Nationaal BREEAM Congres 2022

Dit evenement heeft reeds plaatsgevonden.
Bekijk de agenda voor aankomende evenementen en trainingen.

Wil je meer weten over het verduurzamen van de gebouwde omgeving en hoe BREEAM-NL je hierbij kan helpen? Kom dan naar het Nationaal BREEAM Congres op 21 april.

Het centrale thema van de middag: samen borgen we een mooier morgen. Maar hoe doe je dat? Laat je inspireren door de hoopgevende toekomstvisie en positieve praktijkvoorbeelden van toonaangevende sprekers. Van gebied tot aan interieur, op ieder niveau kun je impact maken.

Programma

Tijdens dynamische sessies zoomen we in op diverse thema’s die van belang zijn bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Denk daarbij aan sociale verbondenheid, natuurinclusief bouwen, biodiversiteit en de impact van materialen. Naast inspirerende lezingen omvat het programma interactieve workshops, waarbij je zelf met de thema's aan de slag gaat.

Sprekers

  • Babette Porcelijn, Think Big Act Now
  • Floor Ziegler en Teun Gautier, ZieglerGautier
  • Odette Ex, Ex Interiors
  • Lodewijk Hoekstra, NL Greenlabel
  • Tim van Hattum, Wageningen University & Research

Locatie

Het Nationaal BREEAM Congres 2022 vindt plaats in het BREEAM-gecertificeerde NH Hotel Den Haag, gevestigd in het WTC Den Haag. Met het openbaar vervoer is deze locatie goed bereikbaar van station Den Haag Laan van NOI.

Aanmelden

Er is plaats voor maximaal 275 deelnemers. Deelnemen aan dit congres kost 420 euro (DGBC-participanten krijgen 25% korting en betalen slechts 315,- euro). 

Als BREEAM-NL Expert heb je nog een goede reden om het Nationaal BREEAM Congres bij te wonen; met jouw deelname voldoe je namelijk aan de permanente educatieverplichting.

13.30 Ontvangst
14.00

Opening en Welkom

Rutger Mollee en Rudy van der Helm

14.15 

Lezing 'De verborgen impact'

Babette Porcelijn

Babette Porcelijn opent het congres en toont hoe je jouw verborgen impact kunt verkleinen en ecopositief kunt leven. 

14.45

Sessie Gezonde interieurs en de impact van materialen

Odette Ex

Odette Ex benadrukt de noodzaak van gezonde interieurs en laat zien hoe je dit realiseert. Ze inspireert je om verantwoorde materiaalkeuzes te maken, bijvoorbeeld door de tool INSIDE/INSIDE te raadplegen. 

15.30

Sessie Groen in de gebouwde omgeving

Lodewijk Hoekstra

Lodewijk Hoekstra gaat dieper in op de positieve effecten van groen in de gebouwde omgeving en hoe we samen kunnen toewerken naar een natuurinclusieve leefomgeving.

16.20

Sessie Sociale verbondenheid

Floor Ziegler en Teun Gautier

Floor Ziegler en Teun Gautier stellen sociale verbondenheid centraal en dagen je uit om jouw volgende project door een sociale gemeenschapsbril te bekijken. Ze gaan dieper in op hun werkwijze aan de hand van praktijkvoorbeelden. Wat gebeurt er als je de goede vragen stelt, echt luistert en echt betrekt.

16.50

Lezing Toekomstkaart van Nederland

Tim van Hattum

Tot slot reis je met Tim van Hattum 100 jaar vooruit in de tijd. Hoe ziet Nederland eruit in 2120 als we de natuur centraal stellen? En wat kunnen we vandaag doen om een mooier morgen te borgen?

17.20

Afsluiting

Rutger Mollee

17.30 Borrel

Babette Porcelijn

ir. Babette Porcelijn is ontwerper, oftewel ‘professioneel probleemoplosser’. Zij heeft Industrieel Ontwerpen gestudeerd aan de TU Delft. Daar heeft zij kennis van industriële processen en ketenanalyse opgedaan. Na 10 jaar bij bureaus te hebben gewerkt startte Babette in 2011 haar ontwerpstudio. Babette is directeur van anbi-stichting Think Big Act Now, waarmee zij workshops en trainingen organiseert. 

Begin 2014 ging het roer om, toen ze tijdens een gesprek met haar man de milieu-impact van productieketens tot zich liet doordringen. Ze ging op onderzoek uit. Het boek De verborgen impact is het resultaat. Inmiddels zijn meer dan 20.000 exemplaren van De verborgen impact verkocht en het is ook uitgegeven in Frankrijk. Om mensen praktisch op weg te helpen schreef ze het doeboek EcoPositief in vijf stappen met online tool mijnverborgenimpact.nl. Het happy 2050 scenario verscheen in juli 2021.

 

Floor Ziegler en Teun Gautier

Floor Ziegler en Teun Gautier zijn Stadmakers en oprichters van de StadmakersCooperatie, een netwerk van mensen die opstaan in hun buurt of wijk om die mooier, liever, schoner, duurzamer en veiliger te maken.

Het betrekken van sleutelfiguren bij (her-) ontwikkelingsprojecten draagt sterk bij aan de kwaliteit van en draagvlak. Door duurzame gemeenschappen te maken, te verbinden en verbonden te houden wordt de waarde die projecten toevoegen voor de buurt vergroot. Floor en Teun waren betrokken bij een groot aantal winnende inschrijvingen voor tenders.

 

Odette Ex

Odette Ex is oprichter en eigenaar van Ex Interiors, een internationaal opererend interieurarchitectenbureau. In haar werk streeft zij naar het creëren van inspirerende en leefbare ruimtes waar het welbevinden van de gebruiker en de menselijke maat voorop staan.

Door het toepassen van zoveel mogelijk natuurlijke, echte materialen en een verfijnd kleurgebruik ontstaan er interieurs die ademen en die de mogelijkheid bieden om te ontsnappen aan de vluchtigheid van de huidige tijd.  

 

Lodewijk Hoekstra

Lodewijk Hoekstra is Nederlands bekendste tv-tuinman, presentator, tuinontwerper, ondernemer en vooral voorvechter van een duurzame wereld.

Lodewijk streeft naar een wereld waarbij de mens en de natuur in balans zijn. Een wereld waarin we als mensen gezond en gelukkig kunnen leven, zonder dat dit een nadelig gevolg heeft voor ecosystemen en de natuur om ons heen. Sterker nog, hij is ervan overtuigd dat we afhankelijk zijn van deze natuur en er ook onderdeel van zijn.  Daarom heeft Lodewijk een missie die hij op verschillende manieren uitdraagt naar zoveel mogelijk mensen:  Lodewijk wil mensen inspireren om zelf actie te ondernemen bij het verduurzamen en vergroenen van hun eigen leefomgeving. 

Tim van Hattum

Tim van Hattum heeft ruime ervaring als consultant, beleidsadviseur, projectmanager en onderzoeker op het gebied van integraal waterbeheer en klimaatverandering. Hij leidde verschillende (inter)nationale projecten en publiek-private samenwerkingen gericht op innovatieve en op natuur gebaseerde klimaatoplossingen. 

Sinds 2010 werkt hij als senior projectmanager en onderzoeker bij Wageningen Environmental Research. Op dit moment geeft hij daar leiding aan het Green Climate Solutions Program. Het doel van dit programma is om bij te dragen aan klimaatactie door het leveren van op-maat-gemaakte informatie t.b.v. klimaateffecten en bewijsvoering voor op natuur gebaseerde oplossingen van mitigatie en adaptatie.