DGBW: aardgasvrije gebouwde omgeving

Een kennis- en matchmakingbijeenkomst van IVBN in samenwerking met BZK, DGBC en VNG voor G40-gemeenten en professionele vastgoedeigenaren over een aardgasvrije gebouwde omgeving.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door IVBN in samenwerking met BZK, DGBC, RVO en VNG. De bijeenkomst richt zich op kennisuitwisseling en matchmaking tussen gemeenten en professionele vastgoedeigenaren en is zowel gericht op woningbouw als op utiliteitsbouw (met name winkels en kantoren).

Programma

Na een welkomstwoord door wethouder Lot van Hooijdonk van de gemeente Utrecht zal het ministerie van BZK vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) een toelichting geven op de proeftuinen (stand van zaken eerste 27 proeftuinen en over de tweede aanvraag die medio september wordt verwacht). 

VNG zal ingaan op het proces en de stand van zaken van de transitievisies warmte die momenteel door gemeenten worden ontwikkeld. Vervolgens zullen de gemeenten Amsterdam en Utrecht hun aanpak toelichten.

Het tweede deel van de bijeenkomst staat in het teken van matchmaking tussen gemeenten en eigenaren. In kleine sessies zal worden gesproken over de rol van vastgoedbeleggers in de wijkaanpak, hoe de utiliteitsbouw kan worden meegenomen, de mogelijkheden voor samenwerking en eventuele pilots of voorbeeldprojecten.

Aanmelden en locatie

Aanmelden kan via de speciale evenementenpagina.

Stadskantoor
Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht


Gerelateerd nieuws

Verslag van Merosch Open Source over circulair bouwen

Verslag van Merosch Open Source over circulair bouwen

DGBW: terugblik Symposium Energietransitie in de Zorg

DGBW: terugblik Symposium Energietransitie in de Zorg

DGBW: AM brengt Circulair Opdrachtgeverschap in de praktijk

DGBW: AM brengt Circulair Opdrachtgeverschap in de praktijk