Webinar - Vertrouwen in gebouwen

Corona houdt de vastgoedwereld flink bezig. De kans bestaat dat het fenomeen 'virusveiligheid' ook na een corona-vaccin een structurele plek afdwingt in de manier waarop we onze gebouwen gebruiken. Het is niet ondenkbaar dat we structureel moeten leren omgaan met varianten van het coronavirus of andere nu nog onbekende ziekteverwekkers. Dit heeft gevolgen voor hoe we onze gebouwen gebruiken. Hoe maken we duidelijk aan de samenleving, aan gebouwgebruikers dat het gebouw dat zij betreden voldoet aan de minimale of optimale standaarden rondom virusveiligheid?

Bestaande certificeringen bieden geen pasklaar antwoord op de nieuwe situatie. De afgelopen tijd is er een wildgroei aan "Corona-scans" ontstaan, al dan niet met een certificaat. Ieder zichzelf respecterend adviesbureau heeft een propositie om klanten te helpen bij het klaarmaken van kantoor voor ingebruikname met inachtneming van de corona veiligheidsmaatregelen. De minister van Onderwijs heeft gevraagd om voor alle scholen te checken of ze qua ventilatie voldoen aan het Bouwbesluit. Maar er is meer dan ventilatie, en er is meer dan het Bouwbesluit. Naast luchtkwaliteit/binnenklimaat kun je denken aan onderwerpen als toegankelijkheid/routering, hygiëne maatregelen, inrichting werkplekken en overlegplekken, monitoring/bewaking.

DGBC neemt het initiatief om een aantal dienstverleners, adviseurs en kennispartijen uit de DGBC achterban bij elkaar te brengen om de stand van zaken te bespreken en te verkennen of er een initiatief nodig is om meer consensus te organiseren. Deze partijen acteren bijvoorbeeld op binnenklimaat, installaties, in real estate advisory, in gebouwbeheer en facility management.

Vertrouwen in gebouwen

Doel is om tijdens deze bijeenkomst met elkaar te bespreken hoe in het huidige tijdsgewricht de gezondheid in gebouwen, maar ook het 'vertrouwen in gebouwen' het best kan worden gediend. Hoe maken we duidelijk aan de samenleving, aan de bezoeker die twijfelend op de stoep staat, of een gebouw veilig kan worden betreden? En wat is de invloed die je als gebouwgebruiker kunt uitoefenen op je veiligheid en gezondheid, zodra je over de drempel gaat ?

We schetsen welke initiatieven er al lopen. Vervolgens wordt aan enkele deelnemers gevraagd een korte beschouwing te geven, waarna we met elkaar in gesprek gaan, op zoek naar de grootste gemene deler, mogelijke samenwerking, afstemming en/of actie richting overheid.

Gezamenlijk zoektocht

In de gezamenlijke zoektocht naar het vormgeven aan de anderhalvemetersamenleving organiseerde DGBC in 2020 al een serie webinars over COVID-19 en gebouwen. Kijk hier de webinars van 2020 terug.

Aanmelden

Inschrijven voor het webinar kan via de inschrijfknop links. Je wordt doorgeleid naar Zoom. Deelname is gratis.

Gerelateerd nieuws

Kijk terug: Webinar – BREEAM-NL In-Use Woningen voor Experts en Assessoren

Kijk terug: Webinar – BREEAM-NL In-Use Woningen voor Experts en Assessoren

Webinar - Circulariteit door behoud van waarde

Webinar - Circulariteit door behoud van waarde

Webinar - Wat is het CO₂-budget voor Paris Proof Vastgoed?

Webinar - Wat is het CO₂-budget voor Paris Proof Vastgoed?