DGBC Congres - Paris Proof

Deze bijeenkomst heeft reeds plaatsgevonden.

Op donderdagmiddag 27 september 2018 vindt vanaf 12.00 uur het DGBC Congres Paris Proof plaats in het World Forum in Den Haag. Dit congres wordt door DGBC georganiseerd in het kader van de Dutch Green Building Week 2018. Het belooft een interessante bijeenkomst te worden voor ruim 400 professionals uit - en gelieerd aan - de gebouwde omgeving. Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor ABN AMRO en de andere partners van de Dutch Green Building Week 2018

Paris Proof

Om de doelstellingen van het ‘Parijse’ Klimaatakkoord te halen, moeten we de gebouwde omgeving sneller en grondiger verduurzamen. DGBC heeft zich als doel gesteld een bijdrage te leveren aan het ‘Paris Proof’ maken van de gebouwde omgeving door het ontwikkelen van een meerjarenprogramma onder de naam Deltaplan Duurzame Renovatie. Het beschrijft de strategie en de aanpak om tot Paris Proof (utiliteits)gebouwen te komen in 2050.

Het thema voor de Dutch Green Building Week 2018 is daarom Paris Proof. Paris Proof houdt in dat de gebouwde omgeving moet voldoen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs.

Tijdens het congres gaan we dieper in op het strijdplan dat nodig is om de gebouwde omgeving sneller en grondiger te verduurzamen. 

Sprekers

Onder leiding van dagvoorzitter Rutger Mollee, leveren onder andere Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Liesbeth van Tongeren, voormalig lid Tweede Kamer en huidige wethouder Duurzaamheid en Energietransitie Den Haag en Diederik Samsom een bijdrage aan het programma.
Ook Jeannette Baljeu, gedeputeerde Zuid-Holland, Paul Schnabel, politicus, hoogleraar en voormalig directeur Sociaal en Cultureel Planbureau, Melvin Redeker, avonturier, maken tijdens het plenaire programma hun opwachting. 

Vragen?

Mocht je vragen hebben over dit congres, dan kun je mailen naar events@dgbc.nl 

Diederik Samsom

Diederik Samsom is een Nederlands politicus. Hij was kortstondig directeur van groenestroomleverancier Echte Energie, totdat hij bij de verkiezingen 2003 in de Tweede Kamer werd gekozen, namens de Partij van de Arbeid. Van februari 2012 tot december 2016 was hij politiek leider van de PvdA en fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Samsom was enkele jaren actief als campagneleider en activist bij milieuorganisatie Greenpeace. Momenteel is Diederik Samsom voorzitter van de Klimaattafels voor de bebouwde omgeving. Daar wordt bepaald hoe Nederlandse huishoudens de komende jaren los kunnen komen van het aardgas. Via verwarming door warmtenetten of elektrische warmtepompen kan zo een bijdrage aan het terugdringen van de broeikasgassen worden geleverd. 

Raymond Knops 

Raymond Knops is staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zijn interesse in politiek ontstond begin jaren negentig tijdens de officiersopleiding aan de KMA. Hij legde zijn wethouderschap tijdelijk neer om voor ruim drie maanden naar Irak te kunnen gaan als reserveofficier. Na die uitzending werd Knops benoemd tot Tweede Kamerlid. In de Tweede Kamer hield hij zich in verschillende periodes bezig met de volgende portefeuilles: Verkeer en Waterstaat, Defensie en Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken, Immigratie & Asiel. Knops was van 2011-2014 voorzitter van de Kamercommissie Europese Zaken en was lid van de Tijdelijke Commissie Huizenprijzen, die in 2012 en 2013 een parlementair onderzoek uitvoerde naar de kostenontwikkeling en de prijsvorming op de huizenmarkt. Tevens was hij vanaf september 2012 lid van het presidium van de Tweede Kamer en sinds maart 2016 was hij ook tweede ondervoorzitter van de Tweede Kamer. Dit deed hij tot zijn benoeming als staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als staatssecretaris is hij belast met Koninkrijksrelaties, digitale overheid, rijksvastgoed, regeldruk en grensoverschrijdende samenwerking.

