Uitdaging: hergebruik van bouwmaterialen in een nieuwbouwproject

21 maart 2016

Hoe zorgen we ervoor dat op grootschalige wijze bouwmateriaal, die voorheen bij het afval zouden belanden, wordt hergebruikt in een bouwproject? Op het DGBC Congres Circulair Gebouwde Omgeving tijdens een Round Table over hergebruik van bouwmaterialen is dit vraagstuk besproken door verschillende partijen uit de keten. Architecten, aannemer, adviseurs en zelfs een bedrijf dat al gebruikt bouwmateriaal verzamelt, inventariseerden de belemmeringen en kansen om met elkaar stappen te gaan zetten.

Belemmeringen

Belemmeringen zitten in de hoek van:

  • regelgeving (bewijs en garantie)
  • ambitie van de opdrachtgever
  • het ene materiaal is kansrijker dan het andere materiaal
  • bewustwording, tijd/levering en kosten
  • imago van ‘afvalmateriaal’

Kansen

Kansen zitten in het daadwerkelijk stappen zetten met elkaar door bijvoorbeeld de mogelijkheden onder de aandacht te brengen bij overheden en bedrijven met circulaire  ambitie, en de vertaalslag te maken van de ambitie naar een concreet project. Een voorbeeld hiervan is Alliander met hun gebouw in Duiven. Deze circulaire huisvesting heeft grote en kleine innovaties. Het hergebruik van materialen voor de binnengevels is een mooi voorbeeld. De 2000 vierkante meter binnengevels zijn bekleed met afvalhout, gevonden bij de naastgelegen afvalcentrale. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt hebben het hout verzameld en gesorteerd. Het hout is demontabel bevestigd, zodat het hergebruikt kan worden. Meer info staat op  https://www.alliander.com/nl/over-alliander/maatschappelijke-impact/herhuisvesting-duiven)

Gebouwpaspoort

Als gebouwen een gebouwpaspoort hebben, dan wordt bovenstaande nog gemakkelijker. De partijen van de Green Deal Circulaire Gebouwen zijn hiermee bezig. De Green Deal Circulaire Gebouwen richt zich op een minimaal (her)gebruik van grondstoffen en producten bij het ontwerp en de exploitatie van gebouwen. Dit betekent dat niet alleen materialen hierin worden meegenomen, maar ook de levensduurverlenging wordt gemaximaliseerd door het aanpasbaar maken van de gebruikersfunctie van een gebouw. Uiteindelijk zal voor ieder gebouw in Nederland bekend moeten zijn hoe circulair het is en waar de verbeterkansen liggen. Dit creëert een enorme maatschappelijke, ecologische en financiële waarde voor Nederland. De benodigde investeringen zullen significant bijdragen aan de duurzame economische groei van Nederland. De opzet van de Green Deal Circulaire Gebouwen is om een significante bijdrage te leveren aan dit doel door middel van het opstellen van een gebouwenpaspoort waarmee de circulariteit van een gebouw kan worden vastgesteld.

Pilots

Door de concepten van het gebouwenpaspoort te testen op bestaande gebouwen is het mogelijk om inzicht te krijgen in de toepasbaarheid van het paspoort. De pilotgebouwen worden beschikbaar gesteld door ABN Amro, Alliander, KPN, Koninklijke Bibliotheek, Lyceum Schravenlant & Hevo, SNS Bank en de Provincie Utrecht. Meer informatie staat op http://greendeal-circulairegebouwen.nl/

Opgesteld door Tessa de Haas (Rijksdienst voor ondernemend NL) 

Bekijk ook de terugblikpagina van het DGBC Congres Cirulair Gebouwde Omgeving