Inschrijven voor Praktijkmiddag Keurmerken voor Gezonde Gebouwen

Organisatie

Deelnemer

Factuurgegevens

Vul het opdrachtnummer van je organisatie in voor een juiste verloop van de betaling. Een niet of niet juist ingevuld opdrachtnummer kan leiden tot vertraging in de betaling en daarmee mogelijk tot niet toelaten tot het evenement of de training. Indien niet van toepassing, vul je n.v.t. in.

Naar dit adres wordt de factuur gestuurd.

Voorwaarden en akkoord trainingen

Deze veiligheidvraag bewijst dat u geen robot bent