DGBC Congres - Meters Maken voor het Klimaat

Deze bijeenkomst heeft reeds plaatsgevonden.

Tijdens de Dutch Green Building Week vindt op donderdag 28 september 2017 het DGBC Congres plaats in Circl, het circulaire paviljoen van ABN AMRO in Amsterdam. Dit congres wordt door DGBC georganiseerd in het kader van de Dutch Green Building Week (DGBW). Het belooft een interessante bijeenkomst te worden voor ruim 400 professionals uit - en gelieerd aan - de gebouwde omgeving.

Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor ABN AMRO en de DGBW Partners. Het congres sluit aan bij de misschien wel de meest noodzakelijke editie van de DGBW uit de geschiedenis. De zorg om het milieu groeit, zoals we bijna dagelijks zien in de media. Willen we de klimaatdoelstellingen halen, dan is het zaak grondiger te verduurzamen. Aanzienlijk meer gebouwen moeten sneller en grondiger worden verduurzaamd. Tijdens het congres gaan we dieper in op het strijdplan dat nodig is om de gebouwde omgeving sneller en grondiger te verduurzamen. Het thema Meters maken voor het klimaat sluit aan op de ontwikkeling van het Deltaplan Duurzame Renovatie.

Meters maken voor het klimaat

Vanaf 11:30 uur bent u welkom om onder het genot van een duurzame lunch te netwerken met andere deelnemers. Om 12:30 uur trapt dagvoorzitter Rutger Mollee het congres af met een aantal korte interviews met onder andere ABN AMRO en DGBC. 

Politicus en schrijver Jan Terlouw neemt ons mee in zijn verhaal waarom hij vindt dat de gebouwde omgeving in beweging moet komen en over de maatschappelijke waarde die wij gezamenlijk kunnen bereiken. Lizzy Butink (a.s.r. vastgoed vermogensbeheer), Marianne Davidson (VolkerWessels Vastgoed) en Yvette Watson (PHI Factory) gaan in gesprek en vertellen meer over Young Professionals en over hun recente initiatief met DGBC en Jan Terlouw; #toekomststoel.
Hierna komt Yvonne van der Brugge - Wolring (directeur Rijksvastgoedbedrijf) samen met Fiona van 't Hullenaar (directeur Vastgoed&Campus bij de Universiteit Utrecht) aan het woord in een gesprek hoe zij meters gaan maken voor het Deltaplan. 

Na deze inspirerende gesprekken is het tijd voor inhoudelijke verdiepingen tijdens de parallelle sessies. Verschillende organisaties nemen u in een uur mee in hoe zij, en u, meters voor het klimaat maken. De parallelle sessies worden onder andere gehost door ABN AMRO, Alklima, NUON en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

Na de pauze vertelt Ed Nijpels, Voorzitter van de borgingscommissie van het energieakkoord bij SER, meer over de urgentie van het maken van meters voor het klimaat.

Tijdens een dialoogsessie over het thema ‘Meters maken voor het klimaat’ gaan de voorzitters van verschillende brancheorganisaties met elkaar in gesprek. Onder andere Doekle Terpstra (voorzitter van Uneto VNI), Henk Homberg (vice voorzitter Bouwend Nederland), Frank van Blokland (Directeur IVBN), Fred Schoorl (directeur BNA) en Natalie Hofman (FMN) leveren hun bijdrage in dit gesprek onder leiding van de dagvoorzitter.

Als afsluiting zal Jan Peter Balkenende (voorzitter Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) ingaan op het belang van samenwerking en de verbinding tussen overheid en bedrijfsleven.

Aanmelden

Het is op dit moment niet meer mogelijk om u aan te melden voor het DGBC Congres 'Meters maken voor het klimaat'. Heeft u interesse om deel te nemen aan het congres dan kunt u een mail sturen aan events@dgbc.nl (graag uw uw naam, functie en organisatienaam vermelden). Wij zullen u dan op de wachtlijst plaaten. Zodra er plaatsen vrijkomen zullen wij uw aanmelding alsnog verwerken.

Hieronder treft u het voorlopige programma van het congres. 

11:30 uurOntvangst met duurzame lunch
12:30 uurWelkom door moderator
Rutger Mollee
12:35 uurKorte interviews met ABN AMRO & DGBC
12:45 uurKeynote
Jan Terlouw, politicus en schrijver
13:00 uur#toekomststoel

Lizzy Butink, Yvette Watson en Marianne Davidson, Young Professionals

13.15 uurInterview 

Yvonne van der Brugge - Wolring (directeur Rijksvastgoedbedrijf) 
Fiona van 't Hullenaar (directeur Vastgoed&Campus bij de Universiteit Utrecht).

