Workshop WELL V2

Gezonde gebouwen zijn 'en vogue' in de wereld van het vastgoed. Maar wat is een gezond gebouw? Het keurmerk WELL biedt een uitgebreide methode om een gebouw op gezondheidsaspecten te beoordelen. DGBC organiseert op woensdag 12 juni een dag waarop je kennis over het WELL keurmerk krijgt aangereikt in een met WELL gecertificeerd gebouw: EDGE Olympic in Amsterdam. Tijdens de dag krijg je informatie over de veranderingen in WELL versie 2. Daarnaast is er ruimte in het programma om je eigen toepassingen door te spreken. Ook de 'crosswalk' met BREEAM zal worden uitgelegd.

Als trainers zullen Tim Beuker (BBA Binnenmilieu, WELL Faculty) en Peter Gabriëls (Projectmanager DGBC) optreden.

9:15 - 19:30 Inloop

9:30 – 11:30 Achtergrond WELL Concepts. Tijdens het eerste deel van de cursus wordt uitgelegd welke thema’s (Concepts) WELL bevat en wat het effect hiervan is op de gezondheid van gebouwgebruikers. Deze informatie helpt je te begrijpen waarom WELL bepaalde eisen heeft gesteld. 

11:30-11:45 Pauze

11:45 – 12:30 WELL certificeringsproces. In het tweede deel van de cursus wordt op hoofdlijnen het WELL certificeringsproces toegelicht. Toegelicht wordt welke stappen je moet doorlopen om een WELL certificaat te behalen en hoe de verantwoordelijkheden zijn verdeeld over de verschillende stakeholders. Hierbij wordt zowel ingegaan op het certificeringsproces voor WELL V1 als de nieuwe veranderingen voor WELL V2.

12:30 – 13:15 Pauze met WELL lunch. Altijd al eens willen weten hoe een WELL compliant lunch smaakt? Epicenter en Vermaat verzorgen een gezonde lunch die volledig aan de WELL eisen voldoet.

13:15 - 14:15 WELL certificeringsproces (vervolg).

14:15 – 14:45 WELL & BREEAM. In het derde deel van de cursus legt DGBC uit hoe je het beste WELL en BREEAM kunt combineren om een aantoonbaar gezond & duurzaam gebouw te realiseren. De zogenoemde crosswalks, overlappende eisen, worden besproken.

14:45 – 15:45 Rondleiding EDGE Olympic. Tijdens een rondleiding van EDGE Olympic laten we je zien hoe de eisen van WELL in de praktijk toegepast zijn. De rondleiding wordt gegeven door Florijn Vriend, product lead Wellbeing bij EDGE Technologies, en Bénine Dekker (Fokkema & Partners Architecten), die tekende voor het interieurontwerp van de bovenste verdieping.  Het casco van EDGE Olympic heeft een WELL V1 Platinum certificaat behaald, EDGE Technologies streeft voor hun eigen kantoor op de bovenste (4e) verdieping naar een WELL V2 certificaat.

15:45 - 16:30 WELL in jouw praktijk. Misschien loop je met praktische vragen over WELL, de WELL certificering of één van jouw projecten. Tijdens het laatste onderdeel van de cursus bespreken en beantwoorden we de vragen die op jouw praktijk betrekking hebben.

16:30 - 17:00 Afsluitende borrel


Let op, prijzen zijn exclusief btw. De inschrijving is inmiddels gesloten.