Praktijkmiddag Keurmerken voor Gezonde Gebouwen

Deze training heeft reeds plaatsgevonden.

Om het streven naar 'gezonde gebouwen' te ondersteunen kunnen veel verschillende instrumenten worden gebruikt. Dat zijn er inmiddels zelfs zo veel dat het hoog tijd wordt voor een vergelijkend warenonderzoek. We houden deze middag een brede selectie van instrumenten voor gezonde gebouwen tegen het licht en laten beslissers en gebruikers aan het woord over hun ervaringen hiermee. Elk instrument heeft zijn eigen scope en bandbreedte. Wat zijn de verschillen? En wat betekenen die verschillen in de praktijk? Wat adviseer je een opdrachtgever die om een gezond en duurzaam gebouw vraagt?

Het landschap voor gezonde gebouwkeurmerken is verrijkt met enkele nieuwe, vooral internationale spelers. Naast de integrale keurmerken, waarvoor gezondheid slechts een van de vele categorieën is (bijvoorbeeld BREEAM, GPR, LEED), zijn er instrumenten die de focus volledig op gezondheid en welbevinden leggen (FITWEL, WELL). Ook voor interieur is er een nieuw instrument (INSIDE/INSIDE). Er zijn methoden om met sensoren omgevingsparameters te monitoren (RESET) en er zijn methoden om het welbevinden van de medewerkers zelf 'uit te lezen' (LEESMAN). Soms spelen niet alleen gebouwkenmerken maar ook aspecten van bedrijfsvoering mee in de beoordeling: liggen er vette snacks in de kantine, en zo ja liggen ze dan voor het grijpen of verstopt achter de salades? De vereisten, de scope, de kostenstructuur en de bekendheid in de markt verschillen per keurmerk. Wat betekent dat allemaal voor jouw keuzes?

Atze Boerstra (ABB) praat ons bij over de laatste inzichten in de relatie tussen gezondheid en gebouwen. Specialisten Gerrit-Jan Teunissen (Traject) en Antwan van Haaren (DGMR) vergelijken vervolgens de verschillende keurmerken. Na de pauze komen ervaringsdeskundigen over praktijkvoorbeelden aan het woord. De middag wordt afgesloten met een discussie sessie waarbij met name decision makers en eindgebruikers aan bod komen.

Deze praktijkmiddag is de gelegenheid bij uitstek om je te oriënteren op uw eigen gezondheidsambities voor uw vastgoed en de daarbij te kiezen instrumenten.

Programmadeel 1 (alleen voor BREEAM-NL Experts)

WORKSHOP ACTUALITEITEN BREEAM

12:45 Inloop 
13:00 - 13:45 Workshop Actualiteiten BREEAM - door Thomas Metz (DGBC)

Deze workshop + praktijkmiddag is voor BREEAM experts een gelegenheid om te voldoen aan hun PE-verplichting ter behoud van hun BREEAM-NL Expert status.  De Experts moeten daartoe -voorafgaand aan de praktijkmiddag- ook aanwezig zijn bij deze workshop van drie kwartier over actualiteiten rond het keurmerk BREEAM (alleen voor BREEAM-NL Experts). Meld je voor dit onderdeel aan in het inschrijfformulier. Let op, dit is geen harmonisatie-sessie voor assessoren. Assessoren kunnen op 12 december 2018 nog harmoniseren.

Programmadeel 2 (voor alle deelnemers) 

PRAKTIJKMIDDAG

13:30 - 14:00  Inloop Praktijkmiddag Keurmerken voor Gezonde Gebouwen

14:00 - 14:05  Welkom door Atto Harsta (Aldus Bouwinnovatie/De Bouwcampus)

14:05 - 14:20  Goede gebouwen, gezonde mensen

Keynote door Atze Boerstra (BBA Binnenmilieu):

-  status wetenschappelijk onderzoek healthy building

-  relatie gebouwde omgeving - gezondheid, comfort & productiviteit

14:25 - 15:35  Rondje langs de velden

Vergelijking van gezondheidsaspecten van diverse keurmerken en instrumenten

- BREEAM, GPR, INSIDE/INSIDE, LEED, GRESB   door Gerrit Jan Teunissen (Traject)

Instrumenten met focus op alleen gezondheid:
- FITWEL, Happy Building Index, LEESMAN Index, RESET, WELL   door Antwan van Haaren (DGMR)

15:35 - 16:00  Pauze 

16:00 - 17:00  Praktijkervaringen 

Presentatie van casuistiek gezondheidsinstrumenten

Marinke Nell (CBRE)
Gerda Stelpstra (Cushman & Wakefield)
Claire lutje Schipholt (ABN AMRO)

17:00 - 17:15   Paneldiscussie: Gezondheid in gebouwen: welke kant gaat het op? 

Met Floor van Dalen (Nuon) en Maarten Donkers (Rabobank)


17.15 - 18:00   Borrel

Schrijf je hier in voor deze bijeenkomst. 

Foto: Oslo Airport, BREEAM Excellent. In deze terminal is op vele manieren aandacht besteed aan het thema gezondheid.

Datum

woensdag, 7 november, 2018
van 13:30 tot 18:00 uur

Locatie

Circl - Het Circulaire Paviljoen ABN AMRO
Gustav Mahlerplein 1B
Amsterdam

Je investering

regulier tarief: € 220,00

participanten van DGBC: € 165,00 (= 25% korting)

Genoemde prijzen zijn exclusief btw

Contactpersoon

Pauline Braam
088 - 55 80 100