Webinar: Op weg naar een Paris Proof bedrijf

Dit evenement heeft reeds plaatsgevonden.
Bekijk de agenda voor aankomende evenementen en trainingen.

Door de coronacrisis is de wereldwijde CO2-uitstoot tijdelijk gedaald. We zien dat ander gedrag mogelijk is. Maar hoe gaan we verder als deze crisis voorbij is? Op 30 juni organiseert de Bossche Energiecoalitie (BEC) een webinar dat ingaat op de urgentie en de manieren om juist nu stappen te zetten in verduurzaming en zo een nieuwe crisis – een klimaatcrisis – te voorkomen. Martin Mooij (DGBC) is gevraagd om tijdens dit webinar de Paris Proof aanpak te schetsen. 

Welke kansen biedt het klimaatakkoord bedrijven om succesvoller te ondernemen? Wat is een ‘Paris Proof’ bedrijf en hoe kom je tot een gebouw zonder CO2-uitstoot? En hoe werken we als Bossche bedrijven samen aan deze opgave? Daarover gaat dit interactieve webinar van de Bossche Energiecoalitie. 

Martin Mooij (Dutch Green Building Council) gaat kort in op de urgentie om onze bedrijven te verduurzamen. Verduurzaming is niet enkel een keuze. Wet- en regelgeving zal de komende jaren dwingender worden op dit punt. Martin laat zien hoe je slimme keuzes maakt in verduurzaming van je bedrijf en tegelijkertijd aan geldende en opkomende wet- en regelgeving voldoet. Hierbij presenteert hij onder meer handige tools – zoals de duurzame beslisboom – die je kunt gebruiken in de verduurzaming van jouw bedrijf.

Olof van der Gaag (directeur Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie) borduurt door op het verhaal van Martin. Daar waar Martin met name ingaat op de kansen voor besparing en energie-efficientie, gaat Olof met name in op de kansen voor (decentrale) opwek van duurzame energie.

Heleen Herbert (voorzitter BEC, CCO Heijmans) sluit het webinar af met een oproep. BEC heeft mooie resultaten geboekt, maar het klimaatakkoord vraagt om nieuwe actie. Welke vervolgstappen wilt u zetten? En welke samenwerking met andere partijen kan daarbij helpen? Daarover wil zij met Bossche bedrijven in gesprek tijdens én na het webinar.

fdc2d953-f4e1-4fd0-ae83-c16b654c26e8.JPG

Klik hier voor meer informatie en inschrijven.