Training Mutual Gains Approach

Voor grote opgaven als de energietransitie en klimaatadaptatie zal de komende jaren op allerlei niveaus veel onderhandeld moeten worden. Hoe voorkom je dat je de onderhandelingen verlaat met een resultaat waar iedereen buikpijn van krijgt? In deze tweedaagse training maak je kennis met de Mutual Gains Approach (MGA). Je komt in aanraking met de essentie van de MGA en ervaart in een professionele simulatie hoe de toepassing van de benadering in jouw voordeel kan werken.

Mutual Gains Approach

Onderhandelen is voor velen een synoniem van ‘pingelen’. Zet hoog in, doe alleen concessies als dat onvermijdelijk is en verschuil je achter een pokerface. Bij Mutual Gains Approach (MGA) gaat het niet om het verdedigen van standpunten, maar om het behartigen van belangen. Populair gezegd is MGA een benadering die inzet op een duurzame ontwikkeling door het creëren van win-win situaties. In een aantal slagen wordt gezocht naar meerwaardecreatie en worden oplossingen bedacht die volhoudbaar zijn en zo optimaal mogelijk tegemoetkomen aan de belangen van de onderhandelende partijen, echte consensus dus! De Mutual Gains Approach is niet hard of soft, is bestand tegen gemene trucjes en beproefd van Camp David tot Schokland en van Namibië tot Nederland.

Deze beproefde praktijkbenadering voor onderhandelen is ontwikkeld binnen het Program on Negotiation (PON), een samenwerkingsverband van Harvard University, Tufts University en het Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Doelgroep

Werken aan de energietransitie, grote projecten of gebiedsontwikkelingen vergt van professionals dat ze van alle markten thuis zijn. Het gaat om multidisciplinaire opgaven, waar veel belanghebbende een rol spelen en waar een langere doorlooptijd bij komt kijken. Hoe krijg je bijvoorbeeld een breed gedragen warmtetransitie-visie van de grond?

De training is bedoeld voor projectleiders bij marktpartijen of bij overheden die werken aan dit soort complexe samenwerkingsopgaven in de gebouwde omgeving. Denk bijvoorbeeld aan gebiedsmanagers, vastgoeddirecteuren, managers energietransitie of klimaatadaptatie, omgevingsmanagers, duurzaamheidscoördinatoren. Zij zitten midden in samenwerkingsopgaven die alleen een succes kunnen worden als de belangen die bij iedereen spelen echt worden doorgrond.

Er is plaats voor maximaal 16 deelnemers.

Trainers

De training wordt gegeven door Monique Geerdink (Rizamoon Advies en training) en Onno van Eijk (Provincie Zuid-Holland). Monique heeft ervaring als trainer en coach op het gebied van communicatie- samenwerkings- en onderhandelingsvraagstukken die ze kan koppelen aan haar kennis van en de ervaring met diverse partijen die een rol spelen bij ontwikkelingen in de gebouwde omgeving. Onno is een ervaren trainer en gespreksleider en heeft ervaring als omgevingsmanager in concrete gebiedsprocessen waarbij hij de MGA benadering toepast. Samen kunnen ze inspelen op de individuele leerwensen van de deelnemers door hun expertise te combineren.

De tweede dag is er in de middag een lezing met Q&A van Anke van Hal (hoogleraar Nyenrode Business Universiteit, Sustainable Building and Development) over haar onderzoeksprogramma rondom 'Fusie van belangen'. Ze vertelt over cases en pilotprojecten in de energietransitie waarbij de belangen van verschillende partijen zijn onderzocht.


Aanleiding 

Klimaatadaptatie, circulariteit, gezondheid, energietransitie... Professionals die werken aan stad en regio moeten van alle markten thuis zijn. Ze hebben te maken met multi-disciplinaire opgaven, veel belanghebbenden en een lange doorlooptijd van projecten. De complexiteit van deze opgaven maakt het bijna onmogelijk om als persoon of organisatie geheel zelfstandig dingen voor elkaar te krijgen. Je zult dus moeten samenwerken. Zo’n vorm van samenwerking is vaak impliciet of expliciet een permanent onderhandelingsproces. Hoewel veel professionals planning, procedures en uitvoeringskwesties goed in de vingers hebben, zijn zij vaak minder vertrouwd met het fenomeen professioneel onderhandelen. Toch onderhandelen we dagelijks, ook al zijn we ons daarvan niet altijd bewust. In veel processen wordt het verschil gemaakt of gekraakt in onderhandelingen. Goed en constructief onderhandelen en met elkaar zoeken naar meerwaarde voor belanghebbende partijen blijkt geen makkelijke opgave. Door onprofessioneel onderhandelen worden er nog te vaak besluiten genomen waar niemand blij mee is. Een compromis is vaak een slecht onderhandelingsresultaat, dat vaak ook in de tijd niet volhoudbaar blijkt omdat maar weinig partijen baat hebben bij de uitvoering. Mede hierdoor lopen veel projecten ver achter op de planning en moeten veel extra kosten gemaakt worden. Dit moet en kan anders!

