BREEAM-NL Studie- en Harmonisatiebijeenkomst

Deze training heeft reeds plaatsgevonden.

Tijdens de Studiedag word je op interactieve wijze op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken over de verschillende BREEAM-NL keurmerken. De middag zal starten met de laatste cijfers en nieuwe ontwikkelingen van de diverse BREEAM-NL schema’s en de ontwikkelingen bij de DGBC. Vervolgens kunt u deelnemen aan een tweetal workshops naar keuze. In het aanmeldformulier kunt deze keuze aangeven. Tot slot zal de middag afgesloten worden met een borrel.

Met 1 dagdeel per jaar ben je als BREEAM-NL Expert weer helemaal up-to-date.

Workshops

Materialen

Circulariteit en BREEAM

Tijdens deze workshop gaan we in op de (mogelijke) definities van circulaire economie en een circulair gebouw en de thema’s, strategieën en indicatoren die hierbij een rol kunnen spelen. Welke prestaties maken een gebouw circulair(der) en waarom, en welke impact kan hiermee bereikt worden? Daarbij bekijken we ook in welke mate aspecten momenteel al in BREEAM (nieuwbouw en renovatie) worden meegenomen, maar natuurlijk vooral ook naar de hiaten.
Door: Kees Faes (SGS Search)

BREEAM-NL Gebied 2018

geen titel

De nieuwe versie van de BREEAM-NL beoordelingsrichtlijn voor het certificeren van gebieden is recent gelanceerd. Na 6 jaar sluit de nieuwe BRL weer aan bij de huidige urgente thema’s als klimaatadaptatie, het klimaatakkoord, gezondheid en circulariteit. Tijdens deze workshop nemen we je mee in de wijzigingen, de scope en de toepasbaarheid. Daarbij beschouwen we de relatie tussen het gebiedsschema en de en de richtlijnen op gebouwniveau. Er zijn op dit moment veel gebiedsontwikkelingen gaande en er is veel interesse in de nieuwe gebiedsbeoordelingsrichtlijn. Samen met jou bespreken we de marktkansen en de rol die jij als expert hierin kan pakken. De workshop is interessant voor zowel bestaande BREEAM-NL Gebied experts als voor experts van andere schema’s.
Door: Thomas Metz (DGBC) en Maikel de Laat (DGBC)

Gezondheid

Gezonde gebouwen met BREEAM: De crosswalk tussen BREEAM en WELL

De afgelopen jaren is er een keurmerk opgekomen dat zich specifiek richt op gezondheid en de mens in gebouwen: WELL. Gezondheid is een thema binnen BREEAM naast de overige thema’s. Hoe verhouden de keurmerken zich met elkaar? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen? Heb je je WELL certificaat al bijna binnen als je een BREEAM certificaat hebt? Het antwoord is (vanzelfsprekend) nee, maar er is wel een overlap waar je handig gebruik van kunt maken. Er zullen enkele voorbeelden gegeven worden van projecten die op dit moment certificering nastreven.
Door: Lothar Wijnand (M3E)

Afval

Duurzaam grondstoffenbeheer: De WASTE credits in de praktijk

Het doel van Renewi ('Afval bestaat niet') is om zoveel mogelijk waarde uit afval te creëren en grondstoffen in de productieketen te houden door hergebruik en recycling. Tijdens de workshop wordt toegelicht hoe dit in de praktijk gaat bij nieuwbouwprojecten (BREEAM Nieuwbouw & Renovatie). Naast afvoer en verwerking zal het gaan over het gebruik van secundaire grondstoffen.
Door: Kim Meulenbroeks & Jan Rietjens (Renewi)

Harmonisatiebijeenkomst Assessor

Harmonisatiebijeenkomst assessoren

De harmonisatiebijeenkomst wordt alleen in de tweede ronde aangeboden en is alleen bedoeld voor assessoren.
Door: Rudy van der Helm en Edith Maingay

Meer informatie

Meer informatie over deze training, de leerdoelen en de doelgroep vind je in het trainingsprogramma.

Datum

woensdag, 12 december, 2018
van 13:00 tot 17:00 uur

Locatie

BCN Eindhoven
Kennedyplein 204
5611ZT, Eindhoven

Je investering

regulier tarief: € 220,00

participanten van DGBC: € 165,00 (= 25% korting)

Genoemde prijzen zijn exclusief btw

Contactpersoon

Pauline Braam
088 - 55 80 100