Gemeente Amsterdam: op weg naar een circulaire stad

De Gemeente Amsterdam schreef eind 2018 een speciale prijsvraag uit voor woningcorporaties. De woningcorporaties leveren meer dan 42% van alle woningen in de stad Amsterdam, groot potentieel dus voor circulair bouwen en renoveren.

Het doel van de prijsvraag is corporaties slimme concepten te laten uitdenken voor circulaire renovatie of transformatie van de bestaande woningvoorraad. . De prijsvraag richt zich op de bebouwde omgeving, niet op nieuwbouw op lege kavels. Van belang is de kennisontwikkeling onder corporaties en andere stakeholders. 

Een aantal woningcorporaties is de uitdaging aangegaan. De officiële lancering vindt plaats op 6 september a.s. in Circl, Amsterdam.

Voorlopig programma

Inloop 09.00 uur, aanvang programma 09.30 uur tot circa 13.00 uur

  • welkom door Gemeente Amsterdam & C-creators;
  • presentatie juryleden;
  • uitvragen woningcorporaties;
  • matchmakingrondes circulaire producenten;
  • afsluiting.

Klik hier voor meer informatie en inschrijven.