DGBC Congres - Paris Proof

Op donderdagmiddag 27 september 2018 vindt vanaf 12.00 uur het DGBC Congres Paris Proof plaats in het World Forum in Den Haag. Dit congres wordt door DGBC georganiseerd in het kader van de Dutch Green Building Week 2018. Het belooft een interessante bijeenkomst te worden voor ruim 400 professionals uit - en gelieerd aan - de gebouwde omgeving. Onder andere Liesbeth van Tongeren, voormalig lid Tweede Kamer en huidige wethouder Duurzaamheid en Energietransitie van Den Haag zal haar medewerking verlenen aan het programma.

Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor ABN AMRO en de andere partners van de Dutch Green Building Week 2018. 

Paris Proof

Om de doelstellingen van het ‘Parijse’ Klimaatakkoord te halen, moeten we de gebouwde omgeving sneller en grondiger verduurzamen. DGBC heeft zich als doel gesteld een bijdrage te leveren aan het ‘Paris Proof’ maken van de gebouwde omgeving door het ontwikkelen van een meerjarenprogramma onder de naam Deltaplan Duurzame Renovatie. Het beschrijft de strategie en de aanpak om tot Paris Proof (utiliteits)gebouwen te komen in 2050.

Het thema voor de Dutch Green Building Week 2018 is daarom Paris Proof. Paris Proof houdt in dat de gebouwde omgeving moet voldoen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs.

Tijdens het congres gaan we dieper in op het strijdplan dat nodig is om de gebouwde omgeving sneller en grondiger te verduurzamen. 

Vragen?

Mocht je vragen hebben over dit congres, dan kun je mailen naar events@dgbc.nl 

Raymond Knops 

Raymond Knops is staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zijn interesse in politiek ontstond begin jaren negentig tijdens de officiersopleiding aan de KMA. Hij legde zijn wethouderschap tijdelijk neer om voor ruim drie maanden naar Irak te kunnen gaan als reserveofficier. Na die uitzending werd Knops benoemd tot Tweede Kamerlid. In de Tweede Kamer hield hij zich in verschillende periodes bezig met de volgende portefeuilles: Verkeer en Waterstaat, Defensie en Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken, Immigratie & Asiel. Knops was van 2011-2014 voorzitter van de Kamercommissie Europese Zaken en was lid van de Tijdelijke Commissie Huizenprijzen, die in 2012 en 2013 een parlementair onderzoek uitvoerde naar de kostenontwikkeling en de prijsvorming op de huizenmarkt. Tevens was hij vanaf september 2012 lid van het presidium van de Tweede Kamer en sinds maart 2016 was hij ook tweede ondervoorzitter van de Tweede Kamer. Dit deed hij tot zijn benoeming als staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als staatssecretaris is hij belast met Koninkrijksrelaties, digitale overheid, rijksvastgoed, regeldruk en grensoverschrijdende samenwerking.

Paul Schnabel

Paul Schnabel, van 1998 –2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau en ex-kroonlid van de Sociaal-Economische Raad, is een van de twaalf universiteitshoogleraren van de Universiteit Utrecht en lid van de Eerste Kamer voor D66. Hij is daarnaast o.a. lid van de Raad van Toezicht van ING Nederland, voorzitter van de RvT van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederlandverantwoordelijk voor 5,5 miljoen .nl-domeinnamen), penningmeester van het Koninklijk Concertgebouworkest en voorzitter van het bestuur van het Nederlands Openluchtmuseum. Vele jaren was hij columnist van NRC-Handelsblad en het Financieel Dagblad. Als directeur van het SCP stond hij in de top-tien van De Volkskrant Top 200 van invloedrijkste Nederlanders.

Liesbeth van Tongeren

Fotograaf: Bob Bronshoff 

Liesbeth van Tongeren is sinds 17 juni 2010 lid van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. Zij was daarvoor algemeen directeur van Greenpeace. Eerder werkte zij bij enkele gemeenten en als directeur van een FOAM-opvanghuis in Den Haag. Liesbeth van Tongeren hield zich in de periode 2010 – 2018 in de Tweede Kamer bezig met economische zaken, klimaat, energie, milieu, ruimtelijke ordening, infrastructuur & verkeer, veiligheid & justitie en Koninkrijksrelaties. Liesbeth staat voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld.                                                                                                                                                                                 

Jeannette Baljeu 

Jeannette Baljeu was 7 jaar lang wethouder in Rotterdam. Ook was zij raadslid en fractievoorzitter van de VVD Rotterdam. Daarnaast was zij onder meer vicevoorzitter van het hoofdbestuur van de VVD, voorzitter van de Taskforce OV-studentenkaart Beter Benutten en bestuurslid van de DCMR (Milieudienst Rijnmond). Inmiddels is ze gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland en is ze verantwoordelijk voor de portefeuilles Financiën, Organisatie, Bestuur & Transparante Overheid en Europa & Internationaal beleid.                                                                                                                                                  

Dagvoorzitter Rutger Mollee


Rutger Mollee is na zijn studie OverheidsCommunicatie gestart als dagvoorzitter. In de afgelopen jaren deed hij ervaring op in de profit en non-profit sector, tijdens serieuze en informele bijeenkomsten. Inmiddels is hij een van de meestgevraagde dagvoorzitters van Nederland. In 2014 werd hij beloond door een vakjury: hij werd finalist in de “Dagvoorzitter van het Jaar” verkiezing.                                                                                                                                                                      

        

Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door de DGBW Partners. Participanten en relaties van DGBC hebben relatiecodes ontvangen om kosteloos deel te nemen. 

Wil je ook deelnemen, maar heb je geen relatiecode? Neem dan contact met ons op via events@dgbc.nl.

De Dutch Green Building Week wordt voor het achtste achtervolgende jaar georganiseerd door de  Dutch Green Building Council. De week is in het leven geroepen om alle initiatieven op het gebied van duurzaamheid in relatie tot de gebouwde omgeving in de spotlights te zetten. Jaarlijks komen er meer dan 10.000 bezoekers af op de evenementen die tijdens de week worden gehouden. De Dutch Green Building Week vindt plaats op hetzelfde moment als de World Green Building Week. Gezamenlijk worden de krachten gebundeld en staan de uitdagingen om de mondiale klimaatverandering aan te pakken centraal.

De Dutch Green Building Week 2018 vindt plaats van maandag 24 t/m vrijdag 28 september. Het thema van deze editie is Paris Proof. Deze editie staat volledig in het teken van het verduurzamen van de bestaande gebouwde omgeving.

Wil je meer weten over de voorgaande edities? Bekijk de terugblik van de DGBW.

Er zijn nog plekken beschikbaar
Inschrijven

Datum

donderdag, 27 september, 2018
van 12:00 tot 18:00 uur

Locatie

World Forum
Churchillplein 10
2517 JW, Den Haag

Contactpersoon

Marieke Olsthoorn
088 - 55 80 100