Paul Schnabel

Paul Schnabel, van 1998 –2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau en ex-kroonlid van de Sociaal-Economische Raad, is een van de twaalf universiteitshoogleraren van de Universiteit Utrecht en lid van de Eerste Kamer voor D66. Hij is daarnaast o.a. lid van de Raad van Toezicht van ING Nederland, voorzitter van de RvT van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederlandverantwoordelijk voor 5,5 miljoen .nl-domeinnamen), penningmeester van het Koninklijk Concertgebouworkest en voorzitter van het bestuur van het Nederlands Openluchtmuseum. Vele jaren was hij columnist van NRC-Handelsblad en het Financieel Dagblad. Als directeur van het SCP stond hij in de top-tien van De Volkskrant Top 200 van invloedrijkste Nederlanders.

Liesbeth van Tongeren

Fotograaf: Bob Bronshoff 

Liesbeth van Tongeren was van 2010 tot 2018 lid van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. Zij was daarvoor algemeen directeur van Greenpeace. Eerder werkte zij bij enkele gemeenten en als directeur van een FOAM-opvanghuis in Den Haag. Liesbeth van Tongeren hield zich in de periode 2010 – 2018 in de Tweede Kamer bezig met economische zaken, klimaat, energie, milieu, ruimtelijke ordening, infrastructuur & verkeer, veiligheid & justitie en Koninkrijksrelaties. Liesbeth staat voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. Sinds 7 juni 2018 is ze wethouder in Den Haag, belast met de portefeuilles Duurzaamheid en Energietransitie en Stadsdeel Laak.                                                                                                                                                                                

Melvin Redeker

Melvin Redeker is avonturier met meer dan 25 jaar ervaring met gewaagde expedities op de grens van zijn moed. Met zijn expedities, levenservaring en verhalen inspireert Melvin je anders naar de wereld te kijken en het beste uit jezelf te halen.  Ook met het onderwerp klimaatverandering kan Melvin goed uit de voeten. In januari 2017 reisde Melvin met een internationaal team naar Arctisch Noorwegen om de onderwaterwereld te exploreren en te duiken met orka’s en walvissen. Met verbazing aanschouwde hij de impact van klimaatverandering. Melvin richtte met zijn vrouw de Stichting In de Noordzee op. Onder het motto een schone zee begint met een schoon schoolplein ontwikkelde Melvin een gastles voor basisscholen.

 

Jeannette Baljeu 

Jeannette Baljeu was 7 jaar lang wethouder in Rotterdam. Ook was zij raadslid en fractievoorzitter van de VVD Rotterdam. Daarnaast was zij onder meer vicevoorzitter van het hoofdbestuur van de VVD, voorzitter van de Taskforce OV-studentenkaart Beter Benutten en bestuurslid van de DCMR (Milieudienst Rijnmond). Inmiddels is ze gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland en is ze verantwoordelijk voor de portefeuilles Financiën, Organisatie, Bestuur & Transparante Overheid en Europa & Internationaal beleid.                                                                                                                                                  

Linde Nieman

Linde Nieman is voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. De Jonge Klimaatbeweging streeft ernaar jongeren een stem te geven in hun eigen duurzame toekomst. Zij verenigen de stem van meer dan 55 jongerenorganisaties tot een sterke stem, om klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden. Linde heeft een idealistisch beeld van onze duurzame toekomst en wilt dat idealisme vertalen in het stellen van haalbare doelen, waar een brede groep van de samenleving achter kan gaan staan. Momenteel is Linde Nieman betrokken bij het Klimaatakkoord, aan het Klimaatberaad van Ed Nijpels. Tevens is zij verkozen tot een van de Duurzame Jonge 100 van 2018. Ze studeert neuropsychologie aan de Universiteit van Leiden en hoopt meer inzicht te krijgen over de relatie tussen ons brein en duurzame gedragsverandering.                                                                                                                                                  

Dagvoorzitter Rutger Mollee


Rutger Mollee is na zijn studie OverheidsCommunicatie gestart als dagvoorzitter. In de afgelopen jaren deed hij ervaring op in de profit en non-profit sector, tijdens serieuze en informele bijeenkomsten. Inmiddels is hij een van de meestgevraagde dagvoorzitters van Nederland. In 2014 werd hij beloond door een vakjury: hij werd finalist in de “Dagvoorzitter van het Jaar” verkiezing.                                                                                                                                                                      

        

