Level(s) congres: Breng jouw milieu-impact omlaag

Het Level(s) congres op donderdag 29 september gaat in op het in de praktijk brengen van jouw duurzaamheidsambities. De sprekers doen dit aan de hand van de indicatoren van het Level(s) framework: Life Cycle Assessment (LCA), Life Cycle Costing (LCC) en Indoor Air Quality (IAQ). Tijdens het congres leggen we de nadruk op LCA en krijg je inzicht hoe dit je kan helpen om de juiste keuzes te maken en duurzaamheidsambities in de praktijk te brengen.

Zo kan een LCA worden gebruikt voor het identificeren van milieu impact van een project en kan een LCC helpen om duurzame maatregelen te nemen vanuit kostenperspectief door op de lange termijn de juiste maatregelen te kiezen. Dit inzicht in hoe een LCC en LCA je helpt juiste keuzes te maken wordt ook gevraagd binnen de BREEAM-NL nieuwbouw beoordelingsystematiek. 

Data voor installaties gezocht

Om duurzaamheidsambities in de praktijk te brengen ben je afhankelijk van data. Zonder data kan er immers niet gestuurd worden op projectniveau in ontwikkeltrajecten en/of aanbestedingen. De Nationale Milieudatabase (NMD) streeft hier ook naar. John Drissen, Projectleider NMD, gaat in op de noodzaak om van de database een eerlijke representatie van de markt te maken. Het ‘witte vlekkenproject’ van de NMD streeft ernaar om het aantal productkaarten in de database ten minste te verdrievoudigen. Belangrijk speerpunten hierbij zijn installaties.

LCA data kan ook gebruikt worden om intern betere keuzes te maken en extern je product beter in de markt te zetten. Wouter de Wolf, Marketing Manager Signifygaat in zijn presentatie in op de business kansen van LCA voor de installatiebranche. Hij gaat in op de belangrijke voorwaarden, maar ook nadelen voor toeleveranciers in de installatiebranche wat betreft LCA en LCC.

Goedkopere gebouwen met biobased materialen

Ook de wens voor data voor biobased materialen is groot. Carla Rongen, Bouwbioloog Aveco de Bondt, gaat in op de voordelen van biobased bouwen. Biobased materialen bieden veel voordelen als LCC en IAQ indicatoren mee worden genomen. Op de gehele levenscyclus levert dit goedkopere gebouwen op als bijvoorbeeld de productiviteit van medewerkers in de gebouwen ook wordt meegenomen in de kostenberekening (LCC).

Aanmelden

Het congres is gratis toegankelijk en gericht op producenten, adviseurs en beleidsmakers en opdrachtgevers. Aanmelden kan via de inschrijfknop in het menu.

Carla Rongen, Specialist Circulair en Gezond bouwen en Bouwbioloog, Aveco de Bondt

Carla is werkzaam bij een ingenieursbureau en is specialist op het gebied van biobased, damp-open, gezond en circulair bouwen. Ze adviseert woningbouwcorporaties, zorginstellingen, aannemers en projectontwikkelaars bij projecten en tenders. Haar expertise ligt op het vlak van circulair en gezond bouwen, zowel voor gebouwen als gebieden. Tevens heeft ze ruime ervaring in het door Aveco de Bondt ontwikkelde ‘Strategisch Vastgoedplan’, zodat een gebouw niet alleen duurzaam, circulair en gezond is, maar ook een gezonde LCA en LCC heeft én past binnen de vastgoedstrategie van een organisatie.

