Climate Tech Forum - Global Challenges, Smart Solutions

Op woensdag 21 juni 2023 houden de Nederlandse ambassade in België en het Nederlandse Consulaat-Generaal in Antwerpen de eerste editie van het Climate Tech Forum. Het programma biedt de ideale gelegenheid aan bedrijven, kennisinstellingen en vertegenwoordigers uit het publieke domein om kennis uit te wisselen en nieuwe inzichten op te doen over de toekomst van groene waterstof, klimaatneutraal bouwen, toekomstgerichte landbouw en slimme en duurzame mobiliteit.  

Na de officiële opening onder leiding van de Nederlandse minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje Schreinemacher, wordt een gevarieerd programma per sector voorzien, bestaande uit informatieve break-out sessies voor jouw vakgebied, één-op-één matchmakingsgesprekken met Nederlandse counterparts en netwerkgelegenheid met andere professionals uit het ecosysteem. De dag sluiten wij af met een handelsdiner.  

Dit forum wordt parallel aan het staatsbezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan België georganiseerd.

Bijdrage DGBC

Onderdeel van het programma op 21 juni is de break-out sessie:  Verduurzaming in de bouw - bilaterale samenwerking en harmonisatie als belangrijke sleutel voor bereiken van de Net-Zero doelstellingen.

Waar staan we als België en Nederland in de transitie naar een klimaatneutrale bouweconomie? Hoe zorgen beide landen ervoor dat er wordt gebouwd met de kleinst mogelijke milieu-impact? Wat kunnen we van elkaar leren? En waar moeten knelpunten worden weggenomen om versnelling over de landsgrenzen heen mogelijk te maken?

Om kennis te maken met elkaars markten geven Buildwise en Dutch Green Building Council een schets van de transitieopgave in België en Nederland. Zij gaan in op de noodzaak voor bilaterale samenwerking in de Net-Zero bouwagenda. Aansluitend spreken we met TOTEM, de Nationale MilieuDatabase en vertegenwoordigers van Europa over de kansen en knelpunten voor samenwerking over de grens. Tijdens deze exercitie zal onder meer aandacht zijn voor de harmonisatie van bouwnormering en certificering, het sluiten van de internationale bouwcyclus en opschalen van gezamenlijke innovatieprogramma’s om te komen tot een CO2-neutrale bouweconomie.

Moderatie: William van Niekerk, directeur - TKI Bouw en Techniek

Voor het Nederlandse bedrijfsleven kadert het Climate Tech Forum binnen het meerdaagse programma van de economische missie naar België. Klik hier voor meer informatie over de economische missie. 

Tijd 
Onderdeel
08u1508u45Registratie & Inloop
09u3010u05

Openingsceremonie

Openingsceremonie onder leiding van H.E. mevrouw Liesje Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. 

10u0510u25

Keynote André Kuipers, Nederlands astronaut

De blik van buitenaf op onze prachtige planeet doet ons beseffen: dit is alles wat we hebben. Innovatie is cruciaal om de mensheid en onze planeet vooruit te helpen

Als astronaut ging André Kuipers twee keer de ruimte in. Tijdens zijn reizen zag hij hoe kwetsbaar onze planeet is, daarom zet hij zich nu in om iedereen er bewust van te maken dat we zuinig op onze aarde moeten zijn. Wetenschap en techniek spelen een belangrijke rol bij het bedenken van oplossingen om onze klimaatimpact te verminderen. 

Tijdens de openingsceremonie van het Climate Tech Forum vertelt André Kuipers over zijn unieke ervaring en zijn nieuwe perspectief op onze veranderende planeet. Laat u inspireren.

10u2510u45Afsluiting openingsceremonie en groepsfoto
11u0012u00Diverse breakout sessies 

Eerste break-out sessie: Verduurzaming in de bouw - bilaterale samenwerking en harmonisatie als belangrijke sleutel voor bereiken van de Net-Zero doelstellingen.

In partnerschap met: Embuild Vlaanderen, Vlaanderen Circulair, Cluster Eco-Construction, Cirkelstad, City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Waar staan we als België en Nederland in de transitie naar een klimaatneutrale bouweconomie? Hoe zorgen beide landen ervoor dat er gebouwd wordt met de kleinst mogelijke milieu-impact? Wat kunnen we van elkaar leren? En waar moeten knelpunten worden weggenomen om versnelling over de landsgrenzen heen mogelijk te maken?

Om kennis te maken met elkaars markten geven Buildwise en Dutch Green Building Council een schets van de transitieopgave in België en Nederland. Zij gaan in op de noodzaak voor bilaterale samenwerking in de Net-Zero bouwagenda. Aansluitend spreken we met TOTEM, de Nationale Milieu Database en vertegenwoordigers van Europa over de kansen en knelpunten voor samenwerking over de grens. Tijdens deze exercitie zal onder meer aandacht zijn voor de harmonisatie van bouwnormering en certificering, het sluiten van de internationale bouwcyclus en opschalen van gezamenlijke innovatieprogramma’s om te komen tot CO2-neutrale bouweconomie.

Moderatie: William van Niekerk, directeur - TKI Bouw en Techniek

Bekijk het actuele programma per sector via onderstaande links:

12u0013u15Netwerklunch
13u30

15u45

Twee verdiepende break-out sessies

​​​​​​​Bekijk het actuele programma per sector:

15u4516u15Koffiepauze
16u15

18u15

Matchmaking

De individuele matchmaking biedt de mogelijkheid aan organisaties uit Nederland en België om tijdens een één-op-één gesprek nader kennis met elkaar te maken. Dit programmaonderdeel wordt gefaciliteerd door externe matchmaker Transfer.

18u30

21u00

Handelsdiner

Voor dit diner is het bredere economische netwerk van de Nederlandse Ambassade in Brussel en het Consulaat-Generaal in Antwerpen uitgenodigd. De avond biedt een platform aan Nederlandse en Belgische ondernemers om enerzijds de bestaande contacten binnen uw sector te bestendigen en anderzijds nieuwe samenwerkingen aan te gaan

Onder voorbehoud van wijzigingen