Duurzaam Wonendialoog

Op donderdag 9 mei organiseert DGBC de Duurzaam Wonendialoog in Den Haag. DGBC ziet als grote uitdaging voor de komende jaren het verduurzamen van de woningmarkt. Inzicht en bewustwording spelen hierin een belangrijke rol. Tijdens de bijeenkomst willen we met elkaar in gesprek over de urgentie en uitdagingen van het verduurzamen van woningen en de rol die DGBC Woonmerk hierin kan spelen. 

Doel Duurzaam Wonendialoog

Gezamenlijk staan we voor een belangrijke opgave: het versneld verduurzamen van de gebouwde omgeving om de klimaatdoelen van het Parijs Akkoord te behalen. Deze CO2-emissie van de bestaande woningvoorraad kan gehalveerd worden wanneer er 300.000 woningen per jaar duurzaam gerenoveerd worden met de nu gangbare energiebesparingsmaatregelen. Om deze reden werkt DGBC aan het programma Woningen en de tool DGBC Woonmerk. In het programma staan naast energiebesparing in bestaande woningen ook een aantal andere urgente thema’s hoog op de agenda, namelijk:

  • Betaalbaarheid en woningtekort (bouwopgave en doorstroming)
  • Comfortabele woningen
  • Prettige leefomgeving

Wij gaan graag met jou in gesprek over deze thema’s en de wijze waarop deze thema’s bijdragen aan een duurzame gebouwde omgeving en hoe deze thema’s mogelijkheden bieden in duurzame projecten. Daarnaast laten we graag zien op welke manier je met DGBC Woonmerk de stand van zaken van de woning inzichtelijk maakt en stimuleert tot noodzakelijke verduurzaming. 

(voorlopig) Programma

15:00 uur

Ontvangst met koffie & thee

15:30 uur

Welkom en opening

door dagvoorzitter Bram Adema, CFP Green Buildings

15:40 uur

Duurzame woningen belangrijke sleutel

15:55 uur

Kijkje achter de schermen van DGBC Woonmerk:

Urgentie en uitdagingen binnen projecten

door Onno Dwars, Ballast Nedam Development

16:25 uur

Feestelijke certificaatoverhandiging

16:30 uur

Borrel

Selectieve uitnodiging

De uitnodiging voor deze bijeenkomst is selectief verzonden naar deelnemers aan de pilotprojecten van DGBC Woonmerk en koplopers van de de duurzame vastgoedbeleggers, woningcorporaties, ontwikkelaars en gemeenten. Er is plek is voor maximaal 30 personen.