Presentatie Monitor Brede welvaart en SDG's

Verantwoordingsdag (populair: gehaktdag of bijltjesdag) is in Nederland de dag waarop de Rijksoverheid en de ministeries hun jaarverslagen presenteren aan de Tweede Kamer. Op dezelfde dag publiceert de Algemene Rekenkamer zijn verslag van de controles op die jaarverslagen. Je krijgt die dag ook een stand van zaken over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in Nederland met de publicatie van de monitor Brede Welvaart & SDG’s. Annemarie van Doorn zal namens de SDG-alliantie 11 aanwezig zijn bij het event. 

Dit event wordt georganiseerd door SDG Nederland.

Meer informatie een aanmelden op: 

https://www.sdgnederland.nl/event/verantwoordingsdag-gehaktdag-presentatie-monitor-brede-welvaart-en-sdgs/