DGBC Future Leaders Alumnibijeenkomst

Deze bijeenkomst heeft reeds plaatsgevonden.

Op vrijdag 9 juni 2017 vindt de Alumnibijeenkomst plaats voor de young professionals die deel hebben genomen aan het DGBC Future Leaders Program 2015 en 2016. 

Programma

Tijd      Onderdeel

13:00   Ontvangst, registratie en rondleiding Eneco World

13:30   Ontvangst & registratie

14:00   Welkom door moderator Jan Kadijk, Hoofd Academy, DGBC

14:10   ENECO – Fonger Ypma

14:50   Legolisering van de bouw – Hennes de Ridder

15:30   Pauze

15:50   BLOC – Petrus Postma

16:30   Deltaplan Duurzame Renovatie

17:00   Future Leaders Netwerkborrel

18:00   Einde alumnibijeenkomst

Groot denken & groot doen

De verduurzaming van bestaand bebouwd gebied is een uitdaging van formaat. Met een onsje meer gaan we er niet komen: de opgave is te urgent om te wachten op het voortschrijdend inzicht. We hebben goede voorbeelden nodig, innovaties, creativiteit, systeemverandering, leiderschap. Het Future Leader Program van DGBC heeft jullie uitgedaagd om in je eigen werk groot te denken en de versnelling te zoeken. Tijdens de alumnibijeenkomst kun je je ervaringen delen met andere oud-deelnemers. Wij bieden je tijdens de alumni-middag graag nog enkele inspirerende voorbeelden aan van groot denken en groot doen.

1. Petrus Postma (founding partner BLOC) denkt graag groot: hij werkt aan concepten voorbij de horizon: Een CO2 Smart Grid voor West-Nederland, een Dutch Windwheel in de Maas, een duurzaam mega-gebouw Dutch Mountains in Eindhoven. Is de next generation development van BLOC een aloude verleidingstactiek op basis van iconische vergezichten of is het een effectieve aanpak om verrassende coalities te smeden rond innovatieve concepten? Petrus verhaalt over de totstandkoming van zijn projecten en gunt ons daarbij een kijkje onder de motorkap van strategie en samenwerking.

2. Hennes de Ridder (emeritus hoogleraar integraal ontwerpen aan de TU Delft) introduceerde in 2011 het concept Legolisering van de bouw: Een volledig nieuwe manier van werken in de bouw waardoor niet langer ambachtelijk maar industrieel en vooral ook aanpasbaar gewerkt kan gaan worden. Een aanpak die ook niet altijd enthousiast werd onthaald door de gevestigde orde in de bouw. We dagen hem uit om - zes jaar na de introductie - niet alleen de inhoud van het concept uit te leggen maar ook te vertellen over de uitdagingen en barrières hij tegenkwam bij de doorwerking van dit concept in de bouwpraktijk.

3. Eneco: welkom in de nieuwe wereld: Eneco heeft - met de onvermijdelijke energietransitie als onderlegger - een nieuwe strategie geformuleerd die vergaande consequenties heeft voor de corebusiness van het bedrijf. Wat behelst die strategie precies en hoe krijgt zo’n nieuwe koers binnen een groot bedrijf vorm?

4. Het Deltaplan Duurzame Renovatie was onderwerp van de case-opdracht voor de young professionals 2016. Enkele young professionals zijn nu betrokken bij de uitwerking van de routekaarten voor de grootschalige verduurzaming van acht gebouwtypen/sectoren. Zij geven een update over de voortgang en de plannen voor het vervolg.

Locatie

Deze bijeenkomst vindt plaats in het Auditorium van Eneco World, Marten Meesweg 5 te Rotterdam. Uitstekend bereikbaar per OV. Wij verzoeken jullie dan ook om zoveel mogelijk met openbaar vervoer te komen.

Introducé

Ken je iemand die je kennis wilt laten maken met het Future Leaders Program, neem hem of haar dan mee als introducé. Dit kun je vermelden bij je inschrijving in het veld opmerkingen.

Aanmelden

Graag vernemen wij spoedig van of je aanwezigheid bent via het inschrijfformulier. Er zijn geen kosten aan deze deelname verbonden. Ongeveer een week van tevoren ontvang je de deelnamebevestiging.

Mocht je verdere vragen hebben, neem dan gerust contact op via events@dgbc.nl.

Datum

vrijdag, 9 juni, 2017
van 14:00 tot 18:00 uur

Locatie

Eneco
Marten Meesweg 5
3068 AV, Rotterdam

Contactpersoon

Jan Kadijk
088 - 55 80 100