11:30 uur

Ontvangst met duurzame lunch

12:30 uur

Welkom door dagvoorzitter

Rutger Mollee

12:40 uur

Kort interview DGBC

Met directeur Annemarie van Doorn

12:50 uur

Inleiding EnergieRijk Den Haag

Raymond Knops (Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

13:05 uur

Panelgesprek EnergieRijk Den Haag

Raymond Knops (Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Liesbeth van Tongeren (wethouder Duurzaamheid en Energietransitie, Gemeente Den Haag), Jeannette Baljeu (gedeputeerde Zuid-Holland)

13.20 uur

Ondertekening Green Citydeal EnergieRijk Den Haag

Rijk, Provincie Zuid-Holland en Gemeente Den Haag tekenen met de betrokken partijen de Green Citydeal EnergieRijk Den Haag

13.30 uur

Duurzame congreslocatie

Michiel Middendorf (directeur World Forum)

13.45 uur

Duo gesprek

Diederik Samson (voorzitter klimaattafel Gebouwde Omgeving) & Linde Nieman (Voorzitter Jonge klimaatbeweging)

14.15

Duurzame Gebiedsontwikkeling met BREEAM-NL Gebied 2018

Interview met Ferdinand van den Oever (directeur Havenbedrijf Moerdijk)

14.30

Introductie parallelsessie ABN AMRO & NUON

14.40 uur

Pauze 

14.55 uur

Parallelsessies

Bij het tabblad parallelsessies vind je meer informatie over de inhoud van de sessies. Bij aankomst op het congres kun je een keuze maken welke sessie je bij wilt wonen. 

16.15 uur

Vervolg plenair programma

Terugkoppeling parallelsessies

16.25 uur

Keynote

Melvin Redeker, expeditieleider en avonturier

16.55 uur

Keynote

Paul Schnabel (voormalig directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau)

17.30 uur

Netwerkborrel

18.15 uur

Einde congres

 

Dit programma is onder voorbehoud, er kunnen nog wijzigingen plaats vinden. 

De parallelsessie van het DGBC Congres – Paris Proof worden als volgt ingevuld:

Parallelsessie 1: Triple P rated, het nieuwe A-label?!

Host: ABN AMRO

Door: Petran van Heel (ABN AMRO) en Rob Vermeij (ABN AMRO) 

Inhoud: Binnen ABN AMRO wordt al jaren geëxperimenteerd met verduurzamen. Diverse Green deals, Breeam Excellent certificaten, CO2 neutrale oplossingen en toepassingen in circulaire economie.
We doen dit om ons vastgoed te verbeteren en onze kennis te ontwikkelen én te delen.  Graag delen we onze kennis met u over de mogelijkheden om Triple P te worden; Paris Proof Project. Dit project gaat over gebouwen én over mensen. 

Stellingen die we mogelijk gaan doornemen in de parallel sessie; 
1. Met gedragsverandering is meer te winnen dan met regelgeving 
2. Verduurzamen gaat pas echt gebeuren als het van de overheid moet 
3. Verduurzamen gaat pas snel, als de meerwaarde direct zichtbaar wordt 
4. De energietransitie en de grondstoftransitie moet je gelijk oppakken 
5. Zonder grootse innovaties halen we alles label A in 2030 nooit 
6. Label A was leuk tot nu, maar de focus moet op Paris Proof 
7. Natuurlijk mag mijn data gekoppeld en gebruikt worden voor de Paris Proof benchmark

Parallelsessie 2: Wetgeving als intrinsieke motivatie

Host: RVO 

Door: Selina Roskam (Rijksdienst voor ondernemend Nederland) 

InhoudEen update over de Wet- en regelgeving rondom utiliteitsbouw met een casepresentatie van het kantoor van Heembouw en Dunea.

Parallelsessie 3: En route: de Real Estate Standard van de toekomst

Host: NUON
Door: Gijsbert Siertsema (Vattenfall), Laurine de Bruin (Nuon)Robert-Jan Jansen (Lone Rooftop) en Floor van Dalen (Nuon)

InhoudEnergielabel C is een hype, onze eigen Real Estate Standard geeft ons hoop om de Paris-Proof doelstellingen te behalen. Tijdens de interactieve sessie komen de deelnemers meer te weten over de stappen die men kan zetten om tot een geïntegreerde aanpak te komen om vastgoed te verduurzamen.
- Hoe krijg je Fossielvrij in het DNA van medewerkers?
- Lone Rooftop; Optimaal gebruik van je vastgoed door het gebruik van data
- Op naar een energieneutraal pand en de toegevoegde waarde van een Real Estate Standard 

Parallelsessie 4: Werk met DGBC Woonmerk

Host: DGBC 
Door: Guido Slokkers (DGBC) en René Lecluse (Ballast Nedam)

Inhoud: In juni is het DGBC Woonmerk gelanceerd. Met deze nieuwe methodiek kunnen woningen en woongebouwen op een laagdrempelige op duurzame kenmerken worden beoordeeld. Dit geldt zowel voor nieuwe als bestaande gebouwen. Tijdens deze sessie zal René Lecluse (Ballast Nedam) zijn ervaringen van deze methode delen. Daarnaast zal op een interactieve manier de werking van de online tool (www.dgbcwoonmerk.nl) worden getoond.