13.30 uurBREEAM-NL & WELL

Ann-Marie Aguilar (IWBI) , Alan Yates (BRE) en Edwin van Noort (DGBC)

13:55 uurParallelsessies, zie tabblad voor verdere toelichting

15:00 uur

Pauze 
15:30 uurVervolg plenair programma

Terugkoppeling parallelsessies

15:45 uurKeynote

Ed Nijpels, voorzitter borgingscommissie energieakkoord, SER

16:15 uurPaneldiscussie 

Doekle Terpstra (voorzitter Uneto VNI), Henk Homberg (Bouwend Nederland), Natalie Hofman (voorzitter FMN), Frank van Blokland (directeur IVBN), Fred Schoorl (directeur BNA).

16:45 uurKeynote
Jan Peter Balkenende, voorzitter Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC)
17:30 uurNetwerkborrel
18:15 uurEinde congres

Dit programma is onder voorbehoud, er kunnen dus nog wijzigingen plaats vinden. 

De parallelsessie van het DGBC Congres Meters maken voor het klimaat worden als volgt ingevuld:

Parallelsessie 1: Toekomstbestendig vastgoed bouwen
Host: ABN AMRO
Zaal: Circl 5 (max. 25 personen, U-vorm)
Door: Petran van Heel (sector banker bouw, ABN AMRO) & Olaf Rutten (transitieleider ABN)

TIjdens de parallelsessie gaat ABN dieper in op hoe men toekomstbestendig vastgoed kan bouwen. 
Hierbij komen 2 onderwerpen specifiek aan bod:
- Transitie in grondstofgebruik; Circulaire Economie door Petran van Heel (Sector Banker Bouw ABN)
- Transitie in energie gebruik door Olaf Rutten (transitieleider ABN)

Parallelsessie 2: Deltaplan Duurzame Renovatie
Host: DGBC
Zaal: Circl Eventspace (max. 100 personen)
Door: Bas van de Griendt (Kwartiermaker Deltaplan Duurzame Renovatie, DGBC), Jaap van Rhijn (Ceo, Colliers), Anneke de Vries (Albert Heijn), Ewoud van der Sluis (Hevo), Philip Blaauw (INNAX) & Dries Castelein (Delta Projectontwikkeling)

In subgroepen gaat men per werkgroep van het Deltaplan, aan de slag om ideeen te ontwikkelen om stakeholders te activeren en om kennis te delen. 


Parallelsessie 3: Gas off, electric on!

Host: Alklima
Zaal: Circl 6 (max. 25 personen, U-vorm)
Door: Rudy Grevers (consultant Alklima)

Het boek van fossiele brandstoffen is definitief gesloten. Hernieuwbare energie is al lang niet meer een alternatief maar de overtuigende maatstaf. Alklima B.V./Mitsubishi Electric bouwt door heel Nederland aan een All-electric leefomgeving. In renovatie en nieuwbouw. De transitie naar een samenleving zonder fossiele brandstoffen krijgt steeds meer vorm waarbij bedrijfstak overschrijdende kennisdeling en innovatie een eis is geworden.
Bent u benieuwd voor welke uitdagingen er nu al oplossingen gevonden zijn? Kom zelf kijken en luisteren tijdens het DGBW Congres.


Parallelsessie 4: Op weg naar een energieneutraal gebouw
Host: Nuon
Zaal: Circl 8 (max. 30 personen, U-vorm)
Door: Erik Suichies (directeur Zakelijke Markt) & Arjan Bunnik (Duurzaamheidsmanager)

Wilt u weten wat u als gebouweigenaar morgen anders kunt doen om de stap naar een energieneutraal gebouw te zetten? Kom naar onze parallelsessie onder leiding van Erik Suichies – Directeur Zakelijke Markt – en Arjan Bunnik – Duurzaamheidsmanager - waarin we graag onze visie delen hoe u middels een geïntegreerde aanpak uw zakelijk vastgoed kunt verduurzamen. Dat gaat veel verder dan alleen het gebruiken van duurzame elektriciteit en gas. Vragen die tijdens deze bijeenkomst centraal staan:

 • Hoe transformeert u uw gebouw tot een energiecentrale?
 • Welke kansen en uitdagingen biedt elektrisch vervoer voor de gebouwde omgeving?
 • Hoe ziet de energierekening van een energieneutraal gebouw eruit?

