nederland met een BREEAM-NL ontwerpcertificaat bouwden. De Vries en Verburg wil, net als DGBC, in haar omgeving een toonaangevende en voortvarende partner zijn.
Circulariteit en gezondheid zijn de belangrijkste thema’s. Vragen die ons bezighouden zijn: Hoe gaan we verantwoord om met de grondstoffen van deze aarde? Hoe dragen onze projecten op een positieve manier bij aan het welbevinden
van de gebruikers en de omgeving? Hierin hebben we een adviserende rol naar onze opdrachtgevers. Samen met onze partners en opdrachtgevers gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen. Om goed rentmeesterschap te kunnen voeren is het belangrijk medestanders te zoeken die hetzelfde doel nastreven. Dit geldt zowel voor ons als bouwbreed. Of, zoals wij zeggen: Samen bouwen wij de toekomst!
 Samen bouwen wij de toekomst.
 DGBC | Bidbook 2019 107
   www.devriesverburg.nl
            106   107   108   109   110