Congres 'Building Green, Smart and Healthy’

Deze bijeenkomst heeft reeds plaatsgevonden.

Meetbare effecten van groen

gezondheid | welbevinden | waterretentie | hittestress | luchtkwaliteit

op 31 januari 2019 vindt het congres ‘Building Green, Smart and Healthy’ plaats in Den Haag. Deze dag staat in het teken van de meetbare bijdrage van groen aan belangrijke opgaven in de gebouwde omgeving: gezondheid, welbevinden, waterretentie, hittestress, luchtkwaliteit. Met onder andere medewerking van Winy Maas (MVRDV), Robbert Snep (ecoloog, WUR) en Bert van Duijn (hoogleraar plantenfysiologie Universiteit Leiden), Peter Glas (deltacommissaris) en Bram Adema (CEO CFP Green Buildings). Het congres vindt plaats in het Central Innovation District in Den Haag, een stedelijk gebied waar de komende decennia verdichting en vergroening als een combinatiekans wordt opgepakt.

Groene kansen voor vastgoed en gebiedsontwikkeling

De positieve bijdrage van groen in en om gebouwen wordt alom verkondigd. Groen zorgt voor lagere zorgkosten, groen zorgt voor waterberging, groen zorgt voor luchtzuivering en zelfs voor energiebesparing. Een groene investering lijkt zich zo heel snel terug te verdienen. Maar hoe zit dit precies? Welke oplossingen zijn er nu voor nieuwe en bestaande gebouwen, hoe meet je de effecten, wat zegt de wetenschap erover? En hoe vlieg je de businesscase aan? Tijdens het congres krijg je de nieuwste kennis en tools aangereikt om de groene kansen voor jouw eigen vastgoed of gebiedsontwikkeling te ontdekken, te meten en te berekenen.

Het congres is een samenwerking van DGBC, Stichting De Groene Stad, Royal FloraHolland en wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de Europese Unie. De gemeente Den Haag is partner in het congres.

Deelnemen

Inschrijven voor dit congres is niet meer mogelijk. Je kunt je interesse kenbaar maken via events@dgbc.nl. Wij plaatsen je vervolgens op een wachtlijst en nemen contact met je op zodra er een plek beschikbaar is. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Vragen?

Mocht je vragen hebben over dit congres, dan vernemen wij dit graag van je via events@dgbc.nl.

Programma

09:00 uur      

Ontvangst met koffie/thee 

09:30 uur

Welkom door dagvoorzitter 
Bram Adema (CFP)

09:40 uur

 

Opening door 

Peter Glas (deltacommissaris)

09:55 uur

Keynote: Verstedelijkingsopgave als groene challenge

Robbert Snep (WUR)

10:25 uur

Interview over voorbeeldgebied Central Innovation District

Ludo Steenmetser (gemeente Den Haag) 

10:35 uur

Keynote: Effecten van groen voor het binnenklimaat 

Bert van Duijn (Universiteit Leiden/Fytagoras))

11:05 uur

Grootschalige toepassing groen in kantoor 

11:15 uur

Korte pauze 

11:45 uur

Workshop ronde 1

12:45 uur

Lunch 

13:45 uur

Workshop ronde 2

15:00 uur

Workshop ronde 3

16:00 uur

Pauze 

16:15 uur

Slim ontwerpen en bouwen met groen

Winy Maas (MVRDV)

16.50 uur

Afsluiting 

17:00 uur

Netwerkborrel 

18:00 uur

Einde congres

* Dit programma is onder voorbehoud. Er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden.

Dagvoorzitter Bram Adema (CFP Green Buildings)

Bram Adema is managing director en oprichter van CFP Green Buildings, hij is samen met zijn team bij CFP één van de aanvoerders van de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Zijn missie is om heel Nederland de expertise te geven om zelf aan de slag te gaan met verduurzaming. De consultants en online software van CFP maken duurzaamheidsmanagers van de eigenaren, financiers, vastgoedmanagers, taxateurs en huurders van meer dan 250.000 gebouwen in 7 landen. Zelfs 2000 scholieren van groep 7 en 8 bespaarden binnen 8 weken gemiddeld 16% op het verbruik van hun eigen scholen. Tot slot is Bram bestuurslid van de Dutch Green Building Council, initiatiefnemer van de Green Deal Circulaire Gebouwen en organisator van het jaarlijkse Green Buildings Congres met de ABN AMRO Innovation Challenge. Zijn motto is “Nederland heeft 17 miljoen duurzaamheidsmanagers”

Bert van Duijn (Fytagoras)

Bert van Duijn is hoogleraar plantenfysiologie en wetenschappelijk directeur van Fytagoras, een onderzoeksbureau dat de effecten van planten op de omgeving nauwkeurig onderzoekt en in beeld brengt. Zijn kennis over de werking van planten draagt hij onder andere uit als hoogleraar op de Universiteit Leiden en aan het University College Roosevelt (Middelburg).

