>

DGBW: Talkshow Green Talks

Dit evenement heeft reeds plaatsgevonden.
Bekijk de agenda voor aankomende evenementen en trainingen.

Ook tijdens de 11e editie van de Dutch Green Building Week maken we Talkshow Green Talks in Circl Amsterdam. Met het IPCC rapport in het achterhoofd gaan presentator Jan Douwe Kroeske en DGBC-directeur Annemarie van Doorn in gesprek met vooraanstaande gasten uit verschillende disciplines zoals de wetenschap, de politiek en het bedrijfsleven over de acties die nodig zijn om de duurzame transitie te versnellen. Dit doen ze aan de hand van drie thema’s die cruciaal zijn voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving: CO2-reductie, biodiversiteit en sociale duurzaamheid.

De onderwerpen


CO2-REDUCTIE

De CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving, nu in totaal ongeveer 40% van de totale uitstoot van Nederland, moet flink teruggeschroefd worden. En vooral ook op korte termijn. Aan de slag dus. Dat kan door fors energie te besparen in de bestaande gebouwde omgeving. Maar zeker ook door de blinde vlek aan te pakken in het terugdringen van de uitstoot in Nederland: die van materialen en processen in de gehele bouwketen.

We kijken ook op nationaal niveau naar de belangrijkste ontwikkelingen. We duiken in de effecten van klimaatverandering op onze economie en welke ontwikkelingen daadwerkelijk leiden tot een transitie. Op het snijvlak van de financiële sector, de overheid en het bedrijfsleven ontleden we hoe de economie daadwerkelijk verduurzaamt. En hoe geld, en de investeringen die daarmee gedaan worden, het klimaatbeleid van organisaties beïnvloed.

Met:

  • Sandra Phlippen, Hoofdeconoom, ABN AMRO
  • Carolien Gehrels, Voorzitter Uitvoeringsoverleg Klimaatakkoord Industrie en European Cities director, Arcadis
  • Mark van Baal, Founder, Follow This

HERSTEL VAN BIODIVERSITEIT

Iedereen wil in een groene omgeving wonen en werken maar er zijn meer redenen te bedenken om meer groen in de gebouwde omgeving terug te brengen. In dit thema gaan we in op het belang van het herstel van biodiversiteit en de rol van de bouw- en vastgoedsector. We etaleren voorbeelden hoe biodiversiteit gestimuleerd kan worden in de gebouwde omgeving.

Met:

  • Harry Boeschoten, Programmadirecteur Groene Metropool, Staatsbosbeheer
  • Lodewijk Hoekstra, Mede-oprichter, NL Greenlabel
  • Tobias Verhoeven, Directeur, Synchroon

SOCIALE VERDUURZAMING

Hoe kunnen we de opgave van verdichting, herstructurering en verduurzaming van bestaande steden zo vormgeven dat ook de sociale duurzaamheid goed kan floreren? We praten over de rol van ontwerpende, ontwikkelende en bouwende partijen bij sociaal maatschappelijke vraagstukken. We gaan in op hoe buurten en wijken zich de goede kant op kunnen ontwikkelen tot prettig leefbare, duurzame steden?
Met:

  • Céline Janssen, PhD onderzoeker Leerstoel Gebiedsontwikkeling, TU Delft
  • Desiree Uitzetter, Directeur Gebiedsontwikkeling en Voorzitter, NEPROM
  • Martijn van den Hurk, Assistant Professor Human Geography and Spatial Planning, Universiteit Utrecht

Over Green Talks

De talkshow van een uur wordt op 5 oktober live gestreamed vanuit Circl Amsterdam tussen 14.00 - 15.00 uur en wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO. 

Green Talks maakt onderdeel uit de 11e Dutch Green Building Week. Deze editie van de week vindt plaats van 4 tot en met 8 oktober. LEAD - ACT - CHANGE is het thema van de DGBW. Onderdeel van de Dutch Green Building Week.


