BREEAM-NL Studie- en Harmonisatiebijeenkomst

Deze training heeft reeds plaatsgevonden.

Tijdens de Studiedag wordt u op interactieve wijze op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken over de verschillende BREEAM-NL keurmerken. De middag zal starten met de laatste cijfers en nieuwe ontwikkelingen van de diverse BREEAM-NL schema’s en de ontwikkelingen bij de DGBC. Vervolgens kunt u deelnemen aan een tweetal workshops naar keuze. In het aanmeldformulier kunt deze keuze aangeven. Tot slot zal de middag afgesloten worden met een borrel.

Met 1 dagdeel per jaar bent u als BREEAM-NL Expert weer helemaal up-to-date.

Workshops

Nieuwbouw / In-Use

Subsidies voor duurzaam bouwen

De Nederlandse en Europese overheden stimuleren duurzaam bouwen met allerhande subsidies. Stan Mens van Hezelburcht geeft in deze workshop een overzicht van de beschikbare subsidies en geeft aan hoe subsidies meegenomen kunnen worden in het bouwproces. Bent u geïnteresseerd in welke subsidies beschikbaar zijn en of en hoe u gebruik kunt maken van deze regelingen volg dan deze workshop.
Door: Stan Mens (Managing Consultant Sustainability, Hezelburcht B.V.)

Nieuwbouw / In-Use

ISO 14001 en andere certificaten relevant voor BREEAM

Binnen BREEAM komen verschillende eisen voor waar een organisatie al aan heeft voldaan door het behalen van een ander certificaat. Dit geldt in het bijzonder voor eisen rond organisatorische- en monitoring maatregelen die ook vereist zijn bij milieu-, energie- en arbo en veiligheidsmanagementsystemen. Deze managementsystemen kunnen worden gecertificeerd op basis van de ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001/ISO 45001 normen. Ook zijn de CO2-prestatieladder en VCA-certificatie veel gebruikte certificatieregelingen die raakvlakken hebben met BREEAM. Tijdens de workshop wordt inzicht gegeven in de samenhang tussen de verschillende certificatieregelingen en de mogelijkheden daar bij BREEAM-certificatie gebruik van te maken.
Door: Frans Stuyt (Directeur, Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en arbomanagementsystemen)

Nieuwbouw / In-Use

Kosten en Baten van BREEAM-NL in nieuwbouw- en renovatieprojecten

De workshop geeft de opdrachtgever reeds in een vroeg stadium inzicht in de kosten en baten in relatie tot het gewenste duurzaamheidsniveau. Tevens geeft de workshop handvatten om de gewenste duurzaamheidsmaatregelen goed in het ontwerptraject te verankeren, waardoor duurzaamheid in het project op een effectieve wijze verwerkt kan worden. De workshop is met name bedoeld voor de opdrachtgever en adviseurs.
Door: Loek Coerver (Kostenadviseur, Rienks Bouwmanagement)

Harmonisatiebijeenkomst

Harmonisatiebijeenkomst Assessor

Wilt u erkend blijven als BREEAM-NL Assessor? Dan bent u verplicht om ten minste eens per kalenderjaar deel te nemen aan een Harmonisatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zullen minimaal drie cases aan de deelnemers worden voorgelegd waarover geharmoniseerd kan worden. De Cases moeten een breed leereffect hebben, waarbij de rol en verantwoordelijkheid van de Assessoren centraal staan (vakmanschap).
Door: Guido Slokkers (Projectmanager, DGBC)

Meer informatie

Meer informatie over deze training, de leerdoelen en de doelgroep vindt u in het trainingsprogramma.

Datum

woensdag, 17 mei, 2017
van 13:00 tot 17:00 uur

Locatie

Gele Kegels Eindhoven
Kennedyplein 1-5
5611 ZS , Eindhoven

Uw investering

regulier tarief: € 220,00

participanten van DGBC: € 165,00 (= 25% korting)

Genoemde prijzen zijn exclusief btw

Contactpersoon

Mariska Louwerens
088 - 55 80 100