Parallelsessie 5: Gebiedsherontwikkeling begint bij BREEAM-NL Gebied 2018

Host: DGBC 
Door: Maikel de Laat (DGBC), Jos van Eldonk (Common Affairs), Bart Steman (Royal HaskoningDHV)

InhoudLancering van BREEAM-NL Gebied 2018 en praktijkervaringen van het eerste gecertificeerde project binnen deze nieuwe versie. 

Parallelsessie 6: Logistieke Roadmap: De laatste inzichten en ruimte voor uw perspectief

Host: Werkgroep Logistiek
Door: Jeanette van Antwerpen (SADC, Schiphol Area Development Company N.V.)

Inhoud: Tijdens deze sessie worden de laatste inzichten gedeeld en wordt ingezoomd op de delen van de roadmap waarvoor input van de deelnemers zeer gewenst is. 

Parallelsessie 7: Grote zorginstellingen presenteren hun plan van aanpak voor verduurzaming 

Host: Werkgroep Zorg
Door: Philip Blaauw (Innax)

InhoudDrie bestuurders van drie grote zorginstellingen (Emergis, Parnassia en Philadelphia) delen hun ervaring en aanpak met verduurzaming binnen hun instelling. 

Parallelsessie 8: Update van de Werkgroep Onderwijs

Host: Werkgroep Onderwijs
Door: Ewoud van der Sluis (HEVO B.V.)
InhoudTijdens deze sessie worden de laatste inzichten van de werkgroep en ontwikkelingen binnen de onderwijssector gedeeld met het publiek. Onder andere met bijdragen van Wichert Eikelenboom (Green Deal Scholen) en Eke Schins Derksen (Arcadis).

Parallelsessie 9: Presentatie van de roadmap Retail

Host: Werkgroep Retail
Door: Anneke de Vries (Albert Heijn)
InhoudTijdens deze sessie worden de laatste inzichten gedeeld en wordt ingezoomd op de delen van de roadmap waarover input gewenst is. De vraag aan deelnemers is om actief mee te denken en input te geven vanuit hun eigen perspectief. Met een bijdrage van Vincent van Dijk (Albert Heijn)

Parallelsessie 10: De route naar 50 kWh/m2

Host: Werkgroep Kantoren
Door: Jaap van Rhijn (Cordaan)
Inhoud: Een demonstratie van de Energy navigor van E-nolis. Met de Energy navigotor kan men op basis van de energiegegevens laten zien hoe een gebouw functioneert op het gebied van energieconsumptie. Door middel van de analyse wordt de "waste" zichtbaar en kunnen er maatregelen worden ontwikkeld om een pand Paris Proof te maken. 

