BREEAM-NL Studiebijeenkomst Expert - VOL

Tijdens de Studiedag word je op interactieve wijze op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken over de verschillende BREEAM-NL keurmerken.

De middag zal starten met de laatste cijfers en nieuwe ontwikkelingen van de diverse BREEAM-NL schema’s en de ontwikkelingen bij de DGBC. Vervolgens kan je deelnemen aan een tweetal workshops naar keuze. In het aanmeldformulier kan je deze keuze aangeven. Tot slot zal de middag afgesloten worden met een borrel.

Met 1 dagdeel per jaar ben je als BREEAM-NL Expert weer helemaal up-to-date.

Meer informatie

Meer informatie over deze training, de leerdoelen en de doelgroep vind je in het trainingsprogramma.

MATERIALEN
Nieuwbouw update Categorie Materialen = VOL

In deze workshop wordt de nieuwe opzet van de categorie materialen van de BRL Nieuwbouw behandeld. U kunt vragen stellen over de opzet en krijgt beter inzicht wat dit voor uw toekomstige projecten zal betekenen.
Door: Rudy van der Helm - DGBC

GEBIEDSONTWIKKELING
BREEAM-NL Gebied Inhoudelijk behandeld

De nieuwe versie van de BREEAM-NL beoordelingsrichtlijn voor het certificeren van gebieden is recent gelanceerd. Na 6 jaar sluit de nieuwe BRL weer aan bij de huidige urgente thema’s als klimaatadaptatie, het klimaatakkoord, gezondheid en circulariteit. Tijdens deze workshop nemen we je mee in de wijzigingen, de scope en de toepasbaarheid. Daarbij beschouwen we de relatie tussen het gebiedsschema en de en de richtlijnen op gebouwniveau. Er zijn op dit moment veel gebiedsontwikkelingen gaande en er is veel interesse in de nieuwe gebiedsbeoordelingsrichtlijn. Samen met jou bespreken we de marktkansen en de rol die jij als expert hierin kan pakken. De workshop is interessant voor zowel bestaande BREEAM-NL Gebied experts als voor experts van andere schema’s.
Door: Maikel de Laat - DGBC

IN-USE
In-Use in beweging! 

In-Use groeit Nationaal en Internationaal sterk en is sterk in ontwikkeling. In één sessie ben je weer op de hoogte.
Internationaal: Oktober wordt de nieuwe Internationale update verwacht, volgend jaar gevolgd door de update van BREEAM-NL In-Use. We vertellen wat er gaat veranderen.
Assessmenttool: Gestimuleerd door de portfolio-aanpak, komen steeds meer nieuwe functies beschikbaar. We vertellen hoe je deze effectief in kan zetten.
Circulariteit, Gezondheid, CO2 en Klimaatadaptatie. Hoe gaat In-Use hier meer invulling aan geven. Bediscussieer met ons de plannen!
Door: Peter Gabriëls - DGBC

AFVAL
Waste credits - Afvalverzamelaar

Het doel van Renewi ('Afval bestaat niet') is om zoveel mogelijk waarde uit afval te creëren en grondstoffen in de productieketen te houden door hergebruik en recycling. Tijdens de workshop wordt toegelicht hoe dit in de praktijk gaat bij nieuwbouwprojecten (BREEAM Nieuwbouw & Renovatie). Naast afvoer en verwerking zal het gaan over het gebruik van secundaire grondstoffen. Vanwege de zeer goede ontvangst tijdens de studiedag van 2018 wordt deze studiedag dit jaar nogmaals gegeven.
Door: Jef Driezen en Jan Rietjens - Renewi

(let op, deze workshop wordt vanwege de positieve feedback nogmaals in 2019 gegeven. Als je deze workshop in 2018 al hebt gevolgd is het advies om je in te schrijven voor een andere workshop)

ENERGIE 
BENG in BREEAM-NL  = VOL

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Inmiddels zijn de BENG-eisen bekend én is de methodiek NTA8800 bekend. In deze workshop wordt de nieuwe BENG in meer detail toegelicht én wordt een doorkijkje gegeven in de nieuwe credit ENE 1 voor BREEAM-NL Nieuwbouw.