Je kunt de talkshow direct bekijken door links op de inschrijfknop te klikken.Gasten

Carolien Gehrels

Voorzitter Uitvoeringsoverleg Klimaatakkoord Industrie en European Cities director, Arcadis 

Céline Janssen

PhD onderzoeker Leerstoel Gebiedsontwikkeling, TU Delft


Desiree Uitzetter
Directeur Gebiedsontwikkeling en Voorzitter, NEPROM

Harry Boeschoten

Programmadirecteur Groene Metropool, Staatsbosbeheer 

Lodewijk Hoekstra
Mede-oprichter, NL Greenlabel

Mark van Baal

Founder, Follow This

Martijn van den Hurk

Assistant Professor Human Geography and Spatial Planning, Universiteit Utrecht

Sandra Phlippen

Hoofdeconoom, ABN AMRO

Tobias Verhoeven

Directeur, Synchroon

Onderdeel van de Dutch Green Building Week

De talkshow Green Talks maakt onderdeel uit de 11e Dutch Green Building Week. Deze editie van de week vindt plaats van 4 tot en met 8 oktober. LEAD - ACT - CHANGE is het thema van de DGBW. 

Kijk hier de Green Talks van de jubileumeditie van de Dutch Green Building Week terug. 

Mark van Baal, CEO bij Follow This

Mark van Baal is oprichter van vereniging Follow This. Als oprichter en CEO van Follow This vertegenwoordigt Mark van Baal circa 4.600 aandeelhouders die een duurzame koers voor de olie-industrie voor ogen hebben.


Mark van Baal studeert in 1993 af als ingenieur aan de Technische Universiteit Delft. Vervolgens reist hij in een sales-functie jarenlang de wereld over om koelsystemen te verkopen. Eind 2015 verruilt hij deze baan voor een carrière als energie-journalist. Als blijkt dat hij in die rol oliebedrijven geen duurzame kant op kan sturen, gooit hij het over een andere boeg. 

In 2015 richt Mark van Baal de vereniging Follow This op om zich als aandeelhouder actief op te stellen tijdens aandeelhoudersvergaderingen. Daarmee betreedt hij een nieuwe wereld. Zijn gebrek aan kennis van de ongeschreven regels in de aandeelhouderswereld zorgt ervoor dat hij verandering voor elkaar krijgt. 

Positie 

Tijdens aandeelhoudersvergaderingen van deze oliebedrijven dient Follow This klimaatresoluties in. Daarin roept de groene aandeelhouder oliebedrijven op om hun emissiedoelen in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs.

Follow This vertegenwoordigt circa 4.600 aandeelhouders die een duurzame koers voor de olie-industrie nastreven. Follow This heeft aandelen in verschillende grote oliebedrijven zoals Shell, BP, Chevron en ExxonMobil en Equinor (Statoil). 


Caroline Gehrels, Voorzitter Uitvoeringsoverleg Klimaatakkoord Industrie en European Cities director, Arcadis 

Carolien Gehrels is European Cities Director bij Arcadis, waar zij onder andere Chief Executive is voor Amsterdam en Rotterdam. Daarnaast bekleedt zij diverse bestuursfuncties, waaronder die van lid van de raad van toezicht van de TU Delft, het Forum voor Stedelijke Vernieuwing,  Wereldwaternet, en in het kader van het Ontwerp- en Bouwplatform van De Bouwagenda publiceerde zij samen met Ben van Berkel het boek “Wat wij willen is nog nooit gedaan. De kracht van integraal ontwerpen” in maart 2021. In oktober 2019 is zij door de Minister van Economische Zaken benoemd tot voorzitter van de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie en vervolgens tot voorzitter van het Uitvoeringsoverleg Industrie. Van 2006 tot 2014 was zij wethouder van de gemeente Amsterdam (en vanaf 2012 loco-burgemeester), waar zij onder andere verantwoordelijk was voor kunst en cultuur, economische zaken, bedrijven, deelnemingen, water, monumenten en lokale media. Zij stond aan de basis van de “I Amsterdam” campagne. Carolien ziet de toenemende urbanisatie als een kans om de groeiende stad beter te laten functioneren, maar ook als een uitdaging: “We moeten nu investeren, anders hebben we over 10 jaar spijt.”


