Webinar - Meetmethoden fysiek klimaatrisico

Nederland moet voorbereid zijn op het veranderende klimaat: van piekbuien tot droogte. Het is duidelijk dat we werk moeten maken van een weerbare en veerkrachtige gebouwde omgeving. Heldere doelen vragen om goede meetmethoden om de voortgang te kunnen borgen.

De risico’s van klimaatverandering zijn bekend, ook bij vastgoedbeleggers en real estate managers. Een duurzaam gebouw sorteert voor op het veranderend klimaat. Bijvoorbeeld door energiezuing te zijn en bij te dragen aan de Paris Proof doelstellingen. Maar ondertussen is adaptatie aan het reeds veranderend klimaat ook geboden. Dat kan op gebouwniveau, maar ook op gebiedsniveau. Vanuit een enorme hoeveelheid data kan een inschatting worden gemaakt van de mate van bruto risico rond bijvoorbeeld hittestress, wateroverlast of droogte op een bepaalde plek: maar wat is het netto risico voor een gebouw? Immers er zijn mitigerende maatregelen mogelijk die maken dat bijvoorbeeld de gevolgen van hittestress in en om een gebouw beperkt blijven. 

Van anlayse naar beoordeling naar actie: Er is op dit moment nog weinig consesnsus over de te volgen stappen, databronnen en methodiek. Tijdens dit webinar wordt de stand van zaken besproken en delen koplopers hun praktijk.

Webinars klimaatadaptatie

Bekijk hier eerdere webinars of events over klimaatadaptiatie terug.

Aanmelden

Inschrijven voor het webinar kan via de inschrijfknop links. Je wordt doorgeleid naar Zoom. Deelname is gratis.

Gerelateerd nieuws

Kijk terug: Werksessie #BuildingLife - Naar een Nationale Whole Life Carbon Roadmap

Kijk terug: Werksessie #BuildingLife - Naar een Nationale Whole Life Carbon Roadmap

Kijk terug: Webinar - COVID-19: Vertrouwen in gebouwen

Kijk terug: Webinar - COVID-19: Vertrouwen in gebouwen

Kijk terug: Webinar - Verduurzamen schoolgebouwen: samenwerking gemeente en schoolbestuur in de praktijk

Kijk terug: Webinar - Verduurzamen schoolgebouwen: samenwerking gemeente en schoolbestuur in de praktijk