Expeditie Klimaatkansen

Deze bijeenkomst heeft reeds plaatsgevonden.

Fact finding mission door de IJsseldelta rond het thema klimaatadaptatie

Wat is de rol van marktpartijen bij het vormgeven aan een klimaatbestendig Nederland? Hoosbuien, overstromingen, hittestress en droogte zijn concrete uitdagingen voor de stad van morgen. De overheid kan deze opgave niet alleen oplossen. Welke kansen liggen er voor de markt? DGBC en PropertyNL organiseren op 17 en 18 mei 2018 een tweedaagse fact finding mission naar de IJssel-delta over deze thematiek: Hoe vertalen we de  opgave van ruimtelijke adaptatie naar de dagelijkse praktijk van gebieds- en vastgoedontwikkeling?

Waarnemen en beleven

We doen per bus verschillende plekken aan waar de opgave van klimaatadaptatie zichtbaar en voelbaar is. Het Nederlandse landschap laat zich lezen als een spannend jongensboek over de eeuwenoude strijd met het wassende water. Marinke Steenhuis en Paul Meurs, auteurs van het boek "Voorbij de Dijken, hoe Nederland met het water werkt", nemen ons mee in dit verhaal. Daarnaast zijn marktpartijen (o.a. Van Oord) en overheden gevraagd ons bij te praten over bijzondere projecten met een klimaat-aspect. Maar ook over de marktkansen die er liggen in het combineren van opgaven en het meebewegen met de veranderingen. Juist die combinatie van opgaven maakt het gesprek tijdens deze expeditie zo relevant.

Programma

De expeditie Klimaatkansen duurt twee dagen, inclusief een overnachting. De expeditie start vanuit historisch perspectief. Het Woudagemaal in Lemmer is het passend decor voor een keynote door Marinke Steenhuis. Via het inmiddels verlaten waterloopkundig laboratorium Marknesse (onbekend werelderfgoed), waar een halve eeuw geleden de schaalmodellen van de deltawerken zijn uitgetest, gaan we naar vestingsteden langs de IJssel zoals Kampen en Dalfsen, waar de wateropgave direct zichtbaar is. Via Ruimte voor de Rivier projecten gaan we naar Zwolle waar de stedelijke klimaatopgaven en ontwikkelkansen te zien zijn.

Tijdens de expeditie bezoeken we de volgende gebieden en projecten*:

  • Nationaal Park Weerribben-wieden
  • Woudagemaal in Lemmer
  • Waterloopkundig laboratorium Marknesse
  • Hoogwaterbrigade in Kampen
  • Logistiek Service Centrum Hessenkamp van Wehkamp in Zwolle
  • Dorpsfront in Dalfsen
  • VINEX-wijk Stadshagen
  • Muziekwijk in Zwolle
  • Stedelijke projecten in het centrum Zwolle (incl. Parkeergarage Maagjesbolwerk)

*) programma is nog in voorbereiding en kan op kleine onderdelen nog wijzigen.

Doelgroep

De Expeditie Klimaatkansen is bedoeld voor hoger management en inhoudelijke strategen uit de achterban van de Dutch Green Building Council en PropertyNL. We richten ons in de uitnodiging op een mix van marktpartijen en overheden, omdat het gesprek over klimaatkansen tussen markt en overheid zo van belang is. Er is ruimte voor maximaal 50 deelnemers. Aanmelden kan door het invullen van het inschrijfformulier.

Investering

De kosten voor deelname voor participanten van DGBC en abonnees van PropoertyNL bedragen € 997,00 (excl. BTW) per persoon. Reguliere deelname is € 1.250,00 (excl. BTW) per persoon. Dit is inclusief lunches, diner en overnachting met ontbijt.

de Expeditie Klimaatkansen is een initiatief van:

 

Datum

donderdag, 17 mei, 2018 - 11:00
tot vrijdag, 18 mei, 2018 - 16:00

Locatie

Van der Valkhotel
Nieuwleusenerdijk 1
8028 PH, Zwolle

Contactpersoon

Jan Kadijk
088 - 55 80 100