Terugblik DGBC Seminar The Next Step

04 december 2017

Op 22 november heeft het DGBC Seminar The Next Step plaatsgevonden bij participant Delta Electronics in Hoofddorp. De middag was ingedeeld aan de hand van vier thema’s: klimaatadaptatie, CO2 en energie, gezondheid, en circulariteit. Dit zijn volgens de Dutch Green Building Council belangrijke thema’s voor de komende jaren die verder uitgewerkt gaan worden in het meerjarenplan.

Nieuwe voorzitter van bestuur

Voor de vier thema’s aan bod kwamen, werd eerst nog het nieuws gedeeld dat Daan van Vliet na bijna drie jaar, de functie van voorzitter van bestuur, overdraagt aan Rutger Schuur, directeur Commercial Banking Clients bij ABN AMRO. Meer over deze wisseling, leest u hier.

Deltaplan Duurzame Renovatie

Martin Mooij (Programmamanager Deltaplan Duurzame Renovatie) lichtte het Deltaplan van de Dutch Green Building Council toe. De gebouwde omgeving (woningen en utiliteitsbouw)is verantwoordelijk voor 40% van de CO2-uitstoot. Het is essentieel hier iets aan te doen. Er moeten en kunnen substantieel meer gebouwen in Nederland veel grondiger en in sneller tempo gerenoveerd en verduurzaamd worden. Martin deed een oproep aan de bouwsector om informatie te delen zodat het systeem achter het Deltaplan Duurzame Renovatie geperfectioneerd kan worden. Zo is er onder andere inzicht nodig in de gebouwenvoorraad, het huidig gebruik, en moet het energieverbruik openbaar worden gemaakt. Een terechte vraag vanuit de achterban was: ‘Wat levert het op? What’s in it for me?’ Om de gebruikers te bewegen moet de business case rond zijn.  Aan de andere kant werd gemeend dat wij als maatschappij de verantwoordelijkheid dienen te nemen en moeten denken in kansen.

Adaptatie

Als we onze omgeving niet aanpassen aan de nieuwe eisen van het klimaat, lopen we in de periode tot 2050 een risico op schade door wateroverlast van 71 miljard. Die overlast is niet meer geheel te voorkomen, daarom moet de nadruk eerder liggen op bewustwording en het beperken van schade. Aldus Yigall Schilp, Projectleider Participatie en Communicatie bij Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. 

Met behulp van ‘7 ambities voor een waterrobuuste en een klimaatbestendige inrichting van Nederland’, beschreven in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, moeten gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk het proces van ruimtelijke adaptatie versnellen en intensiveren. Yigall zette alle zeven ambities uitgebreid uiteen.
Meer lezen hierover? Kijk hier.

Gezondheid

Bij dit thema was het woord aan Lothar Wijnand van advies- en ingenieursbureau M3E: ‘Als je je gebouw ‘gezond’ maakt krijg je vanzelf gezondere werknemers, waardoor je ziekteverzuim reduceert. Dit werkt beter dan bijvoorbeeld het aanbieden van een sportabonnement van de zaak. Zo’n initiatief wordt meestal toch alleen opgepakt door de medewerkers die het niet echt nodig hebben. Een gezond gebouw, betekent gezonde werknemers, die zijn goed voor de business en zo heb je dus een interessante business case.’ De nieuwe voorzitter van het bestuur van DGBC Rutger Schuur (ABN AMRO) beaamde dit en pleit ervoor dat duurzaamheid zo snel mogelijk in de waarderingssytematiek wordt opgenomen: ‘De wetenschappelijke onderbouwing voor een duurzaam pand is er al, maar dit blijkt nog niet uit taxaties. Gelukkig ontstaat er nu wel beweging in die hoek.’

Circulaire economie: ‘Green is good’

Het grote vraagstuk hierbij is, hoe ga je dit nou precies waarderen? Spreker bij dit laatste thema Daan Bruggink, architect en oprichter van ORGA architectenbureau, ontwerpt en bouwt vanuit de overtuiging dat natuurlijke materialen standaard zullen worden vanwege hun grote waarde voor de toekomst. Dát zou je meetbaar moeten maken. Voor Daan is de natuur zijn inspiratie in zowel vorm, techniek als materiaal. Zijn overtuiging is om alles terug te brengen naar de grondstof in plaats van naar dat wat het was. Circulair bouwen ziet hij, net als BREEAM-NL en WELL als een middel, geen doel. Met een mooie uitsmijter sloot Daan zijn presentatie af. Namelijk een zin uit de film Wall Street, van Gordon Gekko (gespeeld door Michael Douglas). Door op drie plekken de letter ‘d’ te vervangen door een ‘n’ vatte hij met deze zin de middag perfect samen: ‘The point is, ladies and gentlemen, that green, for lack of a better word, is good. Green is right, green works’.

Waardevolle input

Het was een middag met veel informatie, goede feedback van de aanwezigen en interessante discussies. Alles wordt meegenomen in de realisatie van het nieuwe meerjarenplan 2018 – 2021, wat in het voorjaar van 2018 gepresenteerd wordt. 

Alle presentaties en foto’s van de middag, kunt u hier bekijken.