Opbouw training 

Deze training is gebaseerd op de toepassing van de Mutual Gains Approach en combineert theorie en eigen praktijk. Tijdens deze tweedaagse training worden de deelnemers bekend gemaakt met de essenties van MGA. Ook ervaren zij in een professionele simulatie hoe de toepassing van deze benadering in hun voordeel kan werken. Tenslotte gaan zij met elkaar aan de slag om het geleerde toe te passen op hun eigen projecten/opgaven. 

Locatie

De training zal 19 maart  2020 en 20 maart 2020 gehouden worden in The Penthouse, Den Haag (naast station Hollands Spoor). Het diner en de overnachting zullen hier ook plaatsvinden.

Kosten

De kosten van de tweedaagse training bedragen € 1.997,00 (excl. Btw) per deelnemer, voor participanten € 1.497,00 (excl. Btw). Hierbij zit lunch, diner en overnachting voor de eerste dag inbegrepen. De tweede dag zit de lunch ook inbegrepen, maar is na afloop geen diner geregeld.


Tabblad1: Programma dag 1

Dag 1


09.00 uur

Inloop met koffie en thee / dashboard sessie

09.30 uur

Welkom en opening

09.40 uur

Context en programma van deze tweedaagse training

09.45 uur

Intrigerende leervragen deelnemers over onderhandelen

10.30 uur

De essenties van de Mutual Gains Approach, interactief college

12.30 uur

Introductie onderhandelingssimulatie

13.00 uur

Persoonlijke voorbereiding onderhandelingssimulatie  (inclusief werklunch)

14.30 uur

Start onderhandelingssimulatie in twee parallelle groepen

16.30 uur

Debriefing in groepen

17.15 uur

Presentatie resultaten onderhandeling

17.45 uur

Afronden eerste trainingsdag en doorkijk naar tweede trainingsdag

18.00 uur

Einde eerste trainingsdag


Tabblad 2: Programma dag 2

09.00 uur

Inloop met koffie en thee/ dashboard sessie

09.30 uur

Same-role meeting; formuleren leerpunten simulatie

10.30 uur

Vraaggestuurd college: aanvullende theorie en tools MGA

12:00 uur

Voorbereiding op interview deelnemers met onderhandelingsexpert

12:30 uur

LUNCH

13:30 uur

Fusie van belangen: Anke van Hal (Nyenrode Business Universiteit)

14:30 uur

Plenaire presentaties (elevator pitches): actuele kwesties in eigen projecten

15:00 uur

In groepen werken aan de actuele kwesties in eigen projecten

16:30 uur

Plenaire terugkoppeling werkresultaten

16:45 uur

Reflectie op training en toepassing in eigen praktijk

17:00 uur

Einde training

Samengevat

  • Tweedaagse training MGA onderhandelen
  • Volop praktijkvoorbeelden uit de stedelijke/gebouwde omgeving van trainers en deelnemers
  • Met professionele onderhandelingssimulatie ontwikkeld op Harvard/MIT
  • Aan de slag met eigen projecten en actuele onderhandelingskwesties
  • Met gastspreker Anke van Hal (hoogleraar Nyenrode Business Universiteit, Sustainable Building and Development) en trainers Monique Geerdink (Rizamoon) en Onno van Eijk (Provincie Zuid-Holland en mede-oprichter MGA-netwerk)

Gerelateerd nieuws

Leer succesvol onderhandelen met oog voor de belangen van stakeholders

Leer succesvol onderhandelen met oog voor de belangen van stakeholders

Future Leaders uitgenodigd op Green Leadership Summit

Future Leaders uitgenodigd op Green Leadership Summit