Sandra Phlippen, Hoofdeconoom ABN AMRO

Sandra Phlippen is econoom en socioloog en sinds 1 december 2019 hoofdeconoom bij ABN AMRO Bank. Sandra is tevens verbonden aan de Erasmus School of Economics als assistant professor, waar zij werkt aan een grootschalig veldexperiment over beroepsmobiliteit. Tijdens de pandemie heeft zij als economisch expert deelgenomen aan “Lessons Learned COVID-19”, een adviesraad voor het Ministerie van Volksgezondheid. Sandra is actief in het publieke domein door regelmatig te schrijven voor kranten en te gast te zijn bij Nederlandse en internationale televisie- en radio-uitzendingen. Haar focus lag de afgelopen 1,5 jaar op het toelichten van de maatschappelijke en economische impact van de Covid-19 crisis.Van september 2016 tot maart 2018 was zij economieredacteur bij het Algemeen Dagblad. Daarvoor was ze hoofdredacteur van ESB, het tweewekelijkse tijdschrift voor economie en statistiek in Nederland. Sandra was ook bestuurslid van het Genootschap van Hoofdredacteuren en bestuurslid van het Koninklijk Economisch Genootschap. Sandra Phlippen is afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en promoveerde in 2008.


Harry Boeschoten, Programmadirecteur Groene Metropool bij Staatsbosbeheer

Met het programma Groene Metropool draagt Staatsbosbeheer bij aan een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat in Nederlandse steden.  Een groene en gezonde omgeving, waar mensen graag wonen, werken en recreëren. Een omgeving waar (internationale) bedrijven zich graag vestigen. En een aantrekkelijke bestemming voor nationale en internationale bezoekers. Vanuit die visie bekijken we onze gebieden: welke behoeften zijn er in de stad? Hoe kunnen wij daar met onze groene gebieden en brede maatschappelijke aanbod aan bijdragen? Dat vraagt uiteraard om samenwerking met andere partijen, buiten én in de stad.


Tobias Verhoeven, Directeur Synchroon

Tobias Verhoeven werkt inmiddels bijna 12,5 jaar bij TBI-onderneming Synchroon en is sinds 2012 onderdeel van het directieteam van deze onderneming. Samen met Viviane Regout (Ymere) en Phillip Smits (Blauwhoed) is hij per 1 januari 2020 toegetreden tot het bestuur van de NEPROM, de vereniging van professionele projectontwikkelaars. 

De belangrijkste reden voor Tobias Verhoeven om toe te treden tot het bestuur van de NEPROM is dat hij de ontwikkelaar ‘pur sang’ wil laten zien. “Ik wil vooral een inbreng leveren die gaat over de inhoudelijke kant van het vak als projectontwikkelaar. Voor Synchroon is de NEPROM een belangrijke vereniging die een goede bijdrage levert aan de professionaliteit van onze branche. Naast de jarenlange relatie wil ik ook persoonlijk een bijdrage leveren.” Een rol die hij als voorzitter van de commissie Stedelijke Ontwikkeling verder tracht in te vullen.

“Het maken van goede inclusieve steden, waar mensen op een fijne manier kunnen wonen, werken en leven, is de drijfveer van Synchroon. Maar kennis delen over dit onderwerp en van elkaar leren om steden te verbeteren, zijn beweegredenen voor mij om in de commissie plaats te nemen. Waarbij zaken die de klimaatverandering raken mijn speciale aandacht zullen krijgen, net als de stedelijke ontwikkelingen die plaatsvinden in de Nederlandse achterstandswijken.”


Lodewijk Hoekstra, Medeoprichter, NL Greenlabel

Lodewijk Hoekstra is Nederlands bekendste tv-tuinman, presentator, tuinontwerper, ondernemer en vooral voorvechter van een duurzame wereld. Lodewijk streeft naar een wereld waarbij de mens en de natuur in balans zijn. Een wereld waarin we als mensen gezond en gelukkig kunnen leven, zonder dat dit een nadelig gevolg heeft voor ecosystemen en de natuur om ons heen. Sterker nog, hij is ervan overtuigd dat we afhankelijk zijn van deze natuur en er ook onderdeel van zijn. 

