DGBC Future Leaders Alumnibijeenkomst

Deze bijeenkomst heeft reeds plaatsgevonden.

Op donderdag 12 april 2018 vindt de Alumnibijeenkomst plaats voor de young professionals die deel hebben genomen aan het DGBC Future Leaders Program 2015, 2016 en 2017. De FLP Alumni bijeenkomst is dit jaar te gast bij DGBC participant ING Real Estate.

Duurzame ambities in de praktijk

De verduurzaming van bestaand bebouwd gebied is een uitdaging van formaat. Met een onsje meer gaan we er niet komen: de opgave is te urgent om te wachten op het voortschrijdend inzicht. We hebben goede voorbeelden nodig, innovaties, creativiteit, systeemverandering, leiderschap. Het Future Leader Program van DGBC heeft jullie uitgedaagd om in je eigen werk groot te denken en de versnelling te zoeken. Tijdens de alumnibijeenkomst kun je je ervaringen delen met andere oud-deelnemers

Algemeen Directeur ING Real Estate Finance Nederland Peter Göbel won in 2017 de Green Leader Award. Hij heeft de afgelopen jaren zijn nek uit gestoken met onorthodoxe maatregelen om de klanten van ING Real Estate Finance aan het verduurzamen van hun vastgoed te krijgen.  Eind 2016 stuurde Göbel al zijn klanten een brief dat zij met een verduurzamingsplan moeten komen om hun gebouwen naar label C te brengen. “Doen ze dat niet, dan financieren we niet meer." We horen tijdens de alumni bijeenkomst van Peter Göbel wat het voorlopig resultaat is van de ingezette actie e hoe hij denkt over groen leiderschap. 

Ook zullen enkele oud deelnemers, onder anderen Maarten Markus (Projectmanager Duurzaamheid AM) en Yvette Watson (PHI Factory) terugblikken op hun eigen initiatieven die ze sinds het Future Leaders Program hebben ontplooid: Lukt het om de ingezette lijn vast te houden? Wat zijn de succes- en faalfactoren bij het aanjagen van verandering? Yvette vertelt ook over haar betrokkenheid bij de Klimaat en Energiekoepel (KEK), een netwerk van jonge professionals. KEK levert input aan de tafels van het Klimaat- en Energieakkoord.Na een kort inhoudelijk programma is er ruimte voor onderling contact tijdens de netwerkborrel.

Programma

14:30 uur

Ontvangst

15:00 uur

Welkom
door Jan Kadijk

15:10 uur

Groen Leiderschap
door Peter Göbel, algemeen directeur ING Real Estate Finance Nederland

15:40 uur

 

Duurzame ambities in de paktijk
o.a. door Maarten Markus (AM), Marianne Davidson (Volker Wessels Vastgoed) en Yvette Watson (PHI Factory)

16:20 uur

Afsluiting

16:30 uur

Netwerkborrel


Alumni en introducé

De bijeenkomst is bedoeld voor alle oud-FLP-ers uit alle drie de voorgaande jaargangen. De bijeenkomst is echter ook bedoeld voor mensen die interesse hebben om het programma in 2018 te volgen. Ken je iemand die je kennis wilt laten maken met het Future Leaders Program, neem hem of haar dan mee als introducé. Dit kun je vermelden bij je inschrijving in het veld opmerkingen.

Aanmelden

Graag vernemen wij spoedig van of je aanwezigheid bent via het inschrijfformulier. Er zijn geen kosten aan deze deelname verbonden. Ongeveer een week van tevoren ontvang je de deelnamebevestiging.

Mocht je verdere vragen hebben, neem dan gerust contact op via events@dgbc.nl.

Datum

donderdag, 12 april, 2018
van 15:00 tot 18:00 uur

Locatie

ING
Bijlmerplein 888
1102 MG, Amsterdam

Contactpersoon

Jan Kadijk
088 - 55 80 100