Webinar - Missie Emissievrij

Deze training heeft reeds plaatsgevonden.
Bekijk de agenda voor aankomende evenementen en trainingen.

Op 1 juli gaat de nieuwe stikstofwet in, net als het Besluit Stikstofreductie en Natuurverbetering, waarin een beperkte stikstofvrijstelling voor de bouw is opgenomen. Deze ‘nieuwe route’ zal komende tijd onder een juridisch vergrootglas liggen. Ook bij de formatie zal het woord stikstof nog vele malen klinken, omdat de echt pittige keuzes door het nieuwe kabinet nog gemaakt moeten worden.

DGBC gooide het samen met ca. 40 partijen over een andere boeg: de bouwsector kan en moet zelf ook verantwoordelijkheid nemen voor de eigen stikstofuitstoot, door emissievrij bouwen te omarmen en dat zo snel mogelijk werkelijkheid laten worden. Deze ambitie werd op 19 december 2019 verwoord in de “Malieveldverklaring emissievrij ontwerpen, ontwikkelen en bouwen”.

Donderdag 1 juli is een mooi moment om te horen hoe die zoektocht naar emissievrij bij de ondertekenaars verloopt. Hoe maak je serieus werk van de Missie Emissievrij en hoe laat je die ambitie doorwerken in je werkprocessen? We horen het van EDGE en Heembouw, twee ondertekenaars van het eerste uur. Namens EDGE vertellen Anja Köhler en Bert Breunissen over een Stappenplan emissievrij ontwikkelen waarmee de ontwikkelaars van EDGE integraal sturen op stikstof-emissies. Namens Heembouw vertelt Alijd van Doorn wat zij sinds de ondertekening anders doen. Niet alleen bij nieuwbouw maar ook bij verbouw en onderhoud. Emissievrij betekent echt de bakens verzetten: hoe zijn deze ondertekenaars daarmee bezig?

Tijdens het webinar is ook aandacht voor de actualiteit: Vanuit het Ministerie BZK schetst Louise van Haaften hoe het afgelopen jaar is gewerkt aan de nieuwe wet die op 1 juli ingaat, en waar de megasubsidie (500 miljoen) binnen de bouwsector voor is bedoeld: welke innovaties zijn noodzakelijk om de bouwsector op het goede spoor te krijgen?

Sprekers

  • Anja Köhler – Sustainability Innovation Manager bij EDGE Technologies
  • Bert Breunissen - Afstudeerder bij EDGE Technologies
  • Alijd van Doorn – Directeur Heembouw Architecten en Duurzaamheid
  • Louise van Haaften – Senior beleidsadviseur Ministerie van BZK
  • Moderator: Jan Kadijk – Manager Kennis & Innovatie DGBC

Aanmelden

Inschrijven voor het webinar kan via de inschrijfknop links. Je wordt doorgeleid naar Zoom. Deelname is gratis.

Anja Köhler – Sustainability Innovation Manager bij EDGE Technologies

Bert Breunissen - Afstudeerder bij EDGE Technologies 
(tot feb 2021 – stappenplan emissievrij ontwikkelen)

Alijd van Doorn – Directeur Heembouw Architecten en Duurzaamheid

Louise van Haaften – Senior beleidsadviseur Ministerie van BZK

Moderator: Jan Kadijk – Manager Kennis & Innovatie DGBC

 

Gerelateerd nieuws

Biobased bouwen ‘onwaarschijnlijk belangrijk’ 

Biobased bouwen ‘onwaarschijnlijk belangrijk’ 

'Ik wil inspirerende leiders met lef ondersteunen'

'Ik wil inspirerende leiders met lef ondersteunen'

Hoe adaptief is jouw gebouw? 

Hoe adaptief is jouw gebouw?