Training Milieu Prestatie Gebouwen (MPG)

Deze training heeft reeds plaatsgevonden.

Nieuwe woningen en kantoren groter dan 100 m2 hebben per 1 januari 2018 te maken gekregen met minimumeisen voor de milieuprestatie. Daarmee is er nu in aanvulling op bestaande minimumeisen in het Bouwbesluit voor de energiezuinigheid van gebouwen, ook een grenswaarde voor de milieueffecten van het materiaalgebruik in de bouw. Deze Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht.

DGBC wil organisaties graag ondersteunen bij het maken en toetsen van een milieuprestatieberekening, zodat men kan voldoen aan de nieuwe MPG-grenswaarde per 1 januari 2018. Daarom organiseren we op 18 mei een training met een fikse korting voor DGBC Participanten.

Plaats en tijd

De training wordt gegeven op vrijdag 18 mei van 13.00 uur tot 17.00 uur in WTC Schiphol Airport. De ontvangst start om 12.30 uur op de locatie. Na afloop is er gelegenheid om een borrel met elkaar te drinken.

DGBC is jarig: deelnemen met fikse korting!

De deelnamekosten voor deze training bedragen € 250,- excl. BTW. Dit jaar bestaat DGBC 10 jaar. Daarom ontvangen DGBC Participanten een eenmalige korting van 50%. 

Er is plaats voor maximaal 45 deelnemers.

Inhoud

De training richt zich op drie aspecten:

  • Deel 1 van de training zal ingaan op wat de MPG is, wanneer deze kan of moet worden toegepast en welke raakvlakken er zijn met bijvoorbeeld de EPC en BREEAM-NL;
  • In deel 2 gaan we in op hoe je een MPG kan uitrekenen;
  • Tot slot laten we jou in deel 3 kennis maken met One Click LCA. Met behulp van deze software kan op basis van een BIM in korte tijd een MPG worden vastgesteld. Hierdoor wordt het mogelijk om de MPG in elk stadium van het ontwerpproces te beoordelen en zo beter te kunnen sturen op milieuvriendelijk materiaalgebruik. 

Trainers: 

  • Kostas Koukoulopoulos - Bionova Ltd /One Click LCA
  • Kamiel Jansen - NIBE
  • Rudy van der Helm - DGBC

Vragen?

Mocht je vragen hebben over deze training, kun je deze stellen via academy@dgbc.nl

Datum

vrijdag, 18 mei, 2018
van 13:00 tot 18:00 uur

Locatie

The Office Operators | World Trade Center
Schiphol Boulevard 127
1118 BG, Schiphol