OrganisatieFunctie
A. Jansen B.V.Corporate Social Responsibility
ABC NovaDirecteur
AchmeaManager Duurzaam vastgoedbeheer & Energiemanagement
ABN AMROSectordirecteur Bouw
AKD N.V.Advocaat/ Partner
Albert Heijn Real Estate & ConstructionSenior Vice President
AMOntwikkelingsmanager
AmvestPortefeuillemanager
architektuurstudio Joost dolhain design Architect/ Eigenaar
Armstrong Building ProductsBusiness Development Manager
ARSANI-ConsultancyAdviseur
ASSA ABLOY Entrance SystemsMarketing & Communicatie Manager
Attiva Lichtprojecten BVSenior Accountmanager
Avans Hogeschool MB B.V.Coach Academie voor Bouw & Infra / Freelance Consultant
BackHoomDirecteur
BAM Bouw en Techniek (Regio Midden)Directeur
Band Op SpanningDirecteur
BASF Master Builders SolutionsSenior Business Manager Benelux
BBA Binnenmilieusenior binnenmilieu specialist
BBN AdviseursSr. adviseur duurzaam
Beekink InstallatieadviseursDirecteur
Being Development B.V.Projectontwikkelaar
Boag Advies & Managementunitmanager maatschappelijk vastgoed
BOB Opleiding, Training en AdviesAccountmanager
Bouwfonds Investment Management CEO 
Brand-RexBusiness Development Manager
Brink Climate Systems B.V.Hoofd Productmanagement
Build2liveAdviseur Duurzaam Vastgoed
Building for Tomorrow B.V.Directeur
C2N B.V.Directeur
CFP Green Buildingspartner
Collectric B.V.Director
Colt InternationalCommercieel Directeur
CopperantSalesmanager
CordaanProgramma Directeur herontwikkeling
Coulisse B.V.Business Development
Croonwolter&drosDirecteur
Cushman & WakefieldPartner - Head of Strategy & Innovation
Cushman & WakefieldPartner
Cushman & WakefieldSenior Projectmanager
DaiRuDe ConsultancyDirecteur
De BouwagendaProgrammamanager
De Vries en VerburgTechnisch directeur
De Vries en VerburgPlanontwikkelaar
De Zwarte Hond (Rotterdam)Business Developer
Deerns Groep B.V.Directeur
Deerns Groep B.V.Bestuursvoorzitter
Detailhandel NederlandSecretaris Vestigingszaken
Dienst van het koninklijk huisCSO
Dienst van het koninklijk huisHoofd Paleizen
Dochters Advies B.V.Directeur
Donkergroen B.V.Manager Ontwerp en Advies
DPM | Duurzaamheid in Podia en MuseaDirecteur / Eigenaar
Drentea KantoormeubelenKey Account Manager/Business Development
Duradis B.V.Directeur
Duradis B.V.Duurzaamheidsadviseur
Duurzaam GebouwdDirecteur
DVDW Management & ConsultancyManaging Partner
DWAAlgemeen Directeur
e-nolis B.V.Account Manager
e-nolis B.V.Managing Director
EDGE TechnologiesProduct Excellence Director
EigenEnergie.net B.V.Directeur/Eigenaar
EKOTEX Wandafwerking B.V.directeur
EnecoDirecteur Strategy & Development
Energeia B.V.Redacteur
ENGIE Services Nederland N.V.Marktmanager Utiliteit
ENGIE Services West B.V.Director Development
ENGIE Services West B.V.Project Developer
ENGIE Services West B.V.Marktsegmentmanager
ENGIE Services West B.V.Business Developer
Erasmus University RotterdamProgrammamanager Duurzaamheid
Eurecom – european environmental communication BVDirecteur
European fire sprinkler networkManager
Forbo Flooring B.V.Product Manager Linoleum
Forbo Flooring B.V.Head of Sales Netherlands
Frits de Vogel, Interim  & Project managementHoofd Bedrijfsvoering
Geberit B.V.Accountmanager Hotel & Leisure
Gemeente AmersfoortAdviseur duurzaamheid
Gemeente Den HaagManager Gebouwenservices
Gemeente Den HaagCoordinator Energietransitiebeleid
Gemeente Den HaagConcernadviseur Duurzaamheid
Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke OntwikkelingenProjectmanager Energietransitie
Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke OntwikkelingenStrategisch Adviseur
Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke OntwikkelingenSenior Beleidsmedewerker Duurzaamheid
Gemeente DordrechtProjectmanager
Gemeente HaarlemmermeerSenior Projectmanager
Gemeente HaarlemmermeerKwartiermaker MRA agenda II
Gemeente RotterdamTrainee
Gemeente UtrechtProgrammamanager
Goed GebouwKennisadviseur Bouw en Architectuur
Green Business Club NederlandDirecteur
GreenfluxProject manager innovation
GreenFox B.V.Directeur
GreenFox B.V.Accountmanager/Communicatie Adviseur
Greenvis B.V.Sr.consultant duurzame warmte
GRESBMember Relations & Events
HeijmansTrainee
Heijmans Utiliteitsbouw B.V.Lead energietransitie
Heijmans Vastgoed B.V.Procurement & Sustainability Manager
Herman de Groot IngenieursOntwerper/ Project Manager Technologie
Herman de Groot IngenieursDirecteur
HEVO B.V.Adviseur
HEYDAY Facility Management B.V.Vastgoedverduurzamer
HEYDAY Facility Management B.V.Business Development Consultant
Hollander TechniekAfdelingshoofd
Hollandse Nieuwe Concepts & Design BVArchitect
HVBM Vastgoed B.V.Directeur
HWRK b.v.Projectmanager/ partner
HWRK b.v.Adviseur Huisvesting en Vastgoed/ Partner
Hydro Building SystemsProject Manager
IGG Bointon de Groot BVBouweconomisch Adviseur
Illuxtron InternationalArea Sales Manager Nederland
ING Real Estate FinanceDirector Sustainable Real Estate Products, Global
ING Real Estate FinanceSr. Communications Manager
INNAX  InstallatieadviseursAdviseur
INNAX GROUP B.V.Verduurzamer
INNAX GROUP B.V.CEO
InterfaceHead of Sustainable Development
Inventum B.V.Product Manager
Isover Saint-GobainSales & marketing Directeur