Daarom heeft Lodewijk een missie die hij op verschillende manieren uitdraagt naar zoveel mogelijk mensen: 

Lodewijk wil mensen inspireren om zelf actie te ondernemen bij het verduurzamen en vergroenen van hun eigen leefomgeving.


Martijn van den Hurk, Universitair docent Geowetenschappen, Sociale Geografie en Planologie, Spatial Planning

Martijn is universitair docent aan de Universiteit Utrecht. Als onderzoeker is hij  betrokken geweest bij het onderzoeksproject Neighborhoods for the Future en het onderzoeksknooppunt Transforming Infrastructures for Sustainable Cities. Voorheen werkte hij bij het Planbureau voor de Leefomgeving PBL, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Antwerpen.

Voortbouwend op theorieën over stadsplanning en openbaar bestuur, richt zijn onderzoek zich op de rol en impact van contracten en contracten met betrekking tot bestuur, transities en publieke verantwoording in stadsbouw en stedelijke infrastructuren. Zijn doctoraalscriptie onderzoekt het beheer van langetermijninfrastructuurcontracten voor de levering van openbare infrastructuur, en mijn postdoctoraal onderzoek ging dieper in op vragen over contracten en bestuur in stedelijke en infrastructuurplanning. Meer in het algemeen liggen zijn wetenschappelijke interesses in de concepten en contexten van publiek-private samenwerking, landgebruikbeleid, infrastructuren en stadsvernieuwing.


Desirée Uitzetter, Directeur Gebiedsontwikkeling BPD en Voorzitter, NEPROM

Desirée Uitzetter is sinds 2015 Directeur Gebiedsontwikkeling bij BPD, Bouwfonds Property Development. Begin 2019 is zij benoemd tot Voorzitter van NEPROM, de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen. En vanuit die hoedanigheid zit zij ook in de stuurgroep Stedelijke Transformatie.

Vanuit verschillende rollen en in verschillende advies- en directiefuncties (eerder o.a. bij KPMG, BNG, Stec) houdt Desirée zich sinds het begin van haar carrière bezig met gebiedsontwikkeling. Het gaat steeds om langjarig samenwerken en samenbrengen van publieke en private belangen om duurzame gebieden te realiseren. De uitdagingen anno 2020 zijn legio: hoe krijgen we op het regionale schaalniveau de investerings- en sturingskracht georganiseerd om te werken aan een verantwoorde verstedelijking die inspeelt op de vraag naar betaalbare woningen, vergroening van het openbaar gebied, energietransitie en mobiliteit.

Desirée is tevens lid van de Raad van Toezicht van Platform31. Desirée studeerde Sociale Geografie aan de Universiteit van Utrecht en aan Middlesex University in Londen.


Céline Janssen

PhD Canidate Delft University of Technology

Céline is sinds 2017 werkzaam bij de leerstoel en doet sinds 2019 onderzoek naar sociale duurzaamheid in gebiedsontwikkeling.

Bij de leerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft doet ze promotieonderzoek over sociale duurzaamheid bij gebiedsontwikkeling. De leerstoel wordt ondersteund door de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG), een initiatief van overheden en verschillende marktpartijen die zich professioneel met gebiedsontwikkeling bezighouden.

Gerelateerd nieuws

DGBC bestaat 15 jaar en dat vierden we bij het Scheepvaartmuseum!

DGBC bestaat 15 jaar en dat vierden we bij het Scheepvaartmuseum!

Dit was Dutch Green Building Week 2023: Elke schakel telt

Dit was Dutch Green Building Week 2023: Elke schakel telt

DGBC lanceert BREEAM-NL keurmerk voor nieuwbouwwoningen

DGBC lanceert BREEAM-NL keurmerk voor nieuwbouwwoningen