BREEAM-NL Studiebijeenkomst Expert

Tijdens de Studiedag word je op interactieve wijze op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken over de verschillende BREEAM-NL keurmerken.

De ochtend zal starten met de laatste cijfers en nieuwe ontwikkelingen van de diverse BREEAM-NL schema’s en de ontwikkelingen bij DGBC. Vervolgens kan je deelnemen aan een tweetal workshops naar keuze. Tot slot zal de ochtend afgesloten worden met een lunch.

Met 1 dagdeel per jaar ben je als BREEAM-NL Expert weer helemaal up-to-date.

Meer informatie

Aanmelden kan via het inschrijfformulier. Let op, prijzen zijn exclusief btw.  Meer informatie over deze training, de leerdoelen en de doelgroep vind je in het trainingsprogramma.

Workshops deel 1

MANAGEMENT = VOL
Een BREEAM-NL project efficiënt organiseren

Hoe pak je de start van een BREEAM project aan? Waar begin je? Hoe organiseer je dat efficiënt? Veel experts hebben aangegeven behoefte te hebben aan concrete handvatten om het werk goed te organiseren. Tijdens deze workshop wordt door een zeer ervaren BREEAM expert en assessor zijn inzichten gedeeld om een BREEAM traject efficiënt te organiseren.
Door: Paul Zonneveld – Duurzaamheidscoach.nl

MATERIALEN
Nieuwbouw update Categorie Materialen

In deze workshop wordt de nieuwe opzet van de categorie materialen van de BRL Nieuwbouw behandeld. U kunt vragen stellen over de opzet en krijgt beter inzicht wat dit voor uw toekomstige projecten zal betekenen.
Door: Rudy van der Helm - DGBC

ENERGIE
BENG in BREEAM-NL

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Inmiddels zijn de BENG-eisen bekend én is de methodiek NTA8800 bekend. In deze workshop wordt de nieuwe BENG in meer detail toegelicht én wordt een doorkijkje gegeven in de nieuwe credit ENE 1 voor BREEAM-NL Nieuwbouw.
Door: Martin Dunnink - Nieman Raadgevende Ingenieurs

IN-USE
In-Use in beweging! Denk mee over nieuwe thema’s in de richtlijn!

In-Use groeit enorm sterk en is hét instrument geworden om het bestaande vastgoed in beweging te krijgen. Tegelijkertijd worden op het gebied van CO2-reductie, Circulariteit, Gezondheid en Klimaatadaptatie bij de bestaande bouw steeds grotere stappen verwacht. Op welke manier kan In-Use hier beter invulling aan geven bij de nieuwe update. Die vraag willen we met jou beantwoorden. 
Door: Peter Gabriels - DGBC

AFVAL
Waste credits - Afvalverzamelaar

Het doel van Renewi ('Afval bestaat niet') is om zoveel mogelijk waarde uit afval te creëren en grondstoffen in de productieketen te houden door hergebruik en recycling. Tijdens de workshop wordt toegelicht hoe dit in de praktijk gaat bij nieuwbouwprojecten (BREEAM Nieuwbouw & Renovatie). Naast afvoer en verwerking zal het gaan over het gebruik van secundaire grondstoffen. Vanwege de zeer goede ontvangst tijdens de studiedag van 2018 wordt deze studiedag dit jaar nogmaals gegeven.
Door: Jef Driezen en Jan Rietjens - Renewi

(let op, deze workshop wordt vanwege de positieve feedback nogmaals in 2019 gegeven. Als je deze worksop in 2018 al hebt gevolgd is het advies om je in te schrijven voor andere workshop)

Workshops deel 2

ENERGIE
Energieregelgeving voor de bestaande bouw (o.a. Informatieplicht)

In 2019 verandert het Activiteitenbesluit milieubeheer. Naast de energiebesparingsplicht komt er ook een informatieplicht voor bedrijven en instellingen. In deze workshop wordt toegelicht wat de informatieplicht betekend voor bestaand vastgoed en hoe dit zich verhoudt de bestaande instrumenten zoals het energielabel en de BREEAM criteria.
Door: René Schellekens - Team Duurzaam Bouwen

GEZONDHEID
Nieuwbouw update Categorie Gezondheid

In deze workshop wordt de nieuwe opzet van de categorie Gezondheid van de BRL Nieuwbouw behandeld. U kunt vragen stellen over de opzet en krijgt beter inzicht wat dit voor uw toekomstige projecten zal betekenen.
Door: Rudy van der Helm - DGBC

IN-USE
BREEAM-NL In-Use Portfolio-aanpak

De portfolio-aanpak voor BREEAM-NL In-Use maakt het mogelijk om grote groepen bestaande gebouwen effectief te certificeren. In 2017 is deze portfolio-aanpak getest bij 5 pilots met in totaal 42 gebouwen. Met succes, in 2018 is dit aantal toegenomen naar tot ruim 200 gebouwen. Opdrachtgevers waarderen o.a. de (jaarlijkse) inzichten die op portfolio niveau worden verkregen. Tijdens deze workshop wordt het proces van de portfolio aanpak van BREEAM-NL In-Use toegelicht aan de hand van praktijkcases. Daarnaast wordt ingegaan op aandachtspunten voor experts en assessoren en wordt een inkijkje gegeven in de nieuwe portfolio functionaliteiten in de assessmenttool. Hiermee wordt het assessment van een In-Use portfolio nu ook vanuit IT oogpunt ondersteund.
Door: Peter Gabriels - DGBC

CIRCULARITEIT
A Framework for Circular Buildings

Tijdens de workshop zoomen we in op het rapport ‘A framework for Circular Buildings’. Dit rapport is tot stand gekomen met steun van de Redevco Foundation in een co-productie van DGBC, Metabolic, SGS Search en Circle Economy. In de publicatie ontdek je op welke wijze circulariteit in de bestaande systemen kan worden geïntegreerd en welke nieuwe circulaire indicatoren aan het duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL kunnen worden toegevoegd.
Door: Edwin van Noort - DGBC

KLIMAATADAPTIVITEIT
Klimaatadaptieve gebouwen met BREEAM-NL

Klimaatbestendigheid is een belangrijk speerpunt voor de overheid en één van de vier thema’s van de DGBC. In de BREEAM-NL schema’s is er aandacht voor hitte, droogte, extreme neerslag en overstromingsrisico’s door klimaatverandering. Daarnaast dragen de BRL’s bij aan het centrale doel: het verduurzamen van de gebouwde omgeving zodat we voldoen aan de klimaatdoelstellingen. In deze workshop wordt uitgelegd hoe de relatie met de BREEAM-NL schema’s is en hoe die specifieke credits inhoudelijk in elkaar zitten.
Door: Jan Kadijk – DGBC

AFVAL
Waste credits - Afvalverzamelaar

Het doel van Renewi ('Afval bestaat niet') is om zoveel mogelijk waarde uit afval te creëren en grondstoffen in de productieketen te houden door hergebruik en recycling. Tijdens de workshop wordt toegelicht hoe dit in de praktijk gaat bij nieuwbouwprojecten (BREEAM Nieuwbouw & Renovatie). Naast afvoer en verwerking zal het gaan over het gebruik van secundaire grondstoffen. Vanwege de zeer goede ontvangst tijdens de studiedag van 2018 wordt deze studiedag dit jaar nogmaals gegeven.
Door: Jef Driezen en Jan Rietjens - Renewi

(let op, deze workshop wordt vanwege de positieve feedback nogmaals in 2019 gegeven. Als je deze workshop in 2018 al hebt gevolgd is het advies om je in te schrijven voor andere workshop)