>

Bijeenkomst Toekomstwaarde vastgoed

Dit evenement heeft reeds plaatsgevonden.
Bekijk de agenda voor aankomende evenementen en trainingen.

De duurzaamheid en toekomstwaarde van een gebouw nemen toe als het eenvoudiger en beter aan te passen is voor ander gebruik. Oftewel het heeft een groot adaptief vermogen. Om te zien of dat het geval is, ontwikkelde DGBC-partner Brink Management / Advies de flexibiliteitsscan. De presentatie is tijdens de bijeenkomst Toekomstwaarde vastgoed op dinsdag 7 februari. 

De flexibiliteitsscan helpt allereerst bepalen welke vorm van flexibiliteit nodig is in jouw gebouw(en). Is er bijvoorbeeld behoefte aan herindelen, herbestemmen, uitbreiden of afstoten? Vervolgens toets je met de flexibiliteitsscan in hoeverre jouw gebouw(en) aanpasbaar zijn en welke ontwerpeisen centraal moeten staan bij flexibel bouwen. 

Tijdens de bijeenkomst komt de algemene theorie over toekomstwaarde van gebouwen en adaptief vermogen aan bod en is er een demonstratie van de flexibiliteitsscan. In kleinere groepen is er vervolgens de mogelijkheid om aan de slag te gaan met de methodiek en vragen te stellen.  

Ruben Zonnevijlle, programmamanager Circulariteit bij DGBC zit aan tafel om vragen te beantwoorden. Meer informatie over het precieze programma volgt binnenkort. 

Dit evenement is onderdeel van de week van de circulaire economie.

Aanmelden 

Wil je aanwezig zijn bij de bijeenkomst? Meld je dan aan via het aanmeldformulier.  

Achtergrond 

De flexibiliteitsscan is het resultaat van jarenlange samenwerking tussen publieke en private partijen, met als doel het stimuleren van toekomstbestendig bouwen. In 2014 publiceerde VNO-NCW in samenwerking met Brink Management/Advies en TU Delft al een bepalingsmethode voor het adaptief vermogen van gebouwen met meer dan 200 indicatoren die invloed hebben op de toekomstwaarde van gebouwen.  

Vanaf 2017 heeft Brink een methode getest met proefprojecten bij verschillende opdrachtgevers en in diverse sectoren. In 2022 zijn de uitkomsten van deze trajecten verwerkt tot de flexibiliteitsscan. DGBC heeft samen met W/E onlangs een rapport uitgebracht over adaptief vermogen van gebouwen, met een rekeninstrument erbij. Beide methoden komen voort uit het rapport Gebouwen met Toekomstwaarde (2014).

DGBC-partners

Brink B.V.