BREEAM-NL Harmonisatiebijeenkomst Assessoren In-Use

Dit jaar worden de harmonisatiebijeenkomsten gehouden op locatie van een gecertificeerd BREEAM-NL project. Voor het schema In-Use zal een interactieve sessie worden gehouden waarbij diverse cases van zowel het bezochte gebouw als andere BREEAM-NL In-Use projecten worden behandeld. 

Indien je assessor bent op meerdere schema’s hoef je maar één bijeenkomst van een schema naar keuze bij te wonen. Op verzoek kan een extra bijeenkomst worden bijgewoond. Er zijn echter een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Assessoren die nog aan de harmonisatieverplichting moeten voldoen krijgen voorrang.

Locatie

Voor het schema In-Use vind de bijeenkomst plaats in het Concertgebouw in Amsterdam onder leiding van Thomas Metz (DGBC) en Peter Gabriëls (DGBC). Het concertgebouw is in 2017 gecertificeerd voor de delen Asset en Beheer op basis van BREEAM-NL In-Use versie 2016. Meer informatie over de locatie vind je hier: Gecertificeerd project - Concertgebouw

Deelnemers

Deze training is alleen van toepassing voor BREEAM-NL In-Use assessoren.