Ondernemers en gemeenten gezocht voor proef met groen in kantoorruimten

27 juni 2018

DGBC is betrokken bij een project van Wageningen Environmental Research.
Voor dit project zijn we op zoek naar gemeentes of ondernemers die het fysiek en mentaal welbevinden van medewerkers op een goede en groene manier willen oppakken. Dus overweeg jij om daarvoor (meer) groen aan te brengen in de kantoorruimte? Maar ben je tegelijkertijd wel benieuwd of de investering zich terugbetaalt? Dan is jouw bedrijf wellicht geschikt om deel te nemen aan dit project! 

Effecten planten op binnenklimaat

In het project ‘Planten voor prima binnenklimaat’ heeft  Wageningen Environmental Research de effecten van planten op de luchtkwaliteit in kantoren en verzorgingshuizen gemeten met sensoren, en hebben ze de effecten op gezondheid en welbevinden geïnventariseerd via vragenlijsten onder medewerkers. Ook hebben ze concentratietesten uitgevoerd als maat voor productiviteit. Daaruit blijkt dat planten een positief effect hebben op de relatieve luchtvochtigheid (meer dan 5%), en dat planten bijdragen aan een hoger privacy-gevoel van medewerkers waardoor ze minder last hebben van stress, zich beter kunnen concentreren en een kortere herstelbehoefte hebben. Op basis van expertkennis en informatie uit literatuur zijn besparingen berekend in energiekosten voor klimaatbeheersing, besparingen in ziekteverzuimkosten en een beter bedrijfsresultaat door de verbeterde productiviteit van de medewerkers, en is de terugverdientijd van de investering in groen uitgerekend. 

“Dit zijn allemaal nog voorlopige resultaten,” zegt projectleider Tia Hermans van Wageningen Environmental Research. “Uit ons nu lopende project blijkt wel duidelijk dat vergroening van de binnenruimtes veel potentie heeft. In een vervolgproject willen we de gevonden resultaten toetsen op hun toepasbaarheid en robuustheid door uitgebreidere metingen op meer locaties. Bovendien willen we kijken naar elementen waar we tot nu toe nog niet naar gekeken hebben, zoals geluidwering, decoratie en het energieverbruik (het ‘PARIS PROOF’ maken van het kantoor, dat wil zeggen maximaal 50 kWh aan energieverbruik per m2). Daardoor zouden de maatregelen binnen korte tijd kunnen worden terugverdiend.”

Wij zijn op dit moment op zoek naar bedrijven en gemeenten die aan deze proef willen meewerken. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met
 Tia.hermans@wur.nl of 06-51388546.