John Drissen, Projectleider/Accountmanager, Nationale Milieudatabase
De manier waarop we vandaag de dag nog steeds bouwen, heeft een enorme impact op het klimaat. De voorraden van fossiele en minerale materialen raken op, met als gevolg: een schaarste aan bouwmaterialen en een negatieve impact op natuur, mens en milieu. John Drissen stelt zich een wereld voor waarin alles dat wordt ontworpen en gebouwd herstelbaar, herbruikbaar en hernieuwbaar is. Hij is architect en ingenieur met 20 jaar ervaring in ontwerpen en projectmanagement van woningen, utiliteit en luchthavenfaciliteiten. Een professional met een hart voor duurzaamheid en een passie voor architectuur en bouwen. Sinds 2021 maakt hij deel uit van de Nationale Milieudatabase (NMD) als accountmanager, waar hij belangrijke projecten leidt o.a. op het gebied van BIM, biobased materialen en projecten gerelateerd aan milieuprestaties in het ontwerpproces.

Laetitia Nossek, Projectmanager circulariteit, DGBC

Als projecmanager binnen het team Circulariteit houdt Laetitia zich onder andere bezig met de ontwikkeling en integratie van het Level(s) Framework. Samen met 8 andere GBC's wordt met dit Framework de uniforme lat gelegd voor verduurzaming van de gebouwde omgeving binnen Europa.

Wouter de Wolf, Marketing Manager, Signify

Wouter heeft 15 jaar ervaring met innovatie en duurzaamheid en werkt nu als marketing manager binnen Signify. Daar is hij bezig met het continue verbeteren van de circulaire propositie van Signify, zoals het circulair product ontwerp, het doorontwikkelen van het Light as a Service business model en met nieuwe kansen die IoT biedt. Tevens zit Wouter in de werkgroep circulaire verlichting van de brancheverening NLA (Nederlandse Licht Associatie) en de Paris Proof werkgroep retail van de DGBC.

Wat is Level(s)?

Level(s) is een lijst met gemeenschappelijke indicatoren voor duurzaam bouwen die zijn opgesteld door de Europese Unie. Daarbij is gekeken naar de volledige levenscyclus van gebouwen om hun potentieel voor emissiereductie, efficiëntie, gezondheid en circulariteit optimaal te benutten.

Naast CO-reductie zijn dit de belangrijkste indicatoren binnen Level(s):

  • Life Cycle Assessment (LCA)
  • Life Cycle Costing (LCC)
  • Indoor Air Quality (IAQ)

Level(s) is geen certificeringssysteem, zoals BREEAM, maar kan daar wel input voor leveren. Het moet organisaties in de hele Europese bouwsector stimuleren om uniform samen te werken. 

Kijk hier voor meer informatie over Level(s).  

Wat is het project Life Level(s)?

Life Level(s) heeft als doel om duurzaam bouwen in Europa te standaardiseren. Dit doel wordt gerealiseerd door bewustwording te vergroten en het gebruik van indicatoren uit het Level(s) Framework te stimuleren. Onderdeel van het Life Level(s) project is het vergelijken van criteria uit de certificeringssystemen van verschillende landen, zoals BREEAM-NL in Nederland, HQE in Frankrijk en DGNB in Duitsland. Daarbij wordt gekeken naar de rol van deze criteria in bouwprojecten en aanbestedingen, en welke verbetermogelijkheden er zijn.

Het Life Level(s) project wordt medegefinancierd door het Life Programme van de EU. Het is een driejarig project dat loopt van 2019 tot en met 2022. Naast DGBC zijn er zeven Europese Green Building Councils betrokken bij het Life Level(s) project. Alle betrokken partners zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en implementatie van de uitkomsten.

Lees hier meer over Life Level(s).

DGBC-partners

Signify

SDG's

Logo voor Industrie, innovatie en infrastructuurIndustrie, innovatie en infrastructuur | Logo voor Duurzame steden en gemeenschappenDuurzame steden en gemeenschappen | Logo voor Verantwoorde consumptie en productieVerantwoorde consumptie en productie

Gerelateerd nieuws

'Ik wil inspirerende leiders met lef ondersteunen'

'Ik wil inspirerende leiders met lef ondersteunen'

Hoe adaptief is jouw gebouw? 

Hoe adaptief is jouw gebouw? 

Groene Kamer met Laura Bromet (GroenLinks) en Peter de Groot (VVD)

‘Verminder de regels voor snellere verduurzaming’