Parallelsessie 5: Hoe de overheid ondernemers helpt met Meters maken

Host: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Zaal: Circl 3 (max. 70 personen)
Door: Selina Roskam (kennismakelaar duurzaam bouwen, RVO)en Boudie Hoogedeure (Strijp T)

RVO faciliteert ondernemers met fiscale regelingen die het aantrekkelijk maken om gebouwen te verduurzamen. Daarnaast geeft RVO voorlichting over voorbeeldprojecten, praktijkverhalen met ondernemers en waar je als ondernemer moet beginnen met verduurzamen. En als laatste stelt de overheid regels om achterblijvers in beweging te krijgen, maar ook om een level playing field voor iedereen te creëren.
Selina Roskam, kennismakelaar duurzaam bouwen, neemt u mee bij deze onderwerpen, lanceert een bron met honderden voorbeeldprojecten. Ze heeft Boudie Hoogedeure van Strijp T in Eindhoven uitgenodigd om toe te lichten hoe een binnenstedelijke herontwikkeling kan bijdragen aan de doelstellingen voor energiebesparing en hernieuwbare energie opwekken.


Parallelsessie 6: Toekomstbestendig maken van bestaande gebouwen. Integraal managen van innovatie en duurzaamheid

Host: DGBC
Zaal: Circl 9 (max. 70 personen)
Door: Fiona van 't Hullenaar (Directeur Vastgoed en Campus, Universiteit Utrecht), Robert Schellekens (Senior Technical Manager, Sustainability and Innovations, Bouwinvest), Rob Klinkert (Portfolio Manager Facilities, PWC) en Robert Bakker (Development Manager, Redevco Nederland)
 
Certificering is geen doel op zich, maar een managementinstrument om bestaande gebouwen toekomstbestendig te maken. Het is vanzelfsprekend dat de gebouwen van de toekomst duurzaam moeten (en zullen) zijn. Het Deltaplan stelt duidelijke doelstellingen die wij moeten bereiken. Maar hoe kunnen wij deze doelen met de bestaande gebouwen bereiken? Hoe renoveer en transformeer je gebouwen duurzaam? Hoe ga je om met het verduurzamen in het herontwikkelingsproces van een innovatief gebouw? En hoe monitor je duurzame vooruitgang in bestaande gebouwen en welke rol kan BREEAM-NL In-Use hierbij spelen? Welke key performance indicators kunnen deze meten? Hoe wordt het managementproces gestuurd? 
Van investeerder tot gebruiker – Tijdens de sessie spreken we met koplopers op het gebied van duurzame innovatie van het bestaande gebouw. Zij vertellen over hun managementproces om meters te maken.


Parallelsessie 7: Symbiose WELL & BREEAM

Host: IWBI

Zaal: Circl 4 (max. 70 personen)
Door: Door: Edwin van Noort (Themamanager Gezondheid & Circulair Gebouwde Omgeving DGBC), Ann-Marie Aguilar (Director of Operations WELL IWBI), Alan Yates (Technical Director BRE Group), Jeroen Schinkel (circulair projectmanager CIRCL TRAJECT Adviseurs & Managers), Gerrit-Jan Teunissen (WELL consultant TRAJECT Adviseurs & Managers)

Vanwege de rol als circulair projectmanager bij het ontwerp en realisatie van Circl deelt TRAJECT haar inzichten met het publiek. Tijdens deze sessie geeft Jeroen Schinkel inzicht in de wijze waarop Circl als circulair en BREEAM project tot stand is gekomen. Gerrit-Jan Teunissen (WELL AP) zal de interactie tussen WELL en BREEAM-NL illustreren aan de hand van voorbeelden, en de wijze waarop Circl aan de WELL criteria voldoet nader toelichten.

Plenair programma

Jan Peter Balkenende

Prof.dr. Jan Peter Balkenende tussen 2011 en 2016 was hij partner bij EY en richtte zich op Corporate Responsibility, internationale zaken en onderwerpen die zich bevinden op het snijvlak van de publieke sector en de private sector. Momenteel is hij External Senior Advisor to EY. Hij is voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC). Oud- Minister- President, is sinds 2010 tevens hoogleraar Governance, Institutions and Internationalisation aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Per 1 september 2017 zal hij toetreden tot de Raad van Commissarissen  van ING. 

