Level(s) congres: Indoor Air Quality

Tijdens dit webinar over Level(s) vertellen diverse sprekers over de inhoud van het Level(s) Framework waarbij specifiek wordt ingegaan op de IAQ (Indoor Air Quality) gerelateerde indicatoren. Daarbij zal worden ingegaan op hoe je dit framework als bouwprofessional toepast op basis van praktijkervaringen en de kennis van specialisten.

Anderhalf jaar geleden is DGBC samen met zeven andere Europese Green Building Councils gestart met het project Life Level(s). Binnen dit project staan drie onderdelen centraal; LCA (Life Cycle Assessments), LCC (Life Cycle Costing) en IAQ (Indoor Air Quality). Life Level(s) is een EU-initiatief en heeft als doel om binnen Europa een uniforme visie op LCA, LCC en IAQ te promoten. Meer informatie over Level(s) staat hier. De sprekers worden binnenkort bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden kan via de inschrijfknop in het menu. Deelname is gratis.

Wat is Level(s)?

Level(s) is een lijst met gemeenschappelijke indicatoren voor duurzaam bouwen die zijn opgesteld door de Europese Unie. Daarbij is gekeken naar de volledige levenscyclus van gebouwen om hun potentieel voor emissiereductie, efficiëntie, gezondheid en circulariteit optimaal te benutten.

Naast CO-reductie zijn dit de belangrijkste indicatoren binnen Level(s):

  • Life Cycle Assessment (LCA)
  • Life Cycle Costing (LCC)
  • Indoor Air Quality (IAQ)

Level(s) is geen certificeringssysteem, zoals BREEAM, maar kan daar wel input voor leveren. Het moet organisaties in de hele Europese bouwsector stimuleren om uniform samen te werken. 

Kijk hier voor meer informatie over Level(s).  

Wat is het project Life Level(s)?

Life Level(s) heeft als doel om duurzaam bouwen in Europa te standaardiseren. Dit doel wordt gerealiseerd door bewustwording te vergroten en het gebruik van indicatoren uit het Level(s) Framework te stimuleren. Onderdeel van het Life Level(s) project is het vergelijken van criteria uit de certificeringssystemen van verschillende landen, zoals BREEAM-NL in Nederland, HQE in Frankrijk en DGNB in Duitsland. Daarbij wordt gekeken naar de rol van deze criteria in bouwprojecten en aanbestedingen, en welke verbetermogelijkheden er zijn.

Het Life Level(s) project wordt medegefinancierd door het Life Programme van de EU. Het is een driejarig project dat loopt van 2019 tot en met 2022. Naast DGBC zijn er zeven Europese Green Building Councils betrokken bij het Life Level(s) project. Alle betrokken partners zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en implementatie van de uitkomsten.

Lees hier meer over Life Level(s).

Gerelateerd nieuws

Inschrijfmogelijkheid voor het DGBC Future Leaders Program 2021 met 2 weken verlengd

Inschrijfmogelijkheid voor het DGBC Future Leaders Program 2021 met 2 weken verlengd

Meld je nog snel aan voor het DGBC Future Leaders Program 2021

Meld je nog snel aan voor het DGBC Future Leaders Program 2021

Iris Rijneveld nieuwe ontwikkelaar en teamleider DGBC Academy

Iris Rijneveld nieuwe ontwikkelaar en teamleider DGBC Academy