Door: Martin Dunnink - Nieman

MANAGEMENT 
Een BREEAM-NL project efficiënt organiseren  = VOL

Hoe pak je de start van een BREEAM project aan? Waar begin je? Hoe organiseer je dat efficiënt? Veel experts hebben aangegeven behoefte te hebben aan concrete handvatten om het werk goed te organiseren. Tijdens deze workshop wordt door een zeer ervaren BREEAM expert en assessor zijn inzichten gedeeld om een BREEAM traject efficiënt te organiseren.

Door: Paul Zonneveld - Duurzaamheidscoach.nl

ENERGIE
Energieregelgeving voor de bestaande bouw (o.a. Informatieplicht) = VOL

In 2019 verandert het Activiteitenbesluit milieubeheer. Naast de energiebesparingsplicht komt er ook een informatieplicht voor bedrijven en instellingen. In deze workshop wordt toegelicht wat de informatieplicht betekend voor bestaand vastgoed en hoe dit zich verhoudt de bestaande instrumenten zoals het energielabel en de BREEAM criteria.

GEZONDHEID
Nieuwbouw update Categorie Gezondheid = VOL

In deze workshop wordt de nieuwe opzet van de categorie Gezondheid van de BRL Nieuwbouw behandeld. U kunt vragen stellen over de opzet en krijgt beter inzicht wat dit voor uw toekomstige projecten zal betekenen.
Door: Rudy van der Helm - DGBC

ENERGIE
BENG in BREEAM-NL = VOL

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Inmiddels zijn de BENG-eisen bekend én is de methodiek NTA8800 bekend. In deze workshop wordt de nieuwe BENG in meer detail toegelicht én wordt een doorkijkje gegeven in de nieuwe credit ENE 1 voor BREEAM-NL Nieuwbouw.

Door; Martin Dunnink - Nieman

CIRCULARITEIT
A Framework for Circular Buildings

Tijdens de workshop zoomen we in op het rapport ‘A framework for Circular Buildings’. Dit rapport is tot stand gekomen met steun van de Redevco Foundation in een co-productie van DGBC, Metabolic, SGS Search en Circle Economy. In de publicatie ontdek je op welke wijze circulariteit in de bestaande systemen kan worden geïntegreerd en welke nieuwe circulaire indicatoren aan het duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL kunnen worden toegevoegd.
Door: Edwin van Noort - DGBC

KLIMAATADAPTIVITEIT
Klimaatadaptieve gebouwen met BREEAM-NL

Klimaatbestendigheid is een belangrijk speerpunt voor de overheid en één van de vier thema’s van de DGBC. In de BREEAM-NL schema’s is er aandacht voor hitte, droogte, extreme neerslag en overstromingsrisico’s door klimaatverandering. Daarnaast dragen de BRL’s bij aan het centrale doel: het verduurzamen van de gebouwde omgeving zodat we voldoen aan de klimaatdoelstellingen. In deze workshop wordt uitgelegd hoe de relatie met de BREEAM-NL schema’s is en hoe die specifieke credits inhoudelijk in elkaar zitten.
Door: Jan Kadijk – DGBC

AFVAL
Waste credits - Afvalverzamelaar

Het doel van Renewi ('Afval bestaat niet') is om zoveel mogelijk waarde uit afval te creëren en grondstoffen in de productieketen te houden door hergebruik en recycling. Tijdens de workshop wordt toegelicht hoe dit in de praktijk gaat bij nieuwbouwprojecten (BREEAM Nieuwbouw & Renovatie). Naast afvoer en verwerking zal het gaan over het gebruik van secundaire grondstoffen. Vanwege de zeer goede ontvangst tijdens de studiedag van 2018 wordt deze studiedag dit jaar nogmaals gegeven.
Door: Jef Driezen en Jan Rientjes (Renewi)

(let op, deze workshop wordt vanwege de positieve feedback nogmaals in 2019 gegeven. Als je deze workshop in 2018 al hebt gevolgd is het advies om je in te schrijven voor andere workshop)