Merijn van den Bergh

Merijn van den Bergh is directeur Circl, het Circulair Paviljoen van de ABN AMRO Bank N.V. en daarvoor was hij Regio Facility Manager Regio West.  Ook heeft hij als projectleider gewerkt. Zijn competenties liggen in het enthousiasmeren, flexibiliteit, leiderschap, resultaat gericht werken en coördineren en organiseren.

Hij is een sparringpartner op het gebied van huisvesting en andere facilitaire diensten en is onder andere uitvoerder en deelnemer van diverse innovatieve huisvestingsconcepten waarbij inspiratie en effectiviteit centraal staan.

Frank van Blokland

Frank van Blokland is als economisch geograaf in 1983 cum laude afgestudeerd en sinds 2002 directeur van IVBN. Daarvoor werkte hij als secretaris Economische en Europese zaken bij de Vereniging voor het Grootbedrijf in de Bouw en was hij algemeen secretaris van de noordelijke werkgevers-organisatie VNO-NCW en hoofd economische zaken van de gemeente Groningen. Hij begon zijn loopbaan op het grensvlak tussen overheid en bedrijfsleven als linkerhand van de burgemeester van Stadskanaal. Tijdens zijn studie was hij parttime docent aardrijkskunde. Frank is getrouwd met Marijke en zij hebben samen vier volwassenen kinderen.

Yvonne van der Brugge

Yvonne van der Brugge is momenteel waarnemend directeur-generaal bij het Rijksvastgoedbedrijf vanuit haar functie van directeur Portefeuillestrategie en Portefeuillemanagement. Daarvoor werkte zij in diverse functies bij Vidomes, als laatste als directeur Gebiedsontwikkeling. Eerder werkte zij bij ARCADIS Bouw en Vastgoed als Hoofd ontwerpbureau en als projectleider. Zij startte haar loopbaan als researcher bij de Queensland University.

Lizzy Butink

Lizzy Butink is duurzaamheidsmanager bij a.s.r. vastgoed vermogensbeheer. Sinds 2,5 jaar is zij daar het duurzame gezicht en verantwoordelijk  geweest voor het realiseren van een gezamenlijke visie en beleid op gebied van mvo en duurzaamheid. Ze besteedt veel tijd aan het verbinden van organisaties, deelname in werkgroepen, organiseren van interne en externe masterclasses en studiemiddagen en presenteren van haar duurzaamheidsmissie tijdens evenementen.

Marianne Davidson

Marianne Davidson haalde haar bachelor in Sociale Geografie & Planologie en haar master Real Estate Studies. Eind november 2013 is ze begonnen als trainee/adviseur bij VolkerWessels op het gebied van duurzaamheid en omgevingsmanagement. Marianne Davidson won in november 2016 de DGBC Future Leaders Case, waarbij ze met drie andere young professionals een aanpak heeft uitgedacht voor de verduurzaming van de installatietechniek, een branche waar ze tot nog toe alleen zijdelings mee te maken heeft. En ook hier merkt ze weer; als je je maar blijft verbazen en vragen blijft stellen.

Annemarie van Doorn

Annemarie van Doorn is sinds 2014 directeur van de Dutch Green Building Council. Voor haar werk bij de Dutch Green Building Council was zij initiator en directeur van de Green Business Club Nederland. Daarvoor heeft Van Doorn jarenlang bij ABN AMRO gewerkt, waaronder op de afdeling Corporate Sustainable Development. Ook heeft Annemarie van Doorn in 2008 aan de wieg gestaan van de Dutch Green Building Council waar ze als bestuurslid verantwoordelijk was voor positionering. Zo heeft ze samen het initiatief genomen voor de succesvolle Dutch Green Building Week. Van Doorn is afgestudeerd als psycholoog.

Natalie Hofman

Natalie Hofman is goed in het opbouwen van nieuwe organisaties. Dit heeft ze voor Sodexo Altys, Strukton Worksphere, TBI en CWF heeft gedaan.  Momenteel werkt Natalie Hofman als directeur bij Flexim Netherlands en FGB Facility Group. In de wereld van facilitair, bouwkunde en techniek voelt zij zich thuis. Zij geeft advies om organisaties optimaal in te richten of te reorganiseren. Het voorzitterschap van FMN stelt haar in staat om ontwikkelingen te volgen, nieuwe onderwerpen te verkennen en in gesprek te komen met vakgenoten. 

