Page 106 - Bidbook
P. 106

  JOHN KOSTER
Commercieel directeur
AVERESCH BOUWONT- WIKKELING & REALISATIE
Zuinig en bewust omgaan met de wereld die ons is gegeven en deze zo gezond mogelijk doorgeven aan de volgende generatie. Wie wil dat nu niet?
Ook bij Averesch hechten we waarde aan duurzaamheid.
Om dit structureel aan te pakken gebruiken wij de richtlijnen van de CO2-prestatieladder, waarvoor we een certificaat op niveau 5 hebben. Deze ladder stimuleert bedrijven om stappen te zetten richting een meer duurzame ondernemerschap.
Averesch streeft naar zo min mogelijk CO2-uitstoot. In onze keten, op kantoor, in de materialen en gereedschappen die we gebruiken en op de weg van en naar onze bouwprojecten. Goed rentmeesterschap, ook dat is Averesch.
  Averesch, ... duurzaam ondernemen,
maar wel met beide benen op de grond.
  DGBC | Bidbook 2019 105
         www.averesch.nl
    104   105   106   107   108