Webinar - Missie Emissievrij

Met de Malieveldverklaring gaven diverse partijen in 2019 aan dat ze het terugdringen van stikstofemissies voor zichzelf als een belangrijke opgave zien. Zij willen stikstofemissies aanpakken in samenhang met andere opgaven rond bijvoorbeeld CO2-reductie en fijnstof. Hoe staat het met deze transitie naar emissievrij bouwen en ontwikkelen?

Emissievrij vanuit diverse perspectieven

Sinds de Malieveldverklaring hebben partijen niet stilgezeten rond de opgave om emissievrij te ontwerpen, ontwikkelen en bouwen. De consequenties van 'emissievrij' zijn anders voor verschillende partijen in de keten, maar altijd ingrijpend. Voor een architect betekent het anders tekenen en rekenen, werken met andere materialen, voor ontwikkelaars een ander proces, voor netwerkbedrijven een andere stroomvraag op de bouwplaats, en voor bouwers een heel ander proces op de bouwplaats. Hoe pakken partijen dit aan of sorteren zij hier op voor? Verschillende partijen hebben stappenplannen en routekaarten emissievrij inmiddels doordacht. In de eerste helft van 2021 halen we deze informatie vanuit verschillende perspectieven op, en tijdens dit webinar presenteren we waar eenieder staat met de ambitie 'emissievrij'.

Malieveldverklaring emissievrij ontwerpen, ontwikkelen en bouwen

Dutch Green Building Council (DGBC) nam het initiatief tot deze ambitieverklaring na het ontstaan van de stikstofcrisis. De Malieveldverklaring is ondertekend door bouwers, ontwikkelaars, ontwerpers, financiers, toeleveranciers, maatschappelijke organisaties en intermediairs, nauw betrokken bij projecten waarbij emissievrij ontwikkelen en bouwen op de agenda staat. Met de ondertekening bundelen ze de krachten om de emissies ten gevolge van bouwactiviteiten, nieuwe gebouwen en gebiedsontwikkelingen versneld te reduceren. Lees hier meer over de Malieveldverklaring.

Aanmelden

Inschrijven voor het webinar kan via de inschrijfknop links. Je wordt doorgeleid naar Zoom. Deelname is gratis.

Gerelateerd nieuws

Kijk terug: Webinar - Borging klimaatadaptieve maatregelen

Kijk terug: Webinar - Borging klimaatadaptieve maatregelen

Kijk terug: Werksessie #BuildingLife - Naar een Nationale Whole Life Carbon Roadmap

Kijk terug: Werksessie #BuildingLife - Naar een Nationale Whole Life Carbon Roadmap

Kijk terug: Webinar - COVID-19: Vertrouwen in gebouwen

Kijk terug: Webinar - COVID-19: Vertrouwen in gebouwen