Page 101 - Bidbook
P. 101

   www.hanzevast.nl
   Duurzaamheid is geen middel,
maar een doel.
   NIELS ZWANEVELD
Online Marketeer
Hanzevast heeft al meer dan twintig jaar ervaring met het plaatsen van investeringsfondsen, het aankopen en verhuren van vastgoed en het managen van schepen. Duurzaamheid is sinds haar oprichting in 1995 een kernwaarde binnen Hanzevast en wordt derhalve niet enkel als ethisch verantwoord beschouwd, maar als een concrete werkwijze zowel toekomstbestendig als van collectief belang is.
Hanzevast probeert op haar eigen manier zo duurzaam mogelijk te werken. Dit uit zich niet alleen op de werkvloer, waar bijvoorbeeld volledig paperless gewerkt wordt, maar ook in het beheer van de vastgoedobjecten en de schepen.
Zo zijn er het afgelopen jaar verschillende kantoorpanden voorzien van energielabel A onder andere door middel
van het aansluiten op een warmtenet, het toepassen van LED-verlichting en het doen van investeringen in installaties. Hanzevast streeft ernaar om alle panden in haar beheer
in de nabije toekomst te voorzien van energielabel A.
Ook het actuele investeringsfonds Woned, dat investeert in vrije sector huurwoningen, heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Het fonds streeft naar energielabel A als gemiddelde binnen de portefeuille. Dit wordt behaald door te investeren in duurzame nieuwbouw en door (op termijn) bestaande bouw te verduurzamen.
100 DGBC | Bidbook 2019
HANZEVAST
Beleggers

   99   100   101   102   103