Dataflex eerste launching partner INSIDE/INSIDE

15 mei 2018

INSIDE/INSIDE is een online platform waarop een gebruiker kan zien hoe duurzaam, circulair en gezond een interieur is. Gebruikers zoals interieurarchitecten, facilitair medewerkers, ontwikkelaars en consumenten selecteren interieurproducten- en materialen. Vervolgens kunnen zij detailinformatie lezen, een moodboard creëren én betrouwbare data over de milieu- en gezondheidsimpact inzien en vergelijken. Dataflex heeft zich inmiddels aangesloten als eerste launching partner van INSIDE/INSIDE. Roderik Mos, managing director van Dataflex licht de aansluiting toe:

“We verbinden ons graag aan een onpartijdig platform dat erkent dat duurzaamheid beoordelen op levenscyclusanalyses (LCA) de eerlijkste en duidelijkste methodiek is om de milieu-impact van een product aan te tonen.”

Hoe gaat Dataflex op dit moment om met duurzaamheid?

“Dataflex is sinds 2012 al groot voorstander van LCA’s om de duurzaamheid van producten en bedrijven in kaart te brengen. Wij zijn ook al jaren bezig met het verzamelen van informatie binnen onze keten om dit voor alle producten van Dataflex mogelijk te maken. Ondanks dat je vrijwel nergens op onze site iets over duurzaamheid kunt vinden, is het een vraagstuk waar wij dagelijks erg veel energie in steken. Eerst doen, dan roepen. Wij willen eerst meten; aan welke knoppen moeten wij draaien om zo snel mogelijk verlaging van CO2 te realiseren of de milieukostenimpact per product terug te brengen. Met goede data kan je sneller en slimmer redeneren.”

Hoe uit dit zich in jullie producten?

“Vrijwel alle producten van Dataflex zijn modulair. Wij kunnen met enkele onderdelen, miljoenen verschillende combinaties maken. Hierdoor zijn voorraden kleiner en het aantal oplossingen groter. Het is mogelijk om bij de klant producten gemakkelijk uit te breidden of een nieuwe functie te geven. Daarnaast gebruiken we enkel recyclebare grondstoffen en geen polystyreen (piepschuim) in onze verpakkingen. Wij leveren producten bij projecten in bulk, om verpakking, transport en installatietijd tot een minimum te beperken.”

Wat is de toekomstvisie van Dataflex met betrekking tot verduurzaming?

“We hebben nu van zo’n 90% van ons assortiment een LCA en dat is uniek in onze industrie. Maar nog dit jaar willen wij een LCA op ieder product wat ons pand verlaat. Daarna gaan we verder met de EPD en hopen dat veel bedrijven ons volgen. Wij hebben vorig jaar in kaart gebracht welke initiatieven wij, samen met de markt, kunnen ontplooien, die de grootste positieve impact op het milieu hebben. Dat worden echt gamechangers. En INSIDE/INSIDE helpt daarbij.”


Hoe werkt INSIDE/INSIDE?
De gebruiker selecteert de aantallen of m2 producten en materialen en voegt dit toe aan de favorietenlijst (winkelmandje). Vervolgens kan er worden “afgerekend” op milieu-impact. In één overzicht is te zien welke impact het interieur heeft en door welke onderdelen dit wordt beïnvloed. Gebruikers besparen hiermee tijd en geld, omdat het verzamelen van informatie een stuk eenvoudiger wordt. Daarnaast hebben zij toegang tot betrouwbare informatie die onafhankelijk getoetst is. De output van het platform kan onder andere worden gebruikt in aanbestedingen en voor certificeringen.

Ook partner worden van
INSIDE/INSIDE en een bijdrage leveren aan duurzaam interieur? Kijk hier voor meer informatie of mail naar remy@insideinside.nl