Webinar - COVID-19: Vertrouwen in gebouwen

Wie nu ergens naar binnen gaat wordt bij de voordeur nadrukkelijk verzocht om ‘goed gedrag’ te vertonen. Het schreeuwt ons via posters, stickers en A4tjes tegemoet: denk aan uw mondkapje, houd de anderhalve meter, reinig uw handen. De bezoeker moet zich goed gedragen, zoveel is duidelijk. Bijna nooit zie je dat een gebouw iets verklaart over zijn eigen gedrag, terwijl je daar als bezoeker wel meer over zou willen weten: “kom gerust binnen, want ik heb een goede ventilatie, ik heb een inrichting die jou de ruimte biedt, ik word goed schoongemaakt, je hoeft mijn kranen niet aan te raken, ik let erop dat er niet teveel mensen in een ruimte zitten….” Wat kan de gebouwensector over zichzelf verklaren om het vertrouwen in gebouwen te herstellen?

Corona houdt de vastgoedwereld flink bezig. De kans bestaat dat het fenomeen 'virusveiligheid' ook na een corona-vaccin een structurele plek afdwingt in de manier waarop we onze gebouwen gebruiken. Het is niet ondenkbaar dat we structureel moeten leren omgaan met varianten van het coronavirus of andere nu nog onbekende ziekteverwekkers. Dit heeft gevolgen voor hoe we onze gebouwen gebruiken. Hoe maken we duidelijk aan de samenleving, aan gebouwgebruikers dat het gebouw dat zij betreden voldoet aan de minimale of optimale standaarden rondom virusveiligheid?

Wat is er nodig? 

Bestaande certificeringen bieden geen pasklaar antwoord op de nieuwe situatie. De afgelopen tijd is er een wildgroei aan "Corona-scans" ontstaan, al dan niet met een certificaat. Ieder zichzelf respecterend adviesbureau heeft een propositie om klanten te helpen bij het klaarmaken van kantoor voor ingebruikname met inachtneming van de corona veiligheidsmaatregelen. De minister van Onderwijs heeft gevraagd om voor alle scholen te checken of ze qua ventilatie voldoen aan het Bouwbesluit. Maar er is meer dan ventilatie, en er is meer dan het Bouwbesluit. Naast luchtkwaliteit/binnenklimaat kun je denken aan onderwerpen als toegankelijkheid/routering, hygiëne maatregelen, inrichting werkplekken en overlegplekken, monitoring/bewaking. Tijdens dit webinar bespreken we met een aantal dienstverleners, adviseurs en kennispartijen uit de DGBC achterban de stand van zaken en verkennen we of er een initiatief nodig is om meer consensus te organiseren. Deze partijen acteren bijvoorbeeld op binnenklimaat, installaties, in real estate advisory, in gebouwbeheer en facility management.


Stukjes van de puzzel

Als aftrap neemt Wim Maassen (RHDHV) ons mee langs verschillende bestaande oplossingen die allemaal een stukje van de coronapuzzel oplossen. Denk daarbij aan BREEAM, Binnenklimaatlabel, PvE Gezonde kantoren, WELL Health & Safety Rating, eerstehulpbijventilatie.nl, maar ook de proposities van de adviseurs aan tafel zoals het Six Feet Office concept (Cushman & Wakefield), Viriskfree@work (Deerns), Pulse Comfort Distance (Strukton), Corona Ventilatie Check (RHDHV).


In het daarop volgende gesprek bespreken we met de gespreksdeelnemers welke overwegingen en aannames hebben geleid tot hun propositie en of er een gedeelde basis is onder de verschillende tools. We bespreken wat  

De volgende sprekers hebben hun medewerking toegezegd:

  • Marc Kooij - development manager, Strukton Worksphere
  • Wim Maassen – senior consultant energy and sustainability, RoyalHaskoningDHV
  • Remi Hompe – directeur, Vereniging Binnenklimaat Nederland
  • Hugo Jansen –  senior consultant, Deerns
  • Aize Oenema - partner/creative director, Cushman & Wakefield

Serie Covid-19 en gebouwen

In de gezamenlijke zoektocht naar het vormgeven aan de anderhalvemetersamenleving organiseerde DGBC in 2020 al een serie webinars over COVID-19 en gebouwen. Kijk hier de webinars van 2020 terug.

Aanmelden

Inschrijven voor het webinar kan via de inschrijfknop links. Je wordt doorgeleid naar Zoom. Deelname is gratis.

Gerelateerd nieuws

Webinar verduurzamen schoolgebouwen: samenwerking gemeente en schoolbestuur in de praktijk

Webinar verduurzamen schoolgebouwen: samenwerking gemeente en schoolbestuur in de praktijk

Kijk terug: Webinar - COVID-19 maatregelen in gebouwen Ionisatie en UV-licht

Kijk terug: Webinar - COVID-19 maatregelen in gebouwen Ionisatie en UV-licht

Kijk terug: Webinar - Routekaart verduurzaming zorgvastgoed: lessen uit de praktijk

Kijk terug: Webinar - Routekaart verduurzaming zorgvastgoed: lessen uit de praktijk