Well v2 Workshop Online

Gezonde gebouwen zijn 'en vogue' in de wereld van het vastgoed. Maar wat is een gezond gebouw? Het keurmerk WELL biedt een uitgebreide methode om een gebouw op gezondheidsaspecten te beoordelen. DGBC organiseert in samenwerking met bba binnenmilieu op woensdag 26 mei 2021 een workshop waarin je de basiskennis over het WELL keurmerk krijgt aangereikt (WELL versie 2). Daarnaast is er ruimte in het programma om je eigen toepassingen door te spreken. Ook de 'crosswalk' met BREEAM zal worden uitgelegd.

WELL Concepts

Tijdens de workshop wordt door WELL Faculty Tim Beuker (bba binnenmilieu) uitgelegd welke thema’s (Concepts) het keurmerk WELL bevat en wat het effect hiervan is op de gezondheid van gebouwgebruikers. Deze informatie helpt je te begrijpen waarom WELL bepaalde eisen heeft gesteld. Daarnaast wordt op hoofdlijnen het WELL certificeringsproces toegelicht. Welke stappen moet je doorlopen om een WELL certificaat te behalen en hoe zijn de verantwoordelijkheden verdeeld over de verschillende stakeholders? De workshop focust hierbij op WELL versie 2 omdat dit de versie is die vanaf 1-1-2021 operationeel is.

WELL en BREEAM

In de Nederlandse praktijk wordt een WELL-certificering vrijwel altijd aanvullend op een BREEAM-certificeringstraject gedaan. Naast gezondheid zijn immers ook andere duurzaamheidsthema’s van belang. Dus hoe zit het met de overlap van gezondheidscredits uit BREEAM en de features van WELL? Peter Gabriëls van DGBC legt uit hoe je WELL en BREEAM kunt combineren om een aantoonbaar gezond en duurzaam gebouw te realiseren. De zogenoemde crosswalk, overlappende en onderling uitwisselbare eisen, wordt daarbij besproken.

Virtuele rondleiding WELL-gebouw

We zullen een virtuele rondleiding krijgen door het WELL gecertificeerde gebouw EDGE Olympic waarbij uiteraard bij de verschillende WELL-features die zijn toegepast wordt stilgestaan.

WELL in jouw praktijk

Misschien loop je met praktische vragen over WELL, de WELL-certificering of één van jouw projecten. Tijdens het laatste onderdeel van de cursus bespreken en beantwoorden we de vragen die op jouw praktijk betrekking hebben.

09:30 uur

Het belang van gezonde gebouwen
door Tim Beuker (bba binnenmilieu, WELL Faculty)

10:30 uur

WELL in vogelvlucht
door Tim Beuker (bba binnenmilieu, WELL Faculty)

10.45 uur Pauze
11.00 uur

De achtergrond van WELL Concepts deel 1

door Tim Beuker (bba binnenmilieu, WELL Faculty)

13.00 uur Pauze

14:00 uur 

De achtergrond van WELL Concepts deel 2

door Tim Beuker (bba binnenmilieu, WELL Faculty)

15.00 uur

Het WELL certificerigsproces

door TIM Beuker (bba binnenmilieu, WELL Faculty)

15.30 uur Pauze

15:45 uur 

BREEAM & WELL
door Peter Gabriëls (Projectmanager DGBC)

16:15 uur

Virtuele Rondleiding Edge Olympic

16:30 uur

Afsluiting

 
 

Tim Beuker (bba binnenmilieu, WELL Faculty)

Tim was de eerste WELL AP in Nederland en voortrekker voor de toepassing van WELL in de Nederlandse situatie. Als WELL AP was hij betrokken bij de certificering van EDGE Olympic, het eerste gebouw in Nederland met een WELL V1 Core & Shell Platinum certificaat. Ook adviseerde hij EDGE Technologies bij de certificering van hun hoofdkantoor. Dit resulteerde in het eerste WELL V2 Platinum certificaat in de wereld. 

Vanwege zijn WELL ervaring is hij door IWBI uitgekozen om WELL trainingen te geven als WELL Faculty. Verder is hij benoemd tot WELL Concept Advisor Air & Thermal Comfort wat betekent dat hij samenwerkt met het ontwikkelteam van IWBI om de WELL eisen voor luchtkwaliteit en thermisch comfort aangesloten te houden op de meest recente onderzoeken en inzichten. 

Tim werkt als adviseur bij bba binnenmilieu / DGMR. Hier geeft hij dagelijks advies over gezonde gebouwen, zowel voor bestaande gebouwen als bij nieuwbouw. 

Peter Gabriëls (Projectmanager DGBC)

In de gebouwde omgeving werkt Peter dagelijks aan het verduurzamen van de bestaande bouw met BREEAM-NL In-Use en de DGBC-thema’s. Hij is medeverantwoordelijk voor zowel de inhoudelijke grondslag van de richtlijn als de procesmatige ontwikkeling van instrumenten zoals de ‘portfolio aanpak’ of het ‘dashboard’.