Peter Glas (Deltacommissaris)

Onze steden moeten zich aanpassen aan het veranderend klimaat. Het vergroenen van gebouwen en gebieden helpt bij de opvang van piekbuien en bij het tegengaan van hittestress. Overheden zien de urgentie en maken samen plannen om steden klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Maar de gebieden en gebouwen in de stad zijn maar voor een klein deel in publieke handen. Ook private partijen moeten aan de slag.

Winy Maas (MVRDV)

Fotograaf: Barbra Verbij

Winy Maas is een Nederlands architect, landschapsarchitect, hoogleraar en urbanist. Maas studeerde aan de Rijks Hogere School voor Tuin- en Landschapsinrichting (RHSTL), waar hij afstudeerde als landschapsarchitect. In 1990 behaalde hij zijn diploma aan de Technische Universiteit Delft. In 1991 richtte hij de MVRDV op. In 2010 was Maas gastdocent architectuur aan het Massachusetts Institute of Technology. Tevens is hij hoogleraar architectuur aan de faculteit Architectuur van de Technische Universiteit Delft. Daarvoor gaf hij les aan de Yale-universiteit. Hij is lid van de onderzoeksraad van het Berlage Instituut in Rotterdam en toezichthouder over de stedelijke ontwikkeling van Bjorvika in Oslo.

Robbert Snep (Wageningen UR)


Robbert Snep is senior onderzoeker en consultant op het gebied van groene steden: ecologie, klimaatadaptatie, gezondheid. Hij vertaalt wetenschappelijke inzichten naar praktisch toepasbare tools en handvatten en werkt in binnen- en buitenland aan innovatieve stadsontwikkelingsprojecten, in samenwerking met overheden, projectontwikkelaars, ontwerpers, de groensector en collega-onderzoeksinstituten. Hij heeft promotieonderzoek gedaan naar hoe groen op bedrijventerreinen beter in te zetten is voor natuurdoelen, en daarbij - in het kader van hun duurzaamheidsstrategie - samengewerkt met bedrijven als Heineken. In de programma’s Metropolitan Solutions en Green Climate Solutions van Wageningen Environmental Research (onderdeel WUR) zorgen hij en collega’s dat kennis van natuurinclusieve oplossingen voor verduurzaamheidsvraagstukken in steden worden ingebracht in lokale processen, hetgeen wordt ervaren als een waardevolle aanvulling op de civiel-technische kennis in de stedenbouw. Momenteel werkt hij met steden als Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven aan concrete bouwprojecten op dit vlak.

RONDE 1 – 11:45 – 12:45

1  

Binnengroen meer dan mooi alleen - HR en FM perspectief

2

BREEAM en Biophilic Design

3

Healthy Urban Quarter Utrecht en Wonderwoods

4

Puntensysteem Groen- en Natuurinclusief bouwen

5

Rondwandeling WTC Beatrixkwartier

RONDE 2 - 13:45 – 14:45

1  

Ecosysteemdiensten voor de stad

2

De waardering van multifunctionele daken

3

Slimme en groene concepten

4

Inspiratie en groene innovatie in de praktijk

5

Rondwandeling WTC Beatrixkwartier


RONDE 3 - 15:00 – 16:00

1  

Vitamine G nader onderzocht

2

De waarde van Amsterdams groen

3

The economics of health in buildings (English session)

4

Rondwandeling WTC Beatrixkwartier

 

Kijk hier voor meer informatie over de deelsessies.

Datum

donderdag, 31 januari, 2019
van 09:00 tot 17:00 uur

Locatie

NH Hotel Den Haag
Prinses Margrietplantsoen 100
2595 BR, Den Haag

Contactpersoon

Jan Kadijk
088 - 55 80 100