Column Annemarie van Doorn: ‘Kabinet verwacht niet veel van verduurzamen gebouwde omgeving. Maar wij wel!'

09 januari 2018

Voor het eerst in de geschiedenis heeft Nederland een groen kabinet. Met een forse paragraaf in het regeerakkoord ingeruimd voor het onderwerp duurzaamheid. En een halve minister: Wiebes doet er ook nog ‘economie’ naast. De ambities zijn niet mals. Nederland wil zich opwerken van Europees achterblijvertje tot beste jongetje van de klas. 49% CO2-reductie in 2030 en daarmee de klimaatafspraken van Parijs nakomen. Het nieuwe kabinet verwacht echter niet veel van het verduurzamen van de gebouwde omgeving.

Ga maar na. De gebouwde omgeving is in Nederland op dit moment verantwoordelijk voor ongeveer 40% van de CO2-uitstoot. In het regeerakkoord staat dat in de gebouwde omgeving 7 Mton CO2 moet worden gereduceerd in 2030. Met het optimaliseren van het energieverbruik van kantoren is 3 Mton reductie te realiseren. Met het isoleren van de woningbouw 2 Mton. En door zuiniger nieuw te bouwen eveneens 2 Mton.

Dat is ‘slechts’ 13% van het totaal dat moet worden gereduceerd, veel minder dus dan het aandeel dat de gebouwde omgeving momenteel uitstoot. Het kabinet heeft dus niet echt bijzonder hoge verwachtingen van de impact die met het verduurzamen van de gebouwde omgeving kan worden gemaakt. Maar wij wel!

Het verduurzamen van gebouwen is een van de meest kostenefficiënte manieren om de CO2-uitstoot terug te dringen. Daarbij is het ook een maatschappelijke plicht om ook in de gebouwde omgeving te streven naar een zo hoog mogelijke reductie. Om de klimaatdoelstellingen van Parijs voor de gebouwde omgeving te behalen, zullen ook utiliteitsgebouwen voor hun energievoorziening in 2050 niet meer afhankelijk mogen zijn van fossiele brandstoffen. Dat vraagt dus om een nationaal energieprogramma voor de utiliteit. Dat is er op dit moment nog niet.

Daarom heeft de Dutch Green Building Council net na het afgesloten Klimaatakkoord in Parijs het idee bedacht voor het Deltaplan Duurzame Renovatie. Met dit plan moet een versnelling op gang komen in het verduurzamen van de bestaande gebouwenvoorraad. Er bleek behoefte aan. Niet alleen vanuit de vastgoedsector en de bouw, maar ook vanuit de overheid werd positief gereageerd. Inmiddels hebben zich meer dan 100 partijen gecommitteerd aan dit plan. In verschillende werkgroepen wordt gewerkt aan de uitdagingen die er zijn voor de verschillende gebouwfuncties: scholen, zorggebouwen, kantoren, logistiek en retail.

Nu marktpartijen vragen om een concreet duurzaamheidsplan voor gebouwen en de overheid ambities toont op het gebied van duurzaamheid, is het momentum ontstaan om het Deltaplan Duurzame Renovatie verder te brengen en in te bedden in bestaande programma’s zoals de energieagenda van het Rijk en de Bouwagenda. Wat echter de sleutel is voor het succes is het commitment van marktpartijen, overheid en brancheorganisaties om het Deltaplan Duurzame Renovatie te ondersteunen en de bereidheid om er actief aan bij te dragen. Op die manier kunnen we de verwachtingen van dit groene kabinet overtreffen.

Bron: lees meer expertposts op Duurzaam Gebouwd.