Merosch Open Source: strategisch verduurzamen vastgoed

Volgens het Nederlands Klimaatakkoord moet de bestaande utiliteit de CO2-uitstoot met 50% reduceren t.o.v. 1990 en in 2050 100%. Een grote uitdaging voor woningcorporaties, schoolbesturen en gemeentes. Hoe kun je dit strategisch oppakken, plannen maken en tot daadwerkelijke verduurzamingsstappen komen? Tijdens dit online event van Merosch op 24 juni delen woningcorporaties, schoolbesturen en gemeentes hun ervaringen en visie op het strategisch verduurzamen van vastgoed.

Merosch Open Source heeft als doel om kennis over het verduurzamen van de gebouwde omgeving beter, goedkoper en sneller toegankelijk te maken. Daarom organiseert Merosch events rondom een specifiek thema voor gerichte doelgroepen. Ditmaal woningcorporaties, schoolbesturen en gemeentes.

Programma

15.00 – 15.05 uur: Start + introductie door Bart Advokaat, partner Merosch

15.05 – 15.15 uur: Brede visie Merosch en verduurzamen vastgoed
door Robbert van Rijswijk, partner Merosch

15.15 – 15.35 uur: Strategisch verduurzamen gemeentelijk vastgoed Stichtse Vecht
door Pauline van Norden, projectleider duurzaamheid gemeente Stichtse Vecht

15.35 – 15.55 uur: Basisscholen Utrecht aardgasvrij
door Rob van der Westen, beleidsadviseur SPO Utrecht & Maarten Groenen, senior adviseur ICS Adviseurs

15.55 – 16.15 uur: Heb je een casus die je graag wil bespreken?
Geef dit aan op het formulier, dan kan het zijn dat Merosch jou vraagt om te spreken.

16.15 – 16.30 uur: Afsluiting: officiële opening Merosch Amersfoort

Aanmelden

Aanmelden kan via de inschrijfknop in het menu. Deelname is gratis. Wel wordt er een actieve bijdrage verwacht. Zodra er minimaal 15 deelnemers zijn ingeschreven, ontvang je een bevestiging. Uiterlijk een week voor het event ontvang je het programma en een overzicht van de deelnemers.

Ben je verhinderd? Meld je dan minimaal een week van tevoren af. Als dit niet gebeurt, is Merosch genoodzaakt een now show fee van €50,- in rekening te brengen.

Partners

Merosch