BREEAM-NL Harmonisatiebijeenkomst Assessoren Nieuwbouw

Dit jaar worden de harmonisatiebijeenkomsten gehouden op locatie van een gecertificeerd BREEAM-NL project. Voor het schema Nieuwbouw en Renovatie zal onder leiding van een ervaren assessor worden ingegaan op de specifieke uitdagingen van het certificeringstraject. 

Na een rondleiding door het gebouw is er een plenaire sessie waarbij je feedback kunt geven op de specifieke oplossingen van dit project. De middag wordt afgesloten met een borrel. 

Indien je assessor bent op meerdere schema’s hoef je maar één bijeenkomst van een schema naar keuze bij te wonen. Op verzoek kan een extra bijeenkomst worden bijgewoond. Er zijn echter een gelimiteerd aantal plekken beschikbaar en assessoren die nog aan de harmonisatieverplichting moeten voldoen krijgen voorrang.

Locatie

Op 3 juli zijn we te gast bij Eurojust in Den Haag onder leiding van de ervaren assessor Wim Maassen (RHDHV). Informatie over de locatie en het project vind je hier: Gecertificeerd project - Eurojust.

Deelnemers

Deze training is alleen van toepassing voor BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie assessoren. Aanmelden kan via het inschrijfformulier.