J.P. van Eesteren B.V.Engineer
JLLSenior Technical Property Manager
K&EA 44Student
K&EA 44Directeur
Keim Nederland B.V.Algemeen Directeur
Kingspan Duurzame Bouwsystemen B.V.Business Development Manager
Kingspan Duurzame Bouwsystemen B.V.Business developer
Knauf B.V.Market Manager Droge Afbouw
KONE B.V.Sales Major Projects
KONE B.V.Q&E Specialist
Koninklijke BAM Groep N.V.Manager Operations
Kuijpers Ecopartners B.V.Commercieel Manager
KVMCAdviseur
Kwaaitaal VastgoedCEO
Landelijk Bureau GroenLinksLid van de Tweede Kamerfractie
LG Electronics BeneluxMarketing Manager
M3EAdviseur Bouwfysica, WELL Building AP
MAS architectuurArchitect
MeroschAdviseur
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijkrelatiesBeleidsmedewerker energietransitie gebouwde omgeving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijkrelatiesBeleidsmedewerker
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijkrelatiesProjectmanager
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijkrelatiesStaatssecretaris
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijkrelatiesBeleidsadviseur
Mollee CommunicatieDagvoorzitter
Navos Klimaattechniek B.V.Directeur-Eigenaar
NUON N.V.Product Manager
NUON N.V.Facility Advisor
NUON N.V.Value Owner
NUON N.V.Accountmanager
NUON N.V.Facilitair Adviseur
OPPSAdviseur aanbesteden
Ouwerkerk Tekst&AdviesDirecteur
Peutz B.V.Directeur
PHI FactoryCo-founder & CE-versneller
PHYSEEBusiness Development
PHYSEECEO & Co-Founder
Politie NederlandPortefeuillemanager Huisvesting
Politie NederlandHoofd Strategisch Beleid Huisvesting
Politie NederlandDirecteur FM/CPO
Powered by MeaningChief C-Creators
Prestige Nederland B.V.Adviseur
PrivaBusiness Developer
PrivaSr. Consultant End Users
ProActiefVastgoedontwikkelaar
ProDelta Management B.V.Adj. Directeur Techniek
PROVADAContent director
Provincie Zuid-HollandLid van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland
Provincie Zuid-HollandEnergie Innovatie
Provincie Zuid-HollandAfdelingshoofd
QbiQ B.V.Architecten Service
Raad van RechtspraakLid Raad
RabobankBusiness Developer Real Estate Finance
RabobankBusiness Developer Real Estate
RabobankSenior Relationship Banker
RabobankBusiness Developer Communicatie
RechtspraakLandelijk coördinator huisvesting
Redevco Nederland B.V.Managing Director
Redevco Nederland B.V.Project Manager
RenewiManager R&D
Rijksdienst voor het Cultureel ErfgoedProgrammaleider Duurzaam Erfgoed
Rijksdienst voor Ondernemend NederlandSenior Adviseur
Rijksdienst voor Ondernemend NederlandAdviseur
RijksvastgoedbedrijfAdviseur Duurzaamheid
RijksvastgoedbedrijfExpert duurzaamheid en bouwfysica
RijksvastgoedbedrijfFinancieel Adviseur Bedrijfsvoering
RijksvastgoedbedrijfSenior Medewerker Vastgoed & Infrastructuur
Rijkswaterstaat Midden-Nederland, hoofdkantoor locatie UtrechtProgrmmamanager Duurzame Gebiedsontwikkeling
Rijnhart WonenProgrammamanager Duurzaamheid
RPS advies- en ingenieursbureau B.V.Adviseur
RPS NederlandProjectleider/ Adviseur
SADC (Schiphol Area Development Company N.V.)    Directeur 
Sannie Verweij AdviesAdviseur Duurzaamheid
Schneider ElectricBusiness Development Nordic Zone
Schneider ElectricManager Building Solutions
Schneider ElectricOffer Manager
SER - Sociaal Economisch Raad
Siemens Building TechnologiesBusiness Unit Manager
Siemens Building TechnologiesBusiness Development Smart Infrastructures
SignifyManager Government Affairs
SimonidaArchitect
Slimline BuildingsBusiness Development Manager
SoboltCEO
Solar Energy Works B.V.CEO
Stichting Wetland ProductsVoorzitter
Strukton WorksphereConsultant
Strukton WorksphereManager MVO
Strukton WorksphereBusiness Consultant
Suntech-Power Netherlands BVDirecteur Project Development
Sweco Nederland B.V. (de Bilt)Directeur Water & Energie
Sweco Nederland B.V. (Groningen)Manager Bouw & Industrie
Syntrus Achmea Vastgoed - Real Estate & FinanceTechnical Manager Retail Investments
Tarkett B.V. Global Accounts
TNOProgramma Manager
TNOPrincipal Business Director Energy
TRAJECT Adviseurs & ManagersDirecteur/ Eigenaar
TU Delft, Faculteit BouwkundeHoogleraar & afdelingsvoorzitter
TVVLDirecteur
Unica Groep B.V.oud-Voorzitter Algemeen Bestuur DGBC
Unica Groep B.V.Accountmanager/ Vastgoed Adviseur
Universiteit LeidenProjectmanager
Universiteit UtrechtAdviseur duurzaamheid en bouwkunde
Universiteit UtrechtAdviseur Duurzaamheid
Van Wijnen Holding N.V.Coördinator innovatie
VanWonenManager Duurzaamheid & Innovatie, Projectontwikkelaar
Vastgoed BelangAdviseur
VastgoedInvesteren.nlRelatiemanager
VBA Inspectie & AdviesDirecteur
Veiligheidsregio Amsterdam-AmstellandRegisseur Brandveilig Ondernemen
VenhoevenCS architecture-urbanismArchitect
VHGMDirecteur
Vibes Building EngineersDirecteur
VIVAT VerzekeringenBusiness Consultant Verantwoord Ondernemen VIVAT
VNO NCWSecretaris Energie en Klimaat
VOF Van DraeckeburghSubsidie Adviseur
Volantis B.V.Commercieel Manager
WasteworldAdviseur
Weber Beamix-Saint-Gobain ‎Marketing Manager
Wieman en WiemanDirecteur
World Forum
ZoontjensBusiness Development Manager
ZOOOW! Building formats & Kantoor vol EngergieTransitie strateeg & programmamaker

Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door de DGBW Partners. Participanten en relaties van DGBC hebben relatiecodes ontvangen om kosteloos deel te nemen. 

Bij meer belangstelling dan beschikbare plaatsen, hebben DGBC participanten voorrang op niet participanten.

Wil je ook deelnemen, maar heb je geen relatiecode? Neem dan contact met ons op via events@dgbc.nl.

Bekijk hier de lijst met deelnemers.

De Dutch Green Building Week wordt voor het achtste achtervolgende jaar georganiseerd door de  Dutch Green Building Council. De week is in het leven geroepen om alle initiatieven op het gebied van duurzaamheid in relatie tot de gebouwde omgeving in de spotlights te zetten. Jaarlijks komen er meer dan 10.000 bezoekers af op de evenementen die tijdens de week worden gehouden. De Dutch Green Building Week vindt plaats op hetzelfde moment als de World Green Building Week. Gezamenlijk worden de krachten gebundeld en staan de uitdagingen om de mondiale klimaatverandering aan te pakken centraal.

De Dutch Green Building Week 2018 vindt plaats van maandag 24 t/m vrijdag 28 september. Het thema van deze editie is Paris Proof. Deze editie staat volledig in het teken van het verduurzamen van de bestaande gebouwde omgeving.

Wil je meer weten over de voorgaande edities? Bekijk de terugblik van de DGBW.

Datum

donderdag, 27 september, 2018
van 12:00 tot 18:00 uur

Locatie

World Forum
Churchillplein 10
2517 JW, Den Haag

Contactpersoon

Fredericke Reijerkerk
088 - 55 80 100