WGBC stuurt open brief in op Klimaattop in Polen

13 december 2018

Wereldleiders, regeringen en staatshoofden uit ruim 200 landen zijn begin december bij elkaar gekomen in Polen voor een klimaattop. Doel was een soort hand- en checkboek uit te werken waarin staat wat de landen moeten doen om de klimaatdoelen van Parijs te verwezenlijken. Een werkwijze die DGBC op sectorniveau in Nederland al voorstelt met het Deltaplan. De World Green Building Council, de overkoepelende organisatie van landelijke green building councils zoals DGBC, heeft twee punten van aandacht ingestuurd via een open brief aan de Europese Commissie.  

WGBC stuurt open brief

In de brief zegt WGBC namens 28 councils en bedrijven dat de focus allereerst moet liggen op het terugbrengen van de CO2-uitstoot door energie efficiënter te gebruiken. Investeringen in duurzame energie gaan dan hand in hand met het beter isoleren waardoor minder energie nodig is. Dat is exact waar het Deltaplan van DGBC zich op richt.

Levencyclus gebouw beoordelen

Het tweede punt dat de WGBC onder de aandacht brengt, is een andere kijk op de CO2-uitstoot voor de gebouwde sector. In plaats van alleen oog voor het verminderen van de uitstoot tijdens het gebruik, moet er oog zijn voor de CO2-uitstoot tijdens de hele levenscyclus van een gebouw: van de bouw en transportbewegingen daarvoor tot het gebruik van bouwmaterialen en van de sloop tot het hergebruik van materialen. Ook hier streeft DGBC naar. Met het Framework for Circulair Buildings is daar al een eerste stap in gezet.

Lees de hele brief hier.

Over de conferentie

In 2015 kwam een soortgelijke delegatie bij elkaar in Parijs. Daar werden de doelstellingen besproken om de opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden. Eigenlijk is het doel maximaal 1,5 graad opwarming. Die doelstellingen zijn duidelijk, maar maken niet inzichtelijk wat landen nu daadwerkelijk doen om die opwarming tegen te houden. De top in het Poolse Katowice moet daar verandering in brengen. Deze Klimaattop staat in het teken van het opstellen van een soort handboek met maatregelen. Dat handboek moet ook als een soort checkboek fungeren, zodat landen elkaars plannen kunnen meten en vergelijken. De top duurt tot 14 december.