Congres 'Building Green, Smart and Healthy’

Meetbare effecten van groen

gezondheid | welbevinden | waterretentie | hittestress | luchtkwaliteit

op 31 januari 2019 vindt het congres ‘Building Green, Smart and Healthy’ plaats in Den Haag. Deze dag staat in het teken van de meetbare bijdrage van groen aan belangrijke opgaven in de gebouwde omgeving: gezondheid, welbevinden, waterretentie, hittestress, luchtkwaliteit. Met onder andere medewerking van Winy Maas (MVRDV) en Robbert Snep (ecoloog, WUR). Het congres vindt plaats in het Central Innovation District in Den Haag, een stedelijk gebied waar de komende decennia verdichting en vergroening als een combinatiekans wordt opgepakt.

Groene kansen voor vastgoed en gebiedsontwikkeling

De positieve bijdrage van groen in en om gebouwen wordt alom verkondigd. Groen zorgt voor lagere zorgkosten, groen zorgt voor waterberging, groen zorgt voor luchtzuivering en zelfs voor energiebesparing. Een groene investering lijkt zich zo heel snel terug te verdienen. Maar hoe zit dit precies? Welke oplossingen zijn er nu voor nieuwe en bestaande gebouwen, hoe meet je de effecten, wat zegt de wetenschap erover? En hoe vlieg je de businesscase aan? Tijdens het congres krijg je de nieuwste kennis en tools aangereikt om de groene kansen voor jouw eigen vastgoed of gebiedsontwikkeling te ontdekken, te meten en te berekenen.

Het congres is een samenwerking van DGBC, Stichting De Groene Stad en Royal FloraHolland. 

Deelnemen

Er is plaats voor 200 deelnemers. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Vragen?

Mocht je vragen hebben over dit congres, dan vernemen wij dit graag van je via events@dgbc.nl.

Bert van Duijn

Bert van Duijn is hoogleraar plantenfysiologie en wetenschappelijk directeur van Fytagoras, een onderzoeksbureau dat de effecten van planten op de omgeving nauwkeurig onderzoekt en in beeld brengt. Zijn kennis over de werking van planten draagt hij onder andere uit als hoogleraar op de Universiteit Leiden en aan het University College Roosevelt (Middelburg).

Winy Maas (MVRDV)

Fotograaf: Barbra Verbij

Winy Maas is een Nederlands architect, landschapsarchitect, hoogleraar en urbanist. Maas studeerde aan de Rijks Hogere School voor Tuin- en Landschapsinrichting (RHSTL), waar hij afstudeerde als landschapsarchitect. In 1990 behaalde hij zijn diploma aan de Technische Universiteit Delft. In 1991 richtte hij de MVRDV op. In 2010 was Maas gastdocent architectuur aan het Massachusetts Institute of Technology. Tevens is hij hoogleraar architectuur aan de faculteit Architectuur van de Technische Universiteit Delft. Daarvoor gaf hij les aan de Yale-universiteit. Hij is lid van de onderzoeksraad van het Berlage Instituut in Rotterdam en toezichthouder over de stedelijke ontwikkeling van Bjorvika in Oslo.

Robbert Snep (Wageningen UR)


Robbert Snep is onderzoeker en consultant op het gebied van urbane ecologie en groene bedrijventerreinen bij Wageningen UR. In die functie adviseert hij over de inzet van groen ten behoeve van bedrijvigheid in gebieden. Van jongs af aan heeft Robbert een grote interesse voor de natuur. Naast dat hij in het verleden als vrijwilliger veel bezig is geweest in de natuur, heeft hij Biologie gestudeerd in Tilburg (Fontys hogeschool) en bij Wageningen Universiteit. Twee jaar geleden is Robbert in Wageningen gepromoveerd op het onderwerp ‘biodiversiteit op bedrijventerreinen’. Zijn bevindingen zijn samengevat in het boekwerk Groen Werkt Beter. In zijn werk legt Robbert de link tussen de behoeften in de samenleving en de meerwaarde die het stedelijk ecosysteem kan hebben voor de mens. Robbert ziet zijn rol vooral in het integreren van groen- en natuurwaarden in planprocessen door intensief samen te werken met andere disciplines en als ecoloog aan te tonen hoe belangrijk de natuur voor een stad is. 

Er zijn nog plekken beschikbaar
Inschrijven

Datum

donderdag, 31 januari, 2019
van 09:00 tot 17:00 uur

Locatie

NH Hotel Den Haag
Prinses Margrietplantsoen 100
2595 BR, Den Haag

Contactpersoon

Jan Kadijk
088 - 55 80 100