Nieuwsarchief

13 september 2018

Hoe kalfshersenen de opgave naar Parijs symboliseren, Diederik Samsom die zegt dat energielabels waardeloos zijn en een rondleiding door de Paris Proof kantoren van ABN Amro. Het is een greep uit de artikelen in het DGBC-magazine Toekomstbouwers dat je nu op dgbc.nl kunt lezen.

12 september 2018

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is vertegenwoordigd in vijf groepen van het Deltaplan Duurzame Renovatie. Selina Roskam, kennismakelaar duurzame utiliteitsbouw bij RVO.nl maakt ondernemend Nederland warm voor de energietransitie.

10 september 2018

Met Raymond Knops (staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Liesbeth van Tongeren (voormalig lid Tweede Kamer en huidige wethouder Duurzaamheid en Energietransitie Den Haag), Diederik Samsom, Jeannette Baljeu (gedeputeerde Zuid-Holland), Paul Schnabel (politicus, hoogleraar en voormalig directeur Sociaal en Cultureel Planbureau), Linde Nieman (voorzitter Jonge Klimaatbeweging) en Melvin Redeker (avonturier) is het programma voor het congres – Paris Proof bekend.

10 september 2018
Roel van de Bilt op PROVADA

“De doelstellingen van Paris Proof zijn haalbaar, maar dan moet de overheid het pad naar het einddoel duidelijk aangeven.” Met die uitspraak benoemt Roel van de Bilt, directeur Rabobank Real Estate Finance, wat volgens hem een probleem is om de hele markt in beweging te krijgen. Op PROVADA schoof Van de Bilt aan in de stand van DGBC om met Lars Sørensen te praten over de klimaatdoelstelling.

07 september 2018

Voor kantoren groter dan 100 vierkante meter is vanaf 2023 minimaal een energielabel C verplicht. Anders mag het niet meer worden gebruikt. Op dit moment beschikt ongeveer driekwart van de kantoren nog niet over een geldig label. Maar waarom niet? Wat zijn de belemmeringen om te verduurzamen? En wat zijn juist de prikkels? Bouwbedrijf Heembouw, participant van DGBC, doet hier onderzoek naar en nodigt huurders, eigenaren en beleggers uit deel te nemen.

05 september 2018

Met de in juni gelanceerde beoordelingsrichtlijn voor woningen, het DGBC Woonmerk, geeft DGBC invulling aan de opgave om miljoenen woningen in Nederland te verduurzamen.

05 september 2018

De overheid verleent geen omgevingsvergunning meer voor gebouwen van meer dan 100 m2 als er geen oog is voor de Milieu Prestatie Omgeving (MPG). Deze MPG is een onderdeel van het bekende Bouwbesluit. De MPG stelt grenswaarden aan de milieueffecten van het materiaalgebruik. DGBC geeft daarom de training MPG.

05 september 2018

“Het gaat uitzonderlijk goed met Nederland en onze economie”, zegt voormalig directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Eerste Kamerlid Paul Schnabel. Maar hij voegt er wel aan toe dat ‘we heel hard moeten werken om dat te behouden.’ “Onze welvaart is namelijk niet vanzelfsprekend”, vertelt Schnabel in het magazine Toekomstbouwers van Dutch Green Building Council dat op 13 september uitkomt.

05 september 2018

Sustainability, oftewel duurzaamheid, is oer-Hollands: het bespaart energie - dus geld - en het is eigenlijk niet eens ingewikkeld.

KISS, “Keep It Simple Stupid”, is het ontwerpprincipe dat de Amerikaanse marine in de jaren 60 introduceerde om zaken niet onnodig ingewikkeld te maken. Kijk met het KISS-principe in je achterhoofd eens naar de Nederlandse kantorenmarkt. Ieder gebouw is uniek, toch hebben alle gebouwen vloeren, muren, een dak, centraal aangestuurde verwarming en koeling en... mensen die er werken en klagen dat het er of te warm of te koud is.

03 september 2018
Bas Ambachtsheer op PROVADA

‘Wat ga jij doen om het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen te versnellen?’ Als directeur van Croonwolter&dros kreeg Bas Ambachtsheer die vraag ooit voorgeschoteld. “Toen zat ik erover te denken en dacht ‘wat ga ik doen, alsof dat zoveel impact heeft?’ Toen heb ik bedacht dat het veel beter zou zijn om bij 1.500 man die bij ons werken het DNA te veranderen.”

Pagina's