Fiona van t' Hullenaar

Fiona van t’ Hullenaar is op 1 september j.l. begonnen als Directeur Vastgoed & Campus bij de Universiteit Utrecht. Daarvoor was Fiona is Directeur Business Support bij a.s.r.  Fiona houdt zich daarnaast bezig op het gebied van Duurzame Energietransitie in de gebouwde omgeving en geeft leiding aan een consortium van bedrijven dat onderzoekt of het mogelijk is om in Utrecht Oost lokale duurzame CO2 neutrale energievoorziening te realiseren om gebouwen, instellingen en woningen te verwarmen.

Ed Nijpels

Ed Nijpels begon zijn politieke loopbaan in de JOVD, de landelijke jongerenorganisatie van de VVD. In 1977 werd hij als een der jongste leden gekozen in de Tweede Kamer. Hij ging van fractievoorzitter naar lijsttrekker, om vervolgens in 1986 minister van VROM te worden. Als minister was hij onder meer verantwoordelijk voor de eerste wereldwijde Klimaatconferentie in Noordwijk, het eerste Nationale Milieubeleidsplan en de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening. Na een driejarig uitstapje naar het bedrijfsleven werd Nijpels in 1999 benoemd tot commissaris van de Koningin in Friesland. In 2008 nam hij afscheid als commissaris en sinds die tijd vervult hij een aantal functies bij maatschappelijke organisaties, overheden en het bedrijfsleven. Nijpels is onder meer onafhankelijk voorzitter van de SER Borgingscommissie die de uitvoering van het Energieakkoord bewaakt.

Roelien Ritsema van Eck

Roelien Ritsema van Eck is Directeur Facility Management en daarmee verantwoordelijk voor het facilitair bedrijf en het vastgoed van ABN AMRO. Na haar traineeship heeft zij diverse leidinggevende functies vervuld in de zakelijke en particuliere organisatie. Zo was zij onder meer Regiodirecteur Bijzonder Beheer en Directeur Betalen, voordat zij de overstap maakte naar haar huidige functie van Directeur Facility Management. Naast haar rol bij ABN AMRO is Roelien toezichthouder in de zorgsector. Zij heeft veel affiniteit met complexe vraagstukken met een maatschappelijke impact in een dynamische, innovatieve omgeving. Hiernaast heeft zij een passie voor verbindend leiderschap en diversiteit in het bijzonder. Roelien heeft Bedrijfskunde in Groningen gestudeerd en International Management in Oxford.

Jan Terlouw

Jan Terlouw is een fysicus, schrijver en voormalig politicus. Terlouw begon in 1948 een studie wis- en natuurkunde en haalde in 1956 zijn doctoraalexamen. daarna deed hij dertien jaar lang wetenschappelijk onderzoek en in 1964 promoveerde hij op zijn onderzoek naar kernfusie. Terlouw besloot dat hij ook andere dingen wilde doen in zijn leven. Hij werd politicus en schrijver van kinderboeken. In 1981 behaalde de D66 met Terlouw als lijsttrekker een grote verkiezingsoverwinning. Daarop werd Terlouw minister van Economische Zaken. In 1982 ging Terlouw in Parijs werken als secretaris-generaal van de Conferentie van Europese transportministers.In 1999 keerde Terlouw terug in Den Haag als senator in de Eerste Kamer.

Henk Homberg

Henk Homberg is directievoorzitter van ERA Contour in Zoetermeer en is per oktober 2014 vicevoorzitter van het bestuur. Henk vertegenwoordigt de grote bouwondernemingen. Na zijn studie Weg- en Waterbouw heeft Henk zijn MBA behaald. Zijn carrière is Henk begonnen bij DURA Bouw BV en is sinds 1987 werkzaam bij ERA Contour, waarvan sinds 2009 als directievoorzitter.
Henk heeft bijzondere interesse in keteninnovatie in de bouw en onderwijs/instroom. Ook gaan voor hem bouwen en verduurzaming hand in hand.

Doekle Terpstra

Doekle Terpstra is een Nederlands bestuurder. Sinds 1 februari 2017 is Terpstra voorzitter van UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Vanaf mei 2014 is hij actief als aanjager van het Nationaal Techniekpact 2020. Tot 1 december 2014 was hij bestuursvoorzitter van de Hogeschool Inholland. Van januari 1999 tot en met april 2005 was Terpstra voorzitter van het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) en van mei 2005 tot en met november 2010 van de HBO-raad. Tussen juni 2009 en september 2013 was hij bondsvoorzitter van de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond (KNSB).

Yvette Watson

Yvette Watson is voorzitter van de FMN expertgroep circulaire en inclusieve economie. Daarnaast werkt Yvette bij de Koninklijke Bibliotheek waar Yvette haar kennis in om de organisatie te verduurzamen. Als facility manager heeft zij zich hard gemaakt om samen met de betrokken marktpartijen continu op zoek te gaan naar het duurzamere alternatief. Tevens is Yvette medeoprichter van PHI Notes en PHI Factory. Met PHI Notes wilde zij een slim circulair product op de markt brengen met een positieve impact op de samenleving. 

Fred Schoorl 

Fred Schoorl is directeur van de BNA.
Schoorl (1960) was voorheen werkzaam als directeur Strategie bij Ymere. Eerder was hij onder meer directeur van het Nirov en werkzaam bij het ministerie van OC&W. Schoorl heeft zijn sporen verdiend in de werelden van cultuur en ruimtelijke ontwikkeling, omdat hij de bouwwereld goed kent en zich actief mengt in het ruimtelijk maatschappelijk debat.

Dagvoorzitter - Rutger Mollee

Rutger Mollee is na zijn studie OverheidsCommunicatie gestart als dagvoorzitter. In de afgelopen jaren deed hij ervaring op in de profit en non-profit sector, tijdens serieuze en informele bijeenkomsten. Inmiddels is hij een van de meestgevraagde dagvoorzitters van Nederland. In 2014 werd hij beloond door een vakjury: hij werd finalist in de “Dagvoorzitter van het Jaar” verkiezing.

Parallelsessies

 • Ann-Marie Aguilar, Director of Operations WELL, IWBI
 • Ewoud van der Sluis, Hevo
 • Robert Bakker, Development Manager, Redevco Nederland
 • Philip Blaauw, INNAX
 • Arjan Bunnik, Duurzaamheidsmanager, NUON
 • Dries Castelein, Delta Projectontwikkeling
 • Rudy Grevers, Consultant Alklima
 • Bas van de Griendt, Kwartiermaker Deltaplan Duurzame Renovatie, DGBC
 • Petran van Heel, Sector Banker Bouw, ABN AMRO
 • Boudie Hoogedeure, Strijp T
 • Rob Klinkert, Portfolio Manager Facilities, PWC
 • Edwin van Noort, Themamanager Gezondheid & Circulair Gebouwde Omgeving, DGBC
 • Jaap van Rhijn, Ceo, Colliers
 • Selina Roskam, Kennismakelaar duurzaam bouwen, RVO
 • Olaf Rutten, Transitieleider, ABN AMRO
 • Robert Schellekens, Senior Technical Manager, Sustainability and Innovations, Bouwinvest
 • Jeroen Schinkel, circulair projectmanager CIRCL, TRAJECT Adviseurs & Managers
 • Erik Suichies, Directeur Zakelijke Markt, NUON
 • Gerrit-Jan Teunissen, WELL consultant, TRAJECT Adviseurs & Managers
 • Anneke de Vries, Albert Heijn
 • Alan Yates, Technical Director, BRE Group
OrganisatieFunctie
Aberdeen Property Investors the NetherlandsAsset Manager
ABN AMROFacility manager
ABN AMRO‎Manager Business Management 
ABN AMRORelatiemanager sectorteam Bouw regio Noordwest
ABN AMROManager Real Estate
ABN AMROProcurement Consultant
ABN AMROsectorbanker overheid & onderwijs
ABN AMROProcurement Consultant
ABN AMRORelatiemanager Commercial Clients I
ABN AMROManager Suppliers & Product Development Facility Management
ABN AMROStrategy Consultant
ABN AMROManager Bouw
ABN AMRODirecteur Customer Experience
ABN AMRORelatiemanager sector Bouw
ABN AMRODirecteur Circulair Paviljoen
ABN AMROBusiness Development CIRCL
ABN AMROTransitieleider
ABN AMROSector Banker
ABN AMRODirector Sustainable Banking
ABN AMRODirecteur Facility Management
ABN AMROReal Estate Project Manager
ABN AMROhead of Real Estate & Public Sector clients
ABN AMROrelatiemanager sectorteam Bouw
ABN AMROBusiness Intelligence Consultant
ABN AMRODirecteur bouw
ABN AMRORelatiemanager
ABN AMRODirecteur Real Estate
AKD N.V.Advocaat/ Partner
AKD N.V.Partner / Notaris
Albert Heijn Real Estate & ConstructionSenior Vice President Ahold Europe Real Estate & Construction
Alliander N.V.Directeur Shared Services
  
ARCADIS Nederland B.V.European Director
ARCADIS Nederland B.V.Programmamanager Big Urban Clients Europe
ASN BankBedrijfshoofd ASN (Duurzame financieringen)
a.s.r. Vastgoed VermogensbeheerDuurzaamheidsmanager
a.s.r. Vastgoed VermogensbeheerManaging Director
Assemblee SpeakersSchrijver/ Politicus
AT Osborne B.V.Adviseur gebiedsontwikkeling
Averesch B.V.Commercieel Directeur
BIM mediaUitgever Customer Media
BlauwerDuurzame Bouwer
BouwinvestCSR Manager
BouwinvestCSR & Innovation Manager
Brink Climate Systems B.V.Disruption Officer
Brink GroepSenior Consultant
C2N B.V.Eigenaar
Colliers InternationalConsultant Facility Management
Colt InternationalCommercieel Directeur
Corporate Facility Partners B.V. (CFP)Managing partner
Corporate Facility Partners B.V. (CFP)Algemeen Directeur / Communicatie
Croonwolter&drosDirecteur
Cushman & WakefieldPartner
Daikin Airconditioning Netherlands B.V.Consulting Engineer
Deerns Groep B.V.Directeur
Delta Development GroupSenior Consultant
Delta Electronics Netherlands B.V.programma manager Delta Buildings
Desso B.V.Account manager
De Vries en VerburgHoofd Planontwikkeling
De Vries en VerburgKAM Manager
De Vries en VerburgMarketing & Communicatie
De Vries en VerburgFinancieel directeur
DGMR Bouw B.V.Directeur
DPA Cauberg-HuygenDuurzaamheidsadviseur
DPM | Duurzaamheid in Podia en MuseaEigenaar / Consultant
Duurzaam GebouwdUitgever / Directeur
DWAAlgemeen Directeur
E4S ConsultDirecteur / Adviseur
Ector Hoogstad ArchitectenProjectarchitect
EnecoBusiness Developer
ENGIE Services West B.V.Algemeen Directeur
ENGIE Services West B.V.Marktsegmentmanager Commercieel Vastgoed
Flexim NetherlandsCEO
Forbo Flooring B.V.National Account Manager Commercial Office Buildings
Forbo Flooring B.V.Head of Sales Netherlands
Gemeente AmsterdamAfdelingmanager PTE
Gemeente AmsterdamAdviseur duurzaamheid
Gemeente AmsterdamAdviseur duurzaamheid
Gemeente AmsterdamFacility Manager
Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkelingenbeleidsadviseur ruimte en energietransitie
Gemeente RotterdamProjectleider Duurzaam
Gemeente RotterdamProjectleider
Gemeente Utrechtadviseur duurzame ontwikkeling
Gemeente UtrechtProgramma Manager Utrechtse Energie
Geva VastgoedProjectleider
G&S Bouw B.V.Planvoorbereider
G&S VastgoedOntwikkelaar
G&S VastgoedOntwikkelmanager
Gyproc Nederland Saint-GobainManager Techniek
Herman de Groot IngenieursOntwerper-/ Projectmanager
HEVO B.V.Directievoorzitter
Hezelburcht B.V.Managing Consultant Sustainability
Hezelburcht B.V.Consultant
Hollander TechniekAfdelingshoofd
HWRK b.v.Partner / Consultant
HWRK b.v.Adviseur Huisvesting en Vastgoed
HWRK b.v.Partner HWRK Housing + Facility Professionals
IGG Bointon de Groot BVBouweconomisch Adviseur
Inbo B.V.Architect
ING Real Estate FinanceProductmanager
ING Real Estate FinanceCommunicatie Manager
ING Real Estate FinanceTechnical Property Manager
ING Real Estate FinanceIntern opdrachtgever
InterfaceHead of Sustainable Development
IntrakoopInkoper/ Productmanager
Isover Saint-GobainCommercieel directeur
IVBNDirecteur
IVBNSenior Beleidsadviseur
J.P. van Eesteren B.V.Projectmanager
Kawneer NetherlandsManager PA &AC
Knauf B.V.Projectadviseur
Koninklijke BAM Groep N.V.Senior commercieel manager
Koninklijke BibliotheekTeamleider Facilitaire Services
Kuijpers Ecopartners B.V.Manager Duurzame Energie
LBP|SIGHTBouwfysusch adviseur
Maatschappelijke AlliantieVoorzitter
Marku Bouw BVDirecteur
MerinCEO
Mollee CommunicatieDagvoorzitter
MVRDVfounding partner/ architect
NIBEAandeelhouder
NIBEAlgemeen Directeur
NL GreenlabelDirecteur
NS Stations - Exploitatie bedrijfSenior Manager/Portofoliomanager
NS Stations - Exploitatie bedrijfFormat manager
ORGA ArchitectFounder & Senior architect
OVG Real Estate B.V.Assistent Product Manager
PEFC NEDERLANDVoorzitter
Philips LightingManager Government Affairs
PROVADAContent director
PwCProjectcoördinator
PwCPortfoliomanager
Redevco Nederland B.V.Project Manager
Rijksdienst voor Ondernemend NederlandSenior Adviseur
RijksvastgoedbedrijfSenior Adviseur strategie
ROCKWOOL B.V.Manager Public Affairs / Fire Safety
Sannie Verweij AdviesAdviseur Duurzaamheid
Sapa Building System B.V.Projectmanager
SER - Sociaal Economisch Raad 
Siemens Building TechnologiesManager Building Performance & Sustainability
Sika Nederland B.V. / Pulastic SportvloerenAlgemeen directeur at Sika Nederland B.V.
Stichting BRIQSVoorzitter
Strukton WorksphereConsultant
Strukton WorksphereSenior Business Development Manager
Talent voor TransitieKwartiermaker
TNOProgramma Manager Energie in de Gebouwde Omgeving
TRAJECT Adviseurs & ManagersDirecteur-eigenaar
TU DelftProgramma Manager
TU DelftUrbanism quest ambassador
TU DelftStudent
TU DelftHoogleraar
TU DelftAMS program developer Circular City
TVVLDirecteur
Uneto-VNIVoorzitter
Unica Groep B.V.Voorzitter Algemeen Bestuur DGBC
Van Wijnen Holding N.V.Coördinator innovatie
VBI Verkoop Maatschappij B.V.Adviseur Bouwconcepten
VerwolMarketing Manager
VerwolAccountmanager
VestedaDirecteur Acquisitions
Vlakglas Recycling NederlandProjectmanager 
Voila LeusdenLid College van Bestuur
VolkerWessels Vastgoed B.V.Vastgoedontwikkelaar/ Manager Innovatie
Wageningen University & ResearchLeider domein agro en natuur
WDP Nederland N.V.Directeur

Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door de DGBW Partners. DGBC Participanten en relaties van de DGBW Partners hebben relatiecodes ontvangen om kosteloos deel te nemen. 

Wilt u ook deelnemen, maar heeft u geen relatiecode? Neem dan contact met ons op via events@dgbc.nl.

De Dutch Green Building Week wordt voor het zevende achtervolgende jaar georganiseerd door de  Dutch Green Building Council. De week is in het leven geroepen om alle initiatieven op het gebied van duurzaamheid in relatie tot de gebouwde omgeving in de spotlights te zetten. Jaarlijks komen er meer dan 10.000 bezoekers af op de evenementen die tijdens de week worden gehouden. De Dutch Green Building Week vindt plaats op hetzelfde moment als de World Green Building Week. Gezamenlijk worden de krachten gebundeld en staan de uitdagingen om de mondiale klimaatverandering aan te pakken centraal.

De Dutch Green Building Week 2017 vindt plaats van maandag 25 t/m vrijdag 29 september. Het thema van deze editie is 'meters maken voor het klimaat'. Deze week staat wederom volledig in het teken van duurzaam bouwen, wonen, werken en duurzame gebiedsontwikkeling.

Wilt u meer weten over de voorgaande edities? Bekijk de terugblik van de DGBW.

Datum

donderdag, 28 september, 2017
van 11:30 tot 18:00 uur

Locatie

Circl
Gustav Mahlerplein
Amsterdam

Contactpersoon

Niek Stukje
088 - 55 80 100