Column Annemarie van Doorn: Tijd voor GroenRechts...het planet-profit-kabinet…de nieuwe ecolomie

17 maart 2017

Pessimisten roepen dat het formeren van een kabinet een lastige opgave zal worden na deze bijzondere verkiezingen. ‘Formatie moeilijk, moeilijk, moeilijk…’ ‘Een flinke klus…’ ‘Kan wel even duren…’

Gelukkig ben ik positiever ingesteld. Niet dat ik denk dat iedereen volgende week zijn of haar zetel al heeft gevonden. Maar wel dat we een enorme kans hebben het politieke beleid van de afgelopen jaren te verrijken met groene ambities.

Want ga maar na, de partijen die deze verkiezingen hebben gewonnen, willen stuk voor stuk werk maken van de energietransitie. Dat doet mij deugd. In de eerste plaats natuurlijk GroenLinks. Het Planbureau voor de Leefomgeving rekende verschillende verkiezingsprogramma’s door. Het programma van GroenLinks zorgt voor verreweg de meeste reductie op de uitstoot van broeikasgassen. Gevolgd door D66, ook een winnaar van de verkiezingen.

Van de andere winnaars, de Partij voor de Dieren en het CDA - ik laat voor het gemak de PVV met de duurzaamheidsparagraaf ‘geen geld naar windmolens enz.’ buiten beschouwing - is het programma niet doorgerekend. Maar ook deze partijen willen versneld een transitie doorvoeren. CDA spreekt de ambitie uit om energieneutraal te zijn in 2035. En Partij voor de Dieren stelt een hele lijst aan maatregelen voor om ons land duurzamer te maken. 

Tijd dus voor een combinatie tussen rechts en groen. Noem het GroenRechts. Of het eerste planet-profit kabinet uit de vaderlandse geschiedenis. Met VVD als grootste partij. Samen met deze groene winnaars. Zo kunnen we eindelijk op zoek naar die sluitende businesscase voor duurzame ontwikkeling. Ons Deltaplan Duurzame Renovatie, waarin we de verduurzaming van de gebouwde omgeving willen versnellen, past uitstekend in die ambitie. Laten we gaan voor een nieuwe economie, of beter, een ecolomie. Met oog voor euro’s, én voor de planeet. Wij kijken nu al uit naar de samenwerking. 

Annemarie van Doorn

Directeur Dutch Green Building Council