DGBC Seminar - The Next Step

Deze bijeenkomst heeft reeds plaatsgevonden.

Op woensdag 22 november 2017 vindt het 'DGBC Seminar; The Next Step' plaats bij Delta Electronics in Hoofddorp. 

Tijdens het seminar, dat tevens de tweede vergadering van participanten van 2017 is, worden de belangrijkste thema's voor DGBC in de komende jaren belicht. Deze thema's zijn:

 • CO2 en Energie: Deltaplan Duurzame Renovatie
  Spreker: Martin Mooij - Hoofd certificering en beheer DGBC
 • Gezondheid van de gebouwde omgeving: BREEAM-NL en de WELL Building Standard
  Sprekers: M3E & Human TotalCare
 • Circulaire economie
  Spreker: Daan Bruggink - eigenaar/oprichter ORGA architect
 • Klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving
  Spreker: Yigall Schilp - Projectleider Participatie en Communicatie bij Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Elk thema wordt kort ingeleid waarna een spreker de trends en ontwikkelingen deelt, bijvoorbeeld door middel van een praktijkcase,  waarna we met de deelnemers in gesprek gaan over hoe we rond dit thema de activiteiten van DGBC kunnen vormgeven de komende drie jaar. Deze input wordt meegenomen in het meerjarenplan en begroting. Het uiteindelijke meerjarenplan inclusief de begroting wordt in het voorjaar 2018 gepresenteerd.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over de bijeenkomst, dan kunt u mailen naar events@dgbc.nl.

Voorlopig programma:


14:00 uur – Ontvangst en registratie met koffie/thee

14:30 uur – Aanvang seminar met o.a. plenaire keynotes en interactieve discussies

17.30 uur – Netwerkborrel

18:00 uur – Einde seminar

Daan Bruggink - ORGA ArchitectIr. Daan Bruggink ontwerpt en bouwt vanuit de overtuiging dat natuurlijke materialen standaard zullen worden vanwege hun grote waarde voor de toekomst. De natuur is zijn inspiratie in zowel vorm, techniek als materiaal. Als voorzitter Nieuwbouw en Renovatie bij de Dutch Green Building Council – BREEAM.NL werkt hij aan het bevorderen van biobased bouwmaterialen en het versnellen van de ontwikkeling richting de circulaire economie. Naast het ontwerpen en bouwen is ook kennisdeling een groot onderdeel van Daan’s werk. Hij geeft lezingen, presentaties en colleges over hoe je duurzaamheid vanuit je visie kan integreren in de bedrijfsvoering en hoe de bouwwereld los kan komen van fossiele grondstoffen.

Martin Mooij - DGBCIr. Martin Mooij (1962) is per 23 maart 2015 in dienst getreden als Hoofd Certificering en Beheer. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van de BREEAM-NL schema's. Martin is opgeleid als architect aan de TU-Delft en heeft zich tijdens na zijn studie gericht op flexibele woningbouw. Vervolgens heeft hij 5 jaar als projectontwikkelaar bij systeembouwer Fort Bouw gewerkt, waar hij zowel een woningbouw als een unitbouwsysteem heeft afgestemd op de regelgeving en de certificering van deze systemen heeft  verzorgd. In 1998 is hij naar Ecofys gegaan, adviesbureau op het gebied van energiebesparing, duurzame energie en duurzaam bouwen. Binnen Ecofys heeft de unit energie in de gebouwde omgeving geleid en een groot aantal gemeenten, bouwpartijen geadviseerd. Vanuit Ecofys is hij vanaf de beginperiode betrokken geweest bij van de DGBC. Voor zijn komst naar de DGBC was Martin verantwoordelijk voor het Public en Real Estate segment bij Nuon..

Yigall Schilp - Deltaplan Ruimtelijke AdaptatieYigall Schilp is Projectleider Participatie en Communicatie bij Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Voor Nederland als laagliggend en dichtbevolkt land kunnen de gevolgen van klimaatverandering groot zijn. Nederland zal daarom adaptief moeten inspelen op veranderende inzichten en ontwikkelingen in het klimaat. Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en veiligheid. Het is van groot belang dat Nederland zich aanpast aan deze veranderingen. Het Deltaplan Ruimtelijke Adapatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk dat de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen versnelt en intensiveert. Het doel is om het proces van ruimtelijke adaptatie te versnellen en minder vrijblijvend te maken, op basis van afspraken over de doelen, de werkwijze en de monitoring van de uitvoering.

Deelnemen

Er is plaats voor maximaal 80 deelnemers. Deelname aan het DGBC seminar, inclusief de vergadering voor participanten, is exclusief en kosteloos voor DGBC Participanten. U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier.

Datum

woensdag, 22 november, 2017
van 14:00 tot 18:00 uur

Locatie

Delta Electronics
Zandsteen 15
2132 MZ Hoofddorp