Congres 'Building Green, Smart and Healthy’

Meetbare effecten van groen

gezondheid | welbevinden | waterretentie | hittestress | luchtkwaliteit

op 31 januari 2019 vindt het congres ‘Building Green, Smart and Healthy’ plaats in Den Haag. Deze dag staat in het teken van de meetbare bijdrage van groen aan belangrijke opgaven in de gebouwde omgeving: gezondheid, welbevinden, waterretentie, hittestress, luchtkwaliteit. Met onder andere medewerking van Winy Maas (MVRDV), Robbert Snep (ecoloog, WUR) en Bert van Duijn (hoogleraar plantenfysiologie Universiteit Leiden), Peter Glas (deltacommissaris) en Bram Adema (CEO CFP Green Buildings). Het congres vindt plaats in het Central Innovation District in Den Haag, een stedelijk gebied waar de komende decennia verdichting en vergroening als een combinatiekans wordt opgepakt.

Groene kansen voor vastgoed en gebiedsontwikkeling

De positieve bijdrage van groen in en om gebouwen wordt alom verkondigd. Groen zorgt voor lagere zorgkosten, groen zorgt voor waterberging, groen zorgt voor luchtzuivering en zelfs voor energiebesparing. Een groene investering lijkt zich zo heel snel terug te verdienen. Maar hoe zit dit precies? Welke oplossingen zijn er nu voor nieuwe en bestaande gebouwen, hoe meet je de effecten, wat zegt de wetenschap erover? En hoe vlieg je de businesscase aan? Tijdens het congres krijg je de nieuwste kennis en tools aangereikt om de groene kansen voor jouw eigen vastgoed of gebiedsontwikkeling te ontdekken, te meten en te berekenen.

Het congres is een samenwerking van DGBC, Stichting De Groene Stad, Royal FloraHolland en wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de Europese Unie. De gemeente Den Haag is partner in het congres.

Deelnemen

Inschrijven voor dit congres is niet meer mogelijk. Je kunt je interesse kenbaar maken via events@dgbc.nl. Wij plaatsen je vervolgens op een wachtlijst en nemen contact met je op zodra er een plek beschikbaar is. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Vragen?

Mocht je vragen hebben over dit congres, dan vernemen wij dit graag van je via events@dgbc.nl.

Programma

09:00 uur      

Ontvangst met koffie/thee 

09:30 uur

Welkom door dagvoorzitter 
Bram Adema (CFP)

09:40 uur

 

Opening door 

Peter Glas (deltacommissaris)

09:55 uur

Keynote: Verstedelijkingsopgave als groene challenge

Robbert Snep (WUR)

10:25 uur

Interview over voorbeeldgebied Central Innovation District

Ludo Steenmetser (gemeente Den Haag) 

10:35 uur

Keynote: Effecten van groen voor het binnenklimaat 

Bert van Duijn (Universiteit Leiden/Fytagoras))

11:05 uur

Grootschalige toepassing groen in kantoor 

11:15 uur

Korte pauze 

11:30 uur

Workshop ronde 1

12:30 uur

Lunch 

13:30 uur

Workshop ronde 2

14:40 uur

Workshop ronde 3

15:40 uur

Pauze 

16:10 uur

Slim ontwerpen en bouwen met groen

Winy Maas (MVRDV)

16.45 uur

Afsluiting 

17:00 uur

Netwerkborrel 

18:00 uur

Einde congres

* Dit programma is onder voorbehoud. Er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden.

Dagvoorzitter Bram Adema (CFP Green Buildings)

Bram Adema is managing director en oprichter van CFP Green Buildings, hij is samen met zijn team bij CFP één van de aanvoerders van de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Zijn missie is om heel Nederland de expertise te geven om zelf aan de slag te gaan met verduurzaming. De consultants en online software van CFP maken duurzaamheidsmanagers van de eigenaren, financiers, vastgoedmanagers, taxateurs en huurders van meer dan 250.000 gebouwen in 7 landen. Zelfs 2000 scholieren van groep 7 en 8 bespaarden binnen 8 weken gemiddeld 16% op het verbruik van hun eigen scholen. Tot slot is Bram bestuurslid van de Dutch Green Building Council, initiatiefnemer van de Green Deal Circulaire Gebouwen en organisator van het jaarlijkse Green Buildings Congres met de ABN AMRO Innovation Challenge. Zijn motto is “Nederland heeft 17 miljoen duurzaamheidsmanagers”

Bert van Duijn (Fytagoras)

Bert van Duijn is hoogleraar plantenfysiologie en wetenschappelijk directeur van Fytagoras, een onderzoeksbureau dat de effecten van planten op de omgeving nauwkeurig onderzoekt en in beeld brengt. Zijn kennis over de werking van planten draagt hij onder andere uit als hoogleraar op de Universiteit Leiden en aan het University College Roosevelt (Middelburg).

Peter Glas (Deltacommissaris)

Onze steden moeten zich aanpassen aan het veranderend klimaat. Het vergroenen van gebouwen en gebieden helpt bij de opvang van piekbuien en bij het tegengaan van hittestress. Overheden zien de urgentie en maken samen plannen om steden klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Maar de gebieden en gebouwen in de stad zijn maar voor een klein deel in publieke handen. Ook private partijen moeten aan de slag.

Winy Maas (MVRDV)

Fotograaf: Barbra Verbij

Winy Maas is een Nederlands architect, landschapsarchitect, hoogleraar en urbanist. Maas studeerde aan de Rijks Hogere School voor Tuin- en Landschapsinrichting (RHSTL), waar hij afstudeerde als landschapsarchitect. In 1990 behaalde hij zijn diploma aan de Technische Universiteit Delft. In 1991 richtte hij de MVRDV op. In 2010 was Maas gastdocent architectuur aan het Massachusetts Institute of Technology. Tevens is hij hoogleraar architectuur aan de faculteit Architectuur van de Technische Universiteit Delft. Daarvoor gaf hij les aan de Yale-universiteit. Hij is lid van de onderzoeksraad van het Berlage Instituut in Rotterdam en toezichthouder over de stedelijke ontwikkeling van Bjorvika in Oslo.

Robbert Snep (Wageningen UR)


Robbert Snep is onderzoeker en consultant op het gebied van urbane ecologie en groene bedrijventerreinen bij Wageningen UR. In die functie adviseert hij over de inzet van groen ten behoeve van bedrijvigheid in gebieden. Van jongs af aan heeft Robbert een grote interesse voor de natuur. Naast dat hij in het verleden als vrijwilliger veel bezig is geweest in de natuur, heeft hij Biologie gestudeerd in Tilburg (Fontys hogeschool) en bij Wageningen Universiteit. Twee jaar geleden is Robbert in Wageningen gepromoveerd op het onderwerp ‘biodiversiteit op bedrijventerreinen’. Zijn bevindingen zijn samengevat in het boekwerk Groen Werkt Beter. In zijn werk legt Robbert de link tussen de behoeften in de samenleving en de meerwaarde die het stedelijk ecosysteem kan hebben voor de mens. Robbert ziet zijn rol vooral in het integreren van groen- en natuurwaarden in planprocessen door intensief samen te werken met andere disciplines en als ecoloog aan te tonen hoe belangrijk de natuur voor een stad is. 

Helaas, je kan je niet meer aanmelden. Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar.
Inschrijven

Datum

donderdag, 31 januari, 2019
van 09:00 tot 17:00 uur

Locatie

NH Hotel Den Haag
Prinses Margrietplantsoen 100
2595 BR, Den Haag

Contactpersoon

Jan Kadijk
088 - 55 80 100