Webinar - Meten van fysieke klimaatrisico’s

Deze training heeft reeds plaatsgevonden.
Bekijk de agenda voor aankomende evenementen en trainingen.

Nederland moet voorbereid zijn op het veranderende klimaat: van piekbuien tot hitte tot droogte. Het is duidelijk dat we werk moeten maken van een weerbare en veerkrachtige gebouwde omgeving. Heldere doelen vragen om goede meetmethoden om de voortgang te kunnen monitoren.

De risico’s van klimaatverandering zijn bekend, ook bij vastgoedbeleggers en real estate managers. Een duurzaam gebouw sorteert voor op het veranderend klimaat. Bijvoorbeeld door energiezuing te zijn en bij te dragen aan de Paris Proof doelstellingen. Maar ondertussen is adaptatie aan het reeds veranderend klimaat ook geboden. Dat kan op gebouwniveau, maar ook op gebiedsniveau. Vanuit een enorme hoeveelheid data kan een inschatting worden gemaakt van de mate van bruto risico rond bijvoorbeeld hittestress, wateroverlast of droogte op een bepaalde plek: maar wat is het netto risico voor een gebouw? Immers er zijn mitigerende maatregelen mogelijk die maken dat bijvoorbeeld de gevolgen van hittestress in en om een gebouw beperkt blijven.

Van analyse naar beoordeling naar actie: Er is op dit moment nog weinig consensus over de te volgen stappen, databronnen en methodiek. Tijdens dit webinar wordt de stand van zaken besproken en delen koplopers hun praktijk.

Bas Bordewijk (Sustainability Expert) van ING Real Estate Finance vertelt over de analyse die ING heeft gemaakt om inzicht te krijgen in de klimaatgerelateerde fysieke risico’s in haar uitstaande financieringen. Zij presenteerden in 2020 een eerste verkennend onderzoek naar de ‘bruto’ risico’s waarbij gebruik is gemaakt van de ‘Blue Label’ aanpak, ontwikkeld door Achmea, RHDHV en Neelen & Schuurmans. Hoe gaan zij verder na deze eerste scan?

Woningbelegger Vesteda wilde voor haar woningen ook iets kunnen zeggen over de netto fysieke klimaatrisico’s: daarbij wordt ook verdisconteerd in hoeverre een gebouw de bruto fysieke klimaatrisico’s kan opvangen, bijvoorbeeld door mitigerende maatregelen in, aan en om het gebouw. Stephan de Bie (programmamanager duurzaamheid) van Vesteda vertelt over de aanleiding voor de lopende pilot waarin zij dit scherp willen krijgen. Jelmer van de Ridder (adviseur water, ruimte en klimaat) van Sweco neemt ons mee in de aanpak voor het concreet en meetbaar maken van netto fysieke klimaatrisico’s voor de woningen van Vesteda.

Afstudeerders Eva Visschers en Manon Bolhuis (beiden Haagse Hogeschool) spraken de afgelopen tijd in het kader van hun afstudeeronderzoek vanuit DGBC met diverse beleggers over fysieke klimaatrisco’s. Zij schetsen welke opvattingen zij op dit moment in de markt tegenkomen als het gaat om het meetbaar maken, beoordelen en mitigeren van fysieke klimaatrisico’s.

Aansluitend reageren de deelnemers in het gesprek op vragen die vanuit het publiek worden ingebracht. Het webinar wordt gemodereerd door Jan Kadijk (manager kennis en innovatie) van DGBC.

Webinars klimaatadaptatie

Bekijk hier eerdere webinars of events over klimaatadaptiatie terug.

Aanmelden

Inschrijven voor het webinar kan via de inschrijfknop links. Je wordt doorgeleid naar Zoom. Deelname is gratis.

Gerelateerd nieuws

Biobased bouwen ‘onwaarschijnlijk belangrijk’ 

Biobased bouwen ‘onwaarschijnlijk belangrijk’ 

'Ik wil inspirerende leiders met lef ondersteunen'

'Ik wil inspirerende leiders met lef ondersteunen'

Hoe adaptief is jouw gebouw? 

Hoe